Landmark Forum

 

Landmark, een van de “nakomelingen in de stamboom van scientology”: Een wolf in schaapskleren?

EST – Landmark Forum – Landmark Education – Landmark Worldwide

Een Amerikaanse ex-scientoloog, Werner Erhard(die eigenlijk John Paul Rosenberg heet) begon op een dag met een bedrijf waarmee hij EST-cursussen ging aanbieden.(EST staat voor Erhard Seminars Training) De cursussen vormden, volgens verschillende artikelen erover, een combinatie van de methoden die hij bij scientology had geleerd en enkele onderdelen van de zelfhulp-massapsychologie uit de 60-er jaren. Inpraten op een grote groep min of meer opgesloten cursisten ( b.v. weinig zelfreflectiemogelijkheden voor de cursist en weinig of geen contact met de buitenwereld tijdens de cursus) lijkt wel het belangrijkste kenmerk ervan.

De effecten van deze cursussen/trainingen hadden op sommige deelnemers een negatieve impact. John Paul Rosenberg dacht er verstandig aan te doen ermee te stoppen, maar verkocht zijn concept echter wel. Ene Harry Rosenberg(jaja, de broer van John Paul) kocht het en richtte voor het kunnen toepassen van dit concept het Landmark Forum op. Harry ging de technieken minder rigide toepassen….maar of daarmee de landmark education een verantwoord cursuspakket heeft?

Van Landmark Forum/ Landmark Education naar Landmark Worldwide

In Nederland zijn sommige mensen positief over Landmark. Zij zijn het die zich niet herkennen in de verhalen over de klachten die er bestaan. Anderen daarentegen ervaren landmark als dwingend en/of belanden met hun psychische problematiek uiteindelijk in mijn praktijk voor hulp in de vorm van exitcounseling. Dat er mensen zijn die positief over hun ervaring met Landmark zijn, neemt niet de ellende weg van mensen die slechte ervaringen hebben met landmark. Helaas. Er zijn mensen die zich slachtoffer voelen van landmark. Ze zijn niet te ontkennen. Ze bestaan. De klachten waarmee ze komen lijken als 2 druppels water op de klachten van mensen onder invloed van destructieve controletechnieken/ brainwashing. Ze voelen zich geholpen met mijn methode van exitcounseling. Dat geldt overigens ook voor de oude sociale omgeving van de mensen die zich slachtoffer voelen. Ook zij worden door mij begeleid. Het zijn de omstanders die in het begin al veel verdriet hebben. Wat ze vaak als klachten melden: hun dierbare lijkt van persoonlijkheid veranderd en het lijkt vrijwel of niet mogelijk contact met hun dierbare te onderhouden. In ieder geval lijkt een contact met diepgang verder weg dan ooit.

Hier en daar wordt ook in verschillende media wel iets verteld van de mogelijk toch negatieve impact van dit oude concept in een nieuw jasje. Zo vermoedt men dat dat enkele mensen een psychose hebben gehad door het volgen van een cursus van Landmark. Ook zijn er verschillende wetenschappers ( zoals bijvoorbeeld professor Kind uit Zwitserland en professor Anderson uit Australie) die volgens hen hebben aangetoond dat een psychose inderdaad kan ontstaan …. in geval van de scientology-cursussen. Als men in ogenschouw neemt dat de filosofie van Landmark mogelijk gelieerd is aan de filosofie en werkwijze van de scientology beweging, dan zit het er in dat geval dik in dat de landmark trainingen die nare effecten van een psychose bijvoorbeeld ook zullen kennen.

Landmark trok zich in 2004 uit Frankrijk terug. Een tijdje hoorde ik er ook in Nederland niet zoveel over. Maar, Landmark is sinds 2013 back in business onder de nieuwe naam: Landmark Worlwide.

Landmark gebruikt volgens mijn inzichten en die van wikipedia o.a. de LGAT methode: Large Group Awareness Training. Persoonlijke ontboezemingen in de groep, inpraten op een grote groep mensen die door het ontnemen van normale orientatiesensaties extra gevoelig zijn voor hetgeen er gezegd wordt. Zie ook “Een mening over LGAT

Overigens is het misschien wel goed te vermelden dat er meer ex scientologen zijn die “voor zichzelf” lijken te zijn begonnen: De Avatar-beweging bijvoorbeeld, lijkt ook “een nakomeling” te zijn in “de stamboom” van de Scientology.

Voor een goed begrip van de problematiek van mensen die zich slachtoffer voelen van de activiteiten van dergelijke bewegingen, kan het extra verhelderend zijn om ook eens op www.sektehulp.nl. Voor meer over scientology verwijs ik u ook: Scientology

In mijn Counseling & Consultancy Praktijk(Creative Counseling) begeleid ik o.a. slachtoffers van destructieve controletechnieken m.b.v. exitcounseling. Wilt u weten wat exitcounseling is? Lees dan verder op exitcounseling.

Destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken/ brainwashing/ mindcontrol

Destructieve controletechnieken komen voor b.v. in:

  • sektes
  • loverboysstructuren
  • machtsverhoudingen in relaties
  • double-bind relaties
  • incest

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes en haar praktijkwerkzaamheden

Ik ben erin gespecialiseerd om de werking van destructieve controletechnieken/hersenspoelen te ondermijnen en vervolgens een slachtoffer te helpen aan een zelfstandig bestaan, los van de ban waarin ze vaak jarenlang hebben gebivakkeerd.

Daarnaast houd ik lezingen, workshops, colleges over de werking en impact van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken voor slachtoffers ervan en hun dierbaren, hulpverleners, leerkrachten, leerlingen, politie en andere belangstellenden. Zie daartoe:Lezingen en workshops.

Het zal nu niemand verbazen dat in mijn praktijk mensen komen met een hulpvraag omdat ze zich slachtoffer voelen van scientology en ook van het Landmark Forum. Ik begeleid ook slachtoffers van andere structuren waarin destructieve controletechnieken een rol lijken te spelen: mensen die zich slachtoffer voelen van bijvoorbeeld Miracle of Love, de religieuze beweging van Rick Warren, de Summitlighthouse, Opus Dei, Focolare, Sai Baba….maar ook slachtoffers van loverboys nog allerlei andere structuren en groepen.

De mensen die zich slachtoffer voelen van destructieve controletechnieken voelen zich, na een periode van euforie, o.a. onzeker, depressief, in de war. Mijn werk als exitcounseler bestaat voor een deel uit educatie/voorlichting over de werking van destructieve controletechnieken. Een andere belangrijke component van mijn functioneren als hulpverlener op dit terrein is het begeleiden bij het terugvinden van de eigen identiteit van de slachtoffers. Het ontrafelen van de impact van de destructieve controletechnieken neemt een belangrijk deel van de tijd in beslag. Met name de effecten van lGAT( Large Group Awareness Training), taalmanipulatie, sociale isolatie en emotioneel binden aan een lid van de machtsstructuur (via double-bind-techniek bijvoorbeeld), zijn belangrijke middelen van de dergelijke machtsstructuren om nieuwe recruten binnen de muren van hun structuur te houden. Aan mij de taak om de invloed daarvan ongedaan te maken, zodanig dat iemand die zich slachtoffer voelt weer een vrije keuze heeft.

Ik ben geen bestrijder van groepen of bewegingen in directe zin. Ik streef er als exitcounselor naar om slachtoffers van sektarische structuren en andere structuren die gebruik maken van die destructieve controletechnieken, weer een eigen vrije wil terug geven, zelfbeschikking terug te geven en hun eigen identiteit terug te geven.

Voor meer informatie over de werking van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken of voor hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken (brainwash/hersenspoelen) kunt u mij bellen of mailen:

Telefoon: 06-55168867    E-mail: mailto:[email protected]

Enkele andere van toepassing zijnde linken betreffende Landmark Forum en hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken:

according to my perception,

Sjoukje Drenth Bruintjes