Hannelore

Hannelore

 

Hannelore over opgroeien in een sekte

Hannelore is een jonge vrouw, die vertelt over het opgroeien binnen de gesloten wereld van Sipke Vrieswijk: De dienaar Gods/ Gemeente Gods. Vrieswijk noemde zich “de profeet”. Vertellen over het opgroeien in een sekte is heel erg moeilijk. Hannelore zegt haar verleden grotendeels verwerkt te hebben en spreekt er dus wel over. Ook zegt ze dat ze de daders heeft vergeven.

Dat slachtoffers van seksueel misbruik en destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken hetgeen ze hebben meegemaakt een plekje kunnen geven in de boekenkast van hun leven, is onderdeel van de resultaatgerichte begeleiding met exitcounseling in mijn praktijk. Hannelore zegt dat ze de daders heeft vergeven. Dat is uitzonderlijk. Overigens vind ik dat er sprake is van 1 dader: de Profeet, Vrieswijk. De vrouw die met hem meedeed in dit verhaal, zie ik niet alleen als zijnde dader. Deze vrouw is volgens mijn inzichten evenzo slachtoffer van de destructieve controletechnieken/ hersenspoeling van Vrieswijk, als Hannelore dat was. Ook zij deed en zei dingen die ze normaliter als zichzelf nooit zou doen en zeggen.

Kinderen in gesloten manipulatieve systemen worden vaak misbruikt door de leider van zo’n destructieve sekte. De geslotenheid en hun macht over een groep mensen, lijkt bij zulke leiders de drempel van ons normen en waarden patroon te verlagen tot het nulpunt: seksueel misbruik van kinderen. Ik heb respect voor Hannelore, die het aandurft om haar ervaringen te delen. Ik vraag me wel af of ze de gevolgen van de openheid waarmee ze over haar verleden in de media spreekt, volledig overziet. Ik hoop het wel natuurlijk. Als exitcounselor, spreek ik wel over de vele ervaringen van de slachtoffers van een sekte, die in mijn praktijk de hulp vinden die nodig is. Maar dan wel volledig geanonimiseerd. De slachtoffers willen wel hun verhaal kwijt om anderen te waarschuwen, maar ze willen bijna nooit zelf in de publiciteit. Ze willen verder met hun leven. Dat begrijp ik en respecteer ik. Ook stimuleer ik het om vooral verder te gaan met hun leven. Hun leven heeft meestal al te lang onder invloed van de nare ervaringen gestaan. Als exitcounselor/ therapeut, heb ik de professionele ethiek van mijn beroep hoog in het vaandel. Beschermen van mijn clienten voor publiciteit hoort daar ook bij. Een enkele keer verneem ik, dat een slachtoffer het verhaal wel openlijk kwijt wil. Ik raad het dan alsnog af, maar wanneer het toch hun wens is, ondersteun ik ze mentaal.

Het verhaal van Hannelore over het opgroeien binnen deze sekte is voor mij als exitcounselor herkenbaar. Het is het verhaal van slachtoffers van hersenspoeltechnieken. Het gaat over de impact van destructieve controletechnieken, hersenspoeltechnieken, waar ik al meer dan 15 jaar over schrijf. Wat ze beschrijft, is de wijze waarop mensen worden ingepalmd door een gesloten manipulatief systeem, zoals een destructieve sekte. Zoals gezegd: Ik schrijf hier al jaren over. Veel mensen hebben iets aan de inhoud van mijn website: sektehulp.nl Dat zijn in de eerste plaats de slachtoffers van hersenspoeltechnieken die hetgeen ik als proces beschrijf op de website herkennen. Vaak krijg ik dan mails met een bedankje voor de website. Het helpt ze. Soms bellen ze op voor een consult in mijn praktijk. Het oude sociale milieu: de ouders, de vrienden en andere familie bellen me n.a.v. het lezen van mijn website. Zij willen weten hoe ze hun dierbare uit de knel van een sekte of loverboys kunnen halen. Ook zij maken dan een afspraak in mijn praktijk. En dan zijn er nog de vele journalisten, studenten en andere professionals in de gezondheidszorg die sektehulp.nl gebruiken als achtergrondinformatie. Soms gebruiken studenten het voor hun scriptie of promotieonderzoek. Daar geef ik dan toestemming voor. Het is voor het goede doel.

Het verhaal van Hannelore is voor mij tevens herkenbaar, omdat ik op de achtergrond als exitcounselor, vooral ook deskundige op het terrein van de impact van hersenspoeltechnieken en hoe je slachtoffers ervan kunt helpen, heb meegewerkt heb aan de documentaire film van Hester Overmars: De Hoofdvrouw. Dit is het verhaal van Marijke over de impact van Sipke Vrieswijk’s Gemeente Gods op haar leven. Hester Overmars heeft dit verhaal met Marijke artistiek en indringend weergegeven. Ik heb er graag aan meegewerkt. Kijk maar eens via de volgende link: De hoofdvrouw.

In het verhaal van Hannelore komen een aantal destructieve controletechnieken en effecten ervan helder naar voren, zoals bijvoorbeeld:

 • Het conditioneren van denken en handelen van de leden van de groep door leider Vrieswijk, de motor van hersenspoelen: Kort samengevat: Het afwisselend aantrekken en afstoten van zijn volgelingen
 • Onzekerheid stimuleren van de slachtoffers door ze wisselend te bejegenen
 • Het ontstaan van een tweede identiteit: het slachtoffer zit niet meer zelf aan het stuur van denken, voelen en handelen. De manipulator zit aan dat essentiele stuur.
 • Contactbreuken en contact verstoren met mensen die tot nadenken kunnen stemmen
 • Isolatie van de groep en zelfs verstoting uit de groep en van familie, als strafmaat voor gedrag en denken buiten de denkbox van Vrieswijk
 • Een andere naam krijgen, stimulerend voor het scheiden van de eigen identiteit
 • Verlies van zelfbeschikking en eigen vrije wil of eigen vrije keuze zonder het te merken
 • Secundaire psychologische dreigementen: als je de groep verlaat, zal je een ongeluk krijgen of andere nare gebeurtenissen zullen plaatsvinden: angstinboezeming. Het werkt als een magneet op iemand die een destructieve sekte verlaat. Ook Hannelore heeft er lang over gedaan om niet terug te willen.

Een dapper vrouw vertelt over haar sekte ervaring. Ze voelt zich er nu sterk genoeg voor, vertelt ze. Doel: meer mensen bewust maken van het bestaan van dit nare fenomeen.  In dat doel herkende ik mezelf. Het doel dat me uiteindelijk tot exitcounselor voor slachtoffers van hersenspoeling en ook spreker over het fenomeen van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken liet groeien. Ik verwijs voor meer ook graag naar de film De Hoofdvrouw. Een indringende film van prijswinnende regisseur Hester Overmars over de impact van destructieve controletechnieken.  Als exitcounselor en sektedeskundige heb ik op de achtergrond aan deze documentaire film meegewerkt: De Hoofdvrouw

Hannelore is het zoveelste voorbeeld van sektemisstanden in Nederland. Sektemisstanden die nog met een lach werden weggehoond toen ik iets meer dan 15 jaar geleden begon als exitcounselor van slachtoffers van hersenspoeltechnieken. De eerste 5 jaar pionieren op dit bijzondere terrein, waren niet eenvoudig. Intimidaties van destructieve sektes en aan die sektes gelieerde personen en organisaties waren aan de orde van de dag. Tegelijkertijd kon ik voor steun bij geen enkele organisatie terecht. Men geloofde destijds nog niet in het bestaan van hersenspoeltechnieken en de ellende die ze veroorzaakten. De slachtoffers van destructieve sektes en ook hun exitcounselor, waren dus vogelvrij. “Blijven vliegen”was mijn motto…en dat motto gaf en geef ik de mensen in mijn praktijk zeker mee. Niet je mond dicht houden, maar je mond open doen over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, is een van mijn andere motto’s. Het werkt.

Blijven vliegen

De intimidaties verstomden in de loop der jaren met de groei van de erkenning van mijn werk als exitcounselor en spreker erover, als ook de groei van de wetenschap dat de impact van hersenspoeling bestaat. Daarnaast werkte en werk ik volop mee aan het bewust maken van het sekteprobleem bij iedereen in de samenleving en bij de beleidsmakers:

 • Journalisten die iets over een destructieve sekte willen schrijven van informatie voorzien betreffende de werking van destructieve controletechnieken.
 • Met onderzoeksjournalist Alberto Stegeman besproken hoe destructieve controletechnieken werken ten behoeve van zijn research naar de Miracle of Love.
 • Op de achtergrond met mijn kennis en vaardigheden als sektedeskundige en exitcounselor meegewerkt aan de documentaire-film De hoofdvrouw van Hester Overmars. Het verhaal van Marijke over de impact van Sipke Vrieswijk’s Gemeente Gods op haar leven.
 • Het wetenschappelijk Buro Beke op hun verzoek van informatie voorzien over de werking van destructieve contrletechnieken en de problematiek die ik als exitcounselor in Nederland bij slachtoffers van hersenspoeling ontmoet.
 • Sektesignaal is destijds door mij getraind op hun verzoek, om ervoor te zorgen dat de front office eventuele slachtoffers van destructieve sektes goed te woord konden staan.
 • Politici benaderd over de bijzondere problemen omtrent destructieve sektes.

Al die jaren ben ik blijven doen waar ik goed in ben: de slachtoffers van hersenspoeling, van destructieve sektes bijvoorbeeld, als ook hun oude sociale omgeving naar beter vaarwater helpen, preventielessen op scholen geven en professionals in de samenleving trainen op het gebied van sektes, hersenspoeling, loverboys en de specifieke kennis die ik als exitcounselor bezit over destructieve controletechnieken delen met professionals in de samenleving.

Pas nu op voor backlash

Ik zie met enig genoegen, dat de problematiek van de impact van destructieve sektes en hersenspoeling in Nederland meer en meer onder de aandacht komt. Nu hoop ik dat die aandacht niet vertroebeld zal worden door backlash activiteiten van destructieve sektes en andere gesloten manipulatieve systemen. Die ondermijnende activiteiten zullen zichtbaar worden als het bagatelliseren van de problematiek of zelfs het belachelijk maken ervan. Het zal niet de eerste keer zijn dat het geluid van misstanden door destructieve sektes en seksueel misbruik van kinderen verstomd in het lawaai van het weglachen van deze problematiek met behulp van backlashactiviteiten door sektes of leden ervan. Backlash kan ook aan de oppervlakte komen als extreem aandacht voor sekteproblematiek en tegelijkertijd nadrukkelijk wegdraaien en/of ontkennen van bestaande resultaatgerichte en bewust makende activiteiten tegen de macht van gesloten manipulatieve systemen zoals sektes en andere situaties met hersenspoeling.

Destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken, zijn een handjevol psychologische trucs ( technieken) , die ervoor zorgen dat iemand op een andere manier naar zichzelf en de wereld gaat kijken dan voorheen, terwijl de toetsstenen, mensen die tot nadenken kunnen stemmen, worden weggehouden van de nieuwe recruut. Slachtoffers doen, laten en zeggen dingen die ze als zichzelf nooit zouden doen, laten of zegen. Hannelore zegt dat in bovenstaand introductiefilmpje op de documentaire, zeer treffend.

Links

According to my percepton

 

 

 

 

 

Sjoukje Drenth Bruintjes, exitcounselor in Nederland