Documentaire Communekind van Maroesja Perizonius..

Communekind

Een documentaire van en over: Maroesja Perizonius

In de documentaire vertelt Maroesja op indringende wijze over de impact die de Baghwan-beweging op haar heeft gehad. Ook confronteert zij haar moeder met de gevolgen van haar keuze om toe te treden tot de Baghwan-beweging voor Maroesja.

Een reactie van mij op de uitzending van de documentaire van Maroesja Perizonius:

Als buitenstaander en kop van jut van een sektarisch getinte beweging waarin mijn kameraadje helaas vastzit, werd ik gemotiveerd om me te verdiepen in de werking van destructieve controletechnieken in sektarisch getinte bewegingen. Uiteindelijk heb ik over mijn ervaringen daarmee, de kennis die ik erover had opgedaan en wat een mens tegen de werking van dwingende beïnvloeding kan doen, een website gemaakt: Freedom of Mind en de Principes van Brainwash, leverde tot nu toe al vele duidzende reacties op. Er zijn in Nederland onvoorstelbaar veel slachtoffers van destructieve controletechnieken / hersenspoeltechnieken. Het leverde hulpvragen op. Daarop ben ik me als exitcounseler aan gaan bieden = iemand die mensen helpt die op enigerlei wijze last hebben van sektarische toestanden. Ik heb sinds januari 2005 een zelfstandige praktijk op dit terrein en een praktijksite: Creative Counseling:

Ik heb op beide sites verwezen naar de uitzending van Maroesja´s documentaire. Natuurlijk heb ik er zelf ook naar gekeken.Het is knap, dat Maroesja heeft kunnen laten zien, hoe verantwoordelijkheden vanuit de Baghwangbeweging anders werden gestuurd en ingedeeld dan “normaal” was/is binnen de samenleving. Een kind heeft onvoldoende overzicht/inzicht/onafhankelijkheid om een vrije keuze te maken over/in de situaties/keuzes die Maroesja voorgeschoteld kreeg als kind. Ook het tenietdoen van zinnige kritiek met denkboxtrucs van een sekte waren mijns inziens door deze verfilming duidelijk te zien/horen.

Begrippen hadden een andere betekenis binnen de baghwanbeweging dan daarbuiten. Ook een andere betekenis dan de betekenis die de moeder zelf aan zulke begrippen gaf: Vrijheid bijvoorbeeld. Vrijheid impliceert een eigen vrije wil…en ook gelijkwaardigheid. De moeder ging uit van die betekenis van dat begrip….maar belandde in de verdraaiingen van de baghwan daarvan,vind ik. Binnen de Baghwanbeweging was dat begrip mijns inziens verworden tot het afstand doen van verantwoordelijkheden en het vergoelijken van de gevolgen van de vrije seksuele moraal die de grenzen van gelijkwaardigheid hebben overschreden: seksueel misbruik van kinderen.

Kinderen zijn in hun ontwikkeling/overzicht/inzicht immers niet gelijkwaardig aan een volwassene op dat terrein.

De moeder lijkt me een intelligente vriendelijke vrouw, die door de invloed van de moraal binnen de baghwanbeweging in haar denken geleidelijk in een richting werd gestuurd die ze zelf helemaal niet voorstaat. Maroesje is,denk ik, slachtoffer van het feit dat haar moeder slachtoffer werd van destructieve controletechnieken van een sektarisch getinte beweging. Dat is zoals ik het zie.

Maroesja´s documentaire laat ook haar moeder zien, wat de consequenties zijn geweest van haar “keuze”. Al tijdens de documentaire zie je dat de moeder momenten heeft waarop ze schrikt van die consequenties. Dat betekent dat Maroesja haar wel heeft kunnen bereiken. Knap. Dat ze toch weer via omtrekkende bewegingen het geconstateerde probeert te bedekken….dat kan iets te maken hebben met de nog aanwezige invloed van de denkwijze/denkbox van de baghwan. Natuurlijk kan je zo’n reactie ook onder: heel menselijk” scharen.

Ik wil eindigen met mijn complimenten voor de wijze waarop Maroesja Perizonius de problematiek (en daarmee de problematiek van vele anderen in welke sektarische beweging dan ook), voor het voetlicht hebt gebracht.

Reactie van Maroesja en informatie

Bovenstaande stond ook in een brief aan Maroesja. Ik heb destijds een aardige reactie van Maroesja ontvangen. Van haar heb ik begrepen dat er ongeveer 500.000 mensen naar de eerste uitzending van haar documentaire hebben gekeken. Dat vind ik fantastisch.

Sjoukje Drenth Bruintjes

( counselor / coach, exitcounseler, sportconsultant, spreker en lerares lichamelijke opvoeding)

Meer weten over dwingende beinlvoedingstechnieken en sektes: www.sektehulp.nl

Voor hulpverlening aan slachtoffers van dwingende beinlvoeding en sektes: www.counselingpraktijk.nl

In januari 2006 heb ik een Seminar Creative Counseling gehouden, waar ook gesproken is over de Baghwan.

Voor meer info daarover verwijs ik graag naar: Seminar Creative Counseling.