Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

 

Sektehulp.nl van Sjoukje Drenth Bruintjes, biedt u brede informatie over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) op iemands identiteit, zijn/haar sociale omgeving en de veiligheid in onze samenleving. Daarnaast wijst sektehulp.nl u naar de hulp die Sjoukje Drenth Bruintjes kan bieden aan de slachtoffers van hersenspoeltechnieken. Denk b.v. aan specifieke resultaatgerichte hulp aan:

 

  • slachtoffers van sektes,
  • slachtoffers van loverboys
  • slachtoffers van double-bind relaties
  • slachtoffers van huiselijk geweld
  • slachtoffers van incest en
  • slachtoffers van andere situaties waarin destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken een rol spelen.

 

Sjoukje Drenth Bruintjes is als pionier in Nederland op dit bijzondere terrein begonnen. In het begin zich vaak alleen voelend, een roepende in de woestijn. In die tijd, meer dan 17 jaar geleden, dachten velen in de samenleving nog dat hersenspoeltechnieken thuis hoorden in een science fiction film of James Bond series. De impact van hersenspoeltechnieken in de samenleving was nog een volledig onbegrepen thema. Sjoukje startte met de specifieke hulp aan slachtoffers van destructieve sektes en zette zich er vanaf het begin voor in om de vreselijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken op het leven van de slachtoffers en hun omgeving op de kaart te zetten. In het begin soms tegen de stroom in zwemmend. Maar na vele jaren resultaatgericht werk, werd Sjoukje een gewaardeerd hulpverlener en expert op het terrein van de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken.  Naast haar werk als exitcounselor, couselor/ coach en sportconsultant groeide Sjoukje meer en meer in de rol van spreker over het bijzondere fenomeen van destructieve sektes, loverboys, de impact van hersenspoeltechnieken en wat je daartegen kunt ondernemen. Hoe je de slachtoffers kon helpen, was de vraag die veel professionals in de gezondheidszorg hadden en zo kwam het dat Sjoukje trainingen, workshops en lezingen ging geven. Op verzoek van professionals in de gezondheidszorg. Daarna volgde de rest: studenten, middelbaar onderwijs, politie en anderen klopten bij haar aan om over haar kennis te horen. Meer en meer trainingen werden aangevraagd. Journalisten kwamen Sjoukje op het spoor en vroegen naar achtergronden van het fenomeen van hersenspoelen als ze een artikel over sektes of loverboys moesten schrijven. Na 10 jaar vechten voor erkenning van de problematiek van slachtoffers van hersenspoeltechnieken, was de erkenning compleet. Niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor het werk van Sjoukje Drenth Bruintjes. Op de pagina Sjoukje Drenth Bruintjes in de media, kunt u meer lezen over de aandacht van de media voor de kennis en het werk van Sjoukje. De website sektehulp.nl wordt door velen gewaardeerd. Het biedt uitleg en enige houvast. Uitleg voor iedereen die zich om de een of andere reden voor het onderwerp interesseert. Voor slachtoffers van sektes, voor slachtoffers van loverboys, voor de familie en vrienden die zien dat hun dierbare in de knel zit van een manipulatief systeem en ook voor professionals in de gezondheidszorg en op andere terreinen. Voor het los maken uit de ban van een destructief gesloten manipulatief systeem is de website alleen natuurlijk niet genoeg. Het helpt mensen op weg, het schudt slachtoffers soms wakker, maar voor het los maken van de ban waarin mensen vast kunnen zitten is wel de hulp nodig die Sjoukje kan bieden: exitcounseling van Sjoukje Drenth Bruintjes.  Voor hulp en/of informatie over die hulp van Sjoukje Drenth Bruintjes, kunt u Sjoukje bellen: 0655168867, mailen: [email protected] of op haar websites terecht:

 

 

Op sektehulp.nl, vindt u, naast wetenschappelijk gefundeerde informatie over de mogelijke werking van hersenspoelen, basis-informatie over hetgeen u ertegen kunt ondernemen.  Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt ook verder over de wijze waarop zij als exitcounselor de mogelijke effecten van destructieve controletechnieken kan ondermijnen.

Voor een vervolg van deze inleiding over sektehulp.nl, leest u verder op deze website. Link naar veel informatie via het menu en de linken die onder de verschillende menu-blokjes verschijnen. Voor de website van de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, linkt u dus naar: counselingpraktijk.nl Voor meer informatie over loverboys, slachtoffers van loverboys en de specifieke hulp aan de slachtoffers d.m.v. exitcounseling kunt u terecht op: slachtofferloverboys.nl

SJOUKJE DRENTH BRUINTJES IS EXITCOUNSELOR

Sjoukje verleent d.m.v. exitcounseling hulp aan slachtoffers van hersenspoelen zoals b.v. slachtoffers van destructieve sektes en slachtoffers van loverboys. Sjoukje heeft in de vele jaren waarin ze haar intrigerende werk doet, veel slachtoffers van destructieve sektes, loverboys e.a. uit hun ban gehaald. Een ervaren rot in het vak die ernaar zal streven haar werk nog vele jaren te doen. Het is de innerlijke drive om de onzichtbare tralies te laten verdwijnen voor de mensen die opgesloten zijn in hun hoofd. Die door een manipulatief systeem/ persoon niet zichzelf kunnen, mogen en/of durven zijn. Ook probeert Sjoukje haar kennis zoveel mogelijk te delen. “Mensen bewust maken van het fenomeen van destructieve controletechnieken is het “inenten” tegen de mogelijke impact van destructieve controletechnieken op iemands identiteit, zijn/ haar sociale omgeving en de veiligheid in de samenleving”. Educatie is een belangrijk onderdeel van haar werk als exitcounselor. Daarnaast houdt Sjoukje lezingen, workshops en trainingen op dit terrein voor hulpverleners, leerkrachten, studenten, scholieren, gedragswetenschappers, politie, slachtoffers van hersenspoelen, familie/vrienden van slachtoffers en andere belangstellenden. Voor haar andere kwaliteieten: haar werk als counselor/ coach in geval van stress, rouw -en verlies verwerking, relatie-problematiek, conflicthantering e. a. kunt u ook terecht op counselingpraktijk.nl

Sjoukje Drenth Bruintjes en sektehulp.nl

Over Hersenspoelen in destructieve sektes, bij loverboys

Over Sjoukje´s workshop: ”loverboys: Het is OVER boys!”

Brainwashing

Controletechnieken

Exitcounseling

Praktijk locatie

De Praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes is gevestigd op een prachtige locatie in de gemeente Pekela.

Waarom kies je voor Sjoukje Drenth Bruintjes

 

Met haar deskundigheid en jarenlange ervaring is Sjoukje Drenth Bruintjes van pionier uitgegroeid tot succesvol exitcounselor en sektedeskundige in Nederland. Ze is in Nederland en daarbuiten bekend om haar betrokkenheid, degelijkheid, gedrevenheid en resultaten in de hulpverlening aan slachtoffers van hersenspoeltechnieken.

Haar combinatie van kennis als exitcounselor, counselor/coach en docente, geven Sjoukje de bijzondere extra’s die nodig zijn voor de goede resultaten die ze als hulpverlener heeft. Een therapeute pur sang, met kwaliteiten als luisteren naar de cliënt, kennis van verschillende therapieën, specifieke kennis van het verlenen van die specifieke hulp aan slachtoffers van hersenspoeltechnieken en last but not least haar didactische vaardigheden. Sjoukje Drenth Bruintjes is ook mens met de mensen in haar praktijk. Een eigenschap die haar bij de hulpverlening krachtig ondersteunt. Van pionier 15 jaar geleden tot zeer ervaren en gerespecteerd exitcounselor voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken. Veelgevraagd spreker, docent en trainer voor professionals in de samenleving, die te maken hebben met slachtoffers van sektes en loverboys. Van gedragswetenschappers tot psychologen, maatschappelijk werkers en psychiaters, van zedenpolitie tot leerkrachten in het onderwijs en studenten psychologie. Maar ook voor de sociale omgeving van slachtoffers van sektes en loverboys deelt Sjoukje Drenth Bruintjes op intrigerende wijze haar kennis van hersenspoeltechnieken en wat je ertegen kunt doen. Journalisten en onderzoekers weten hun weg naar Sjoukje te vinden.

Inmiddels begeleidt Sjoukje Drenth Bruintjes al meer dan 15 jaar slachtoffers van hersenspoeltchnieken zoals slachtoffers van sektes en loverboys naar beter vaarwater.

Bekende lezingen, workshops, trainingen en preventielessen in dit kader zijn:

Sjoukje

Quotes van Sjoukje Drenth Bruintjes:

“Sektarisch getinte structuren zijn structuren die kritisch denkende mensen vogelvrij verklaren. In dat geval kun je als kritisch denker maar op 1 manier reageren: Blijven vliegen!!”

“Destructieve sektes en loverboys bestrijd je niet met een aanval op de groep of op de persoon. Het gaat om het bewust maken van het gereedschap waarmee sektes, loverboys en andere manipulatieve systemen hun slachtoffers in de ban laten raken. Met het bewust maken van de werking van destructieve controletechnieken bestrijd je deze systemen, ondermijn je de effecten van hersenspoelen.”

“Met de innerlijke drive die ik voel om mensen te bevrijden van de teugels van hersenspoeltechnieken in combinatie met specifieke kennis en jarenlange ervaring als exitcounselor, maak ik dagelijks mensen los van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. ”

“Ik luister graag naar fluisterende akkoorden, Ze spelen pianissimo die aardige woorden uit een speciaal boek”

“A good old man bended towards me and whispered into my ear: the truth is behind the things you see”

“If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt as far as possible, all things”. ( Rene Descartes)

“Perceptiemanipulatie en destructieve controletechnieken vormen belangrijke ingrediënten van een niet te doorgronden lijkende magie. Hersenspoelen maakt slachtoffers. Maar kennis is macht.  Met mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken, perceptiemanipulatie e.a. en de kennis en ervaring als exitcounselor, kijk ik dwars door die magie heen en open ik geleidelijk maar zeker de ogen van slachtoffers van die kwaadaardige magie. Mensen hun eigen vrije wil teruggeven, zodanig dat ze een vrije keuze hebben, hun eigen identiteit omarmen en weer een plek in de samenleving kunnen veroveren, is voor mij de mooiste job die er is”.

“Mondje open in plaats van mondje dicht!”

“Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!”

“Loverboys, Het is OVER boys!”

“Destructieve controletechnieken”, hersenspoeltechnieken, vormen een gevaar voor identiteit van slachtoffers, hun sociale omgeving en de veiligheid in de samenleving!

Hulp nodig?

Bel of mail Sjoukje Drenth Bruintjes:
Tel: 0655168867
Mail: [email protected]
Voor meer informatie, lees gerust verder op: www.sektehulp.nl en www.slachtofferloverboys.nl en www.counselingpraktijk.nl

In de media