Sekte: Wat bedoelen we daarmee?

Wat betekent het begrip sekte?

Betekenis

Volgens het woordenboek komt vooral de volgende betekenis naar voren: afscheiding van een grotere beweging of splitsing van een hoofdkerk. In de volksmond heeft het begrip sekte een overwegend negatieve klank: men denkt dan vaak aan gesloten groepen die rare rituelen doen met de dood tot gevolg.

Met een groep die een afsplitsing van een grotere beweging is, hoeft niets mis te zijn. Ook is er niet altijd sprake van een groep die rare rituelen doet met de dood tot gevolg.

Waar maken we ons dan druk over als we het over een sekte hebben?

Wat mij betreft ligt de grens van goed of kwaad in deze daar, waar iemands zelfbeschikking en eigen identiteit worden afgenomen. Een mens kan zijn/haar zelfbeschikking verliezen ten gevolge van beinvloeding d.m.v. destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken.

Wanneer iemand onder invloed van destructieve controletechnieken staat, conformeert die persoon zich zodanig aan de wensen en verwachtingen van de manipulator of het manipulatieve systeem ( destructieve sekte), dat eigen wensen en verwachtingen worden onderdrukt. In sommige gevallen gaat het om survival gedrag: voldoen aan de wensen en verwachtingen van de manipulator of destructieve sekte betekent dan bijvoorbeeld de winst van een gunst of het voorkomen van straf. Voor meer over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken, verwijs ik graag naar: wat zijn destructieve controletechnieken en zeven destructieve controletechnieken alsmede andere hoofdstukken op www.sektehulp.nl

Ik spreek van een destructieve sekte, wanneer destructieve controletechnieken worden gebruikt om iemands zelfbeschikking en identiteit af te nemen. Destructieve controletechnieken veroorzaken de schade aan mensen: identiteitsverwarring, dissociatie, mps, trauma, verlies van eigenwaarde, verlies van huis en haard, verlies van contacten met dierbaren buiten de groep enzovoorts. Mijns inziens vormen de mogelijke impact van destructieve controletechnieken een van de grootste gevaren voor de veiligheid en democratie in onze samenleving.

Situaties waarin deze technieken kunnen voorkomen zijn b.v.:

  • destructieve sekten
  • loverboys
  • double-bind relaties
  • huiselijk geweld
  • incest
  • ritueel misbruik
  • seksueel misbruik
  • seksuele intimidatie
  • BDSM-gesloten systemen

Conclusie

Het begrip sekte kent dus meerdere betekenissen. Wanneer er sprake is van destructieve controletechnieken die o.a. iemands identiteit en zelfbeschikking afnemen of onderdrukken, spreek ik van een destructieve sekte.

Exitcounseling in mijn praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes

Inenten

In mijn praktijk begeleid ik als exitcounselor mensen die zich slachtoffer voelen van hersenspoelen, van destructieve controletechnieken, m.b.v. exitcounseling. Ik ervaar dit werk als dankbaar werk. Maar naast het plezier van het succesvol begeleiden van slachtoffers naar beter vaarwater, zijn er vaak de intimidaties jegens mij vanwege dit werk. Destructieve sektes, manipulatieve systemen en manipulators, ervaren mij als vervelende luis in de pels, vanwege mijn werk als exitcounselor en spreker over de effecten van destructieve controletechnieken en hoe die te ondermijnen.

Ik blijf desondanks volharden in het invulling geven van mijn werk als exitcounselor en spreker. Het plezier van het begeleiden van mensen naar beter vaarwater, van het voorkomen van slachtoffers en het breed leggen van de kennis die ik heb teneinde zoveel mogelijk mensen in te enten tegen de impact van destructieve controletechnieken, wegen op tegen de intimidaties.

Persoonlijke ervaring: een aanvaring met een gesloten systeem

In 1997 werd ik kritische buitenstaander van een gesloten systeem, waar ik niet eens deel van heb uitgemaakt. Ik ondervond jaren lang de intimidaties van die gesloten groep die mij als groot gevaar voor hun structuur zagen vanwege mijn kritische blik en groeiende kennis van de impact van hersenspoelen. In datzelfde jaar heb ik mij voorgenomen te werken aan de verbetering van bescherming tegen hersenspoelen en destructieve sektes, alsmede het verzorgen van hulpverlening aan de slachtoffers. Daartoe ben ik erkend hulpverlener geworden, heb me verdiept in de werking van hersenspoelen en houd ik lezingen en workshops op dit terrein. Mijn praktijk draait sinds januari 2005.

Lees verder over de werking van hersenspoelen op www.sektehulp.nl en www.slachtofferloverboys.nl

Voor hulpverlening kunt u terecht op www.counselingpraktijk.nl.  Natuurlijk kunt u mij ook bellen op 06-55168867 of mailen naar [email protected]

Sjoukje Drenth Bruintjes.