Gastenboekje: De doos van Pandora

Een gastenboek

Na vele jaren functioneren van het gastenboek, heb ik vanwege prioriteiten bij mijn werk als counselor / coach, exitcounselor, spreker en sportconsultant, het gastenboek moeten sluiten. U kunt er nog wel de verschillende reacties lezen van de afgelopen jaren, maar u kunt er geen reactie meer plaatsen. Het ontbreekt me aan tijd om het gastenboek te modereren. Neemt niet weg, dat het volgens mij nog steeds de moeite waard is om er eens in te lezen. Link ernaartoe via: De doos van pandora

Hieronder de oorspronkelijke uitnodiging voor het deelnemen aan het gastenboekje:

Als je iets wilt zeggen, kun je het hier kwijt. Wil je niets zeggen, maar wel lezen wat anderen te zeggen hebben, dan kun je dat hier doen. Schrijvers verzoek ik respect en fatsoen te hanteren in het formuleren van de teksten. Alle meningen zijn welkom, al is dit gastenboekje gestart om een gehoor en platform te bieden aan de mensen die zich slachtoffer voelen van dwingende beinvloedingstechnieken in het algemeen of van de NB/CGN in het bijzonder, maar daarover bij de betreffende beweging die hun klachten betreffen niet terecht zeggen te kunnen. Zwijgen mag, spreken kan!

Misschien kan dit, naast het bestaan van deze website, een duwtje in de goede richting zijn van een open discussie over het functioneren van de Noorse Broeders en een een goede aanzet tot erkenning van de problematiek van de mensen die zich slachtoffer voelen van destructieve controletechnieken.

Daarnaast hoop ik dat het bestaan, de mogelijke impact van destructieve controletechnieken en de gevaren ervan voor onze samenleving meer herkend en bespreekbaar zullen worden.

!! Overigens is het gastenboekje niet bedoeld voor reclameboodschappen of verwijzingen naar derden. Dit is mede zo om te voorkomen dat het gastenboekje haar karakter als discussieplatform zou gaan verliezen.

Dit discussieplatform is u aangeboden door Sjoukje Drenth-Bruintjes, psycho-sociaal hulpverlener middels counseling exitcounseling en mental coaching. Sjoukje is gespecialiseerd in exitcounseling(=hulpverlening aan slachtoffers van destructieve contrtoletechnieken: sekteslachtoffers, slachtoffers van loverboys etc). Daarnaast is ze sportconsultant en personal trainer. In het noorden van het land heeft Sjoukje een brede zelfstandige praktijk: Creative Counseling.

Op het terrein van exitcounseling alsmede de mogelijke impact van destructieve controletechnieken geniet zij landelijke en internationale bekendheid. M.b.t. dit onderwerp is ze een veelgevraagd spreekster. Ook worden haar workshops op dit gebied goed bezocht door studenten, hulpverleners, slachtoffers van destructieve controletechnieken en hun familie,vrienden en anderszins belangstellenden. Voor meer info over workshops kunt u terecht in het menu van www.counselingpraktijk.nl onder het kopje Lezingen en workshops.

Verder verwijs ik u graag naar haar informatieve websites: www.sektehulp.nl en www.slachtofferloverboys.nl

Je komt in mijn gastenboek door te klikken op: De doos van pandora

Vriendelijke groet,

Sjoukje Drenth Bruintjes