Waarom zijn destructieve sektes zo gevaarlijk?

Bivakkeren in een groep met gesloten grenzen, waarin normen en waarden zoals vrijheid, gelijkheid, respect etc. niet gehanteerd worden en destructieve controletechnieken/brainwashing/hersenspoelen het machtsmiddel vormen waarmee leden van de groep binnen die grenzen van de groep worden gehouden, kan desastreuze gevolgen hebben.

De gevolgen

 • Verlies van keuze en eigen vrije wil
 • Verminderde intellectuele vermogens, woordenschat en gevoel voor humor
 • Verminderd gebruik van ironie, abstracties en metaforen
 • Verminderd vermogen om intieme relaties met diepgang aan te gaan of te behouden
 • Slecht oordeelsvermogen
 • Verslechtering van de lichamelijke conditie
 • Verkeerde voeding en ondervoeding
 • Hallucinaties
 • paniek
 • dissociatie
 • schuldgevoel
 • identiteitsverwarring
 • paranoia
 • Neurotische-psychotische- en zelfmoordneigingen
 • Schokkende motoriek.

De macht van dergelijke groepen speelt zich af in niet-ethische dimensies. Daar ben je lang niet altijd op verdacht. De vriendelijkheid waarmee je bejegend wordt, laten gedachten aan onethische praktijken onder het oppervlak niet toe. Soms wordt zelfs de ethische status van een beroep misbruikt voor het kweken van vertrouwen….wat veel en veel later pas misplaatst vertrouwen blijkt te zijn. Bovendien maakt de geleidelijkheid waarmee destructieve controletechnieken meer en meer worden toegepast, datgene wat er met je gebeurt vrijwel onzichtbaar:

“Wanneer je een kikker in een pan met heet water zet, springt ’t er zo weer uit. Wanneer je echter diezelfde kikker in een pan met lauw water zet en het vuurtje eronder geleidelijk opstookt, merkt de kikker niet eens dat hij/zij wordt gekookt. Pas als het al veel te heet is, merkt het kikkertje dat dit foute boel is”. Dat is zoals dwingende beinvloeding werkt. Dat is zoals het in groepsstructuren die gebruik maken van dwingende beinvloeding, werkt”.

Groepen en mensen die gebruik maken van destructieve controletechnieken, beknotten je wilsvrijheid en kunnen je laten doen wat zij willen.

Dat is een groot gevaar voor ieder mens en de veiligheid in de samenleving!