Balance Recovery Life Center

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over Balance Recovery Life Center in Wesel, Duitsland. Een interview van Hart van Nederland met de expert destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken en sektes voor een artikel op de website van Hart van Nederland over deze groep. Bron foto: Hart van Nederland

Sommigen hebben het over een “horrorsekte” in Wesel

Wederom is er in Duitsland een leider van een gesloten manipulatief systeem gearresteerd. Tegen hem zijn allerlei verdenkingen die onder strafbare feiten vallen. Uit de verhalen over deze groep ontstaat de indruk dat zich ernstige geweldsdelicten hebben voorgedaan die door de genoemde leider van de groep zijn uitgevoerd met leden van de op een destructieve sekte lijkende groep mensen. De berichten varieren van “slaan met metalen voorwerpen” tot seksueel misbruik van jongens door de leider Wilri. De Duitse jusititie doet onderzoek naar deze verhalen. Volgens Sjoukje Drenth Bruintjes lijken de klachten die haar ter ore komen als 2 druppels water op klachten van mensen die onder invloed van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken hebben gestaan of nog staan.

Exitcounseling en SekteHulp

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes van SekteHulpsektehulp.nl, begeleidt in dergelijke situaties vaak eerst de sociale omgeving van een slachtoffer. Dit speelt wanneer bijvoorbeeld vrienden en/of familie zich zorgen maken over een dierbare die in de knel lijkt te zitten. Het komt voor dat een slachtoffer direct zelf contact opneemt met Sjoukje. Wanneer de sociale omgeving contact opneemt, komen ze met signalen zoals: contactbreuken met hun dierbare in de knel, er lijkt een verandering van persoonlijkheid te zijn, ze herkennen hun dierbare in zijn of haar spreken of handelen niet meer. Sjoukje begeleidt de sociale omgeving op 2 manieren:

  • mental support
  • het les geven in de juiste communicatie voor dierbaren met het slachtoffer om weer contact met hun dierbare te bereiken. Behalve herstel van contacten zal het slachtoffer o.a. ook weer enigszins zelf gaan nadenken. Wanneer het slachtoffer weer zelf nadenkt, komt het verzoek om hulp van het slachtoffer zelf. Sjoukje begeleidt inmiddels tenminste een van de slachtoffers zelf van Balance Recovery Life Center in Wesel.

Buitensporig ongecontroleerd geweld en gecontroleerd geweld

Sjoukje Drenth Bruintjes vindt de extremiteit van het geweld en de op haar ongecontroleerde factor in dat geweld afwijkend van de meeste ervaringen in de afgelopen 17 jaar in haar werk als exitcounselor. Er zijn zeker destructieve sektes met buitensporig geweld, maar dat aantal is niet zo groot. En als er geweld wordt gebruikt, soms ook extreem geweld, dan wordt dit zodanig uitgevoerd dat het onderdeel is van de bewuste manipulatie m.b.v. destructieve controletechnieken. De opbouw van het geweld is dan bewust gefaseerd met als doel iemand in de ban van de”club”te houden. Een ongecontroleerd karakter van geweld door een leider van een gesloten groep, maakt de situatie voor volgelingen van zo’n leider extra gevaarlijk. In alle gevallen is geweld natuurlijk verschrikkelijk. Zowel ongecontroleerd als gecontroleerd en gefaseerd geweld. Er zijn wel mensen gestorven in een destructieve sekte in het verleden. Soms door collectieve zelfmoord en soms door buitensporig geweld.

Destructieve sektes zonder extreem fysiek geweld

Er bestaan ook destructieve sekten waarin de leden een “happy clappy family” lijken. Het geweld bestaat dan in de effecten van destructieve controletechnieken: o.a. het afnemen van eigenvrije wil, zelfbeschikking. Wanneer er sprake is van deze hersenspoeltechnieken zal een slachtoffer echter niet bewust zijn van het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Ze doen, zeggen en laten de dingen zoals ze dat als zichzelf nooit zouden doen. Wellicht is het schrikken voor velen, dat ook in dergelijke destructieve sektes wel doden zijn gevallen in het verleden. Ook door collectieve zelfmoord: Heaven’s Gate is daar een van de voorbeelden van.

Interview van Hart van Nederland met Sjoukje Drenth Bruintjes over de gebeurtenissen in Wesel

Hart van Nederland interviewde Sjoukje Drenth Bruintjes over Balance Recovery Life Center.

Lees hier het interview dat Hart van Nederland met Sjoukje Drenth Bruintjes: exitcounselor en expert destructieve controletechnieken, sektes en loverboys had: interview.

Voor meer informatie over de specifieke hulp aan slachtoffers van destructieve sektes:

Bel met Sjoukje Drenth Bruintjes: 06 55168867

of mail: [email protected]

of surf op de websites van Sjoukje:

sektehulp.nl

counselingpraktijk.nl

slachtofferloverboys.nl