Schrijvertje's Boeken en Gedichten Shop

Schrijvertje´s boeken en gedichten Shop

Boeken, gedichten, nieuwsbrieven en educatief materiaal van Sjoukje Drenth Bruintjes

Sjoukje Drenth Bruintjes is naast succesvol therapeute ook schrijfster. Sjoukje schrijft o.a. een boek over haar werk als exitcounselor voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken, zoals bijvoorbeeld slachtoffers van destructieve sektes en slachtoffers van loverboys. Voor de totstandkoming van dit boek, is veel research vereist. Het moet zorgvuldig. Sjoukje Drenth Bruintjes staat bekend om haar zorgvuldige aanpak als therapeute. Ook laat ze zich niet verleiden tot ongenuanceerde uitlatingen. Ook niet in de media. Maar Sjoukje vertelt wel ver wat ze in haar praktijk ziet als het over mensen met klachten ten gevolge van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken gaat. Als boeiende spreker weet ze met haar intrigerende thema’s haar publiek op lezingen, workshops, trainingen en preventielessen tot het einde toe te interesseren. Zo zal ook haar boek tot stand komen. Sjoukje Drenth Bruintjes bestrijdt geen groepen of personen, maar zet al jaren de mogelijke effecten van destructieve controletechnieken op de kaart. De ene keer op de voorgrond in de media over dit thema. De andere keer op de achtergrond, niet voor het voetlicht. Sjoukje is gedreven om iedereen te informeren over het bestaan en de werking van destructieve controletechnieken. Een mooi woord voor hersenspoelen. Ze kent de slachtoffers, weet wat er met hen is gebeurd en zet ze met haar aanpak weer op de rails in de samenleving. Een betrokken therapeute die voldoening vindt in haar werk. Sjoukje Drenth kent het belang van bewust maken van het fenomeen van hersenspoeltechnieken. Met haar website sektehulp.nl weet ze veel mensen te bereiken.

Sjoukje Drenth Bruintjes zegt: “Destructieve sektes en loverboys bestrijd je niet met een aanval op de groep of op de persoon. Het gaat om het bewust maken van het gereedschap waarmee sektes, loverboys en andere manipulatieve systemen hun slachtoffers in de ban laten raken. Met het bewust maken van de werking van destructieve controletechnieken bestrijd je deze systemen, ondermijn je de effecten van hersenspoelen.”

Inmiddels verschenen werk van Sjoukje Drenth Bruintjes:

Een knuffel voor jou

Waves

Nieuwsbrieven

Educatief materiaal

Daarnaast kunt u in de mail van de praktijk terecht wanneer u belangstelling heeft voor deze werken en boeken van Sjoukje Drenth Bruintjes over loverboys, sekten en hersenspoelen:

[email protected] of bel met Sjoukje zelf: 06 55168867