Exitcounseling, hulpverlening aan slachtoffers van destructieve sekten
 

Sjoukje Drenth Bruintjes biedt als een van de weinige exitcounselors in Europa specifieke hulp:

exitcounseling voor slachtoffers van destructieve sekten.

Inleiding

Een stukje geschiedenis over het ontstaan van exitcounseling als methode van hulp.

Exitcounsling als specialistische methode van hulpverlening voor slachtoffers van destructieve controletechnieken in een destructieve sekte, komt oorspornkelijk uit de Verenigde Staten. Het gaat met deze methode om een reactie op de in de jaren 70 van de 20ste eeuw veel gebruikte methode van deprogrammeurs: deprogrammeren. Slachtoffers van destructieve sekten werden ontvoerd en onder dwang gepoogd los te maken van de ban van de destructieve sekte of sekteleider. Alhoewel goed bedoeld, stuitte men met deze methode op belangrijke bezwaren:

 • er was sprake van dwang en ontvoeringen, vrijheidsberoving
 • de hulp was dus niet op basis van vrijwilligheid van het slachtoffer en
 • vrijheidsberoving is tegen de wet
 • bovendien maakte men zich daarmee schuldig aan dezelfde handelswijze die destructieve sekten erop nahielden in hun poging mensen onder invloed van de destructieve sekte te laten
 • wetenschappelijk onderzoek bewees, dat de methode van onder dwang deprogrammeren niet of nauwelijks het gewenste resultaat had: slachtoffers gingen in 99 % van alle gevallen terug naar het gesloten manipulatieve systeem: de destructieve sekte.

Vanwege deze indringende bezwaren en het feit dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onder dwang deprogrammeren niet werkt, heeft met een neiuwe methode geintroduceerd: exitcounseling. Een methode van hulp aan slachtoffers van destructieve sekten, die zonder dwang kiest de route van vrijwilligheid van het slachtoffer voor het begeleidingstraject bij de hulpverlener, de exitcounselor. Slachtoffers komen uiteindelijk naar de hulpverlener en dat doen ze op vrijwillige basis. De route is langer dan de route die men in de jaren 70 van de vorige eeuw hanteerde, maar daarnetegen kent deze route een groter succes.

Sjoukje Drenth Bruintjes verwept het deprogrammeren onder dwang. Sjoukje is pricipieel exitcounselor, geen deprogrammeur. Sjoukje Drenth werkt dus niet met dwang. Slachtoffers van hersenspoelen, zowel de slachtoffers van destructieve sekten als slachtoffers van loverboys, komen op vrijwillige basis naar haar praktijk. Herstel van contact met het oude sociale milieu en communicatie die gericht is op het herstellen van innerlijke dialoog en eigen identiteit, baant de weg vrij voor de stap van het slachtoffer naar de praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes.

Exitcounseling voor slachtoffers van een destructieve sekte

Met deze spciale methode van hulp, start Sjoukje Drenth Bruintjes het hulpverlening – traject met het herstellen van het contact tussen de dierbare die is weggezakt in een destructieve sekte en het milieu waar dit slachtoffer oorspronkelijk vandaan komt, meestal ouders, familie, vrienden, klasgenoten. Dat gebeurt met een speciale manier van communiceren, dat als gevolg heeft dat een slachtoffer van hersenspoelen weer zelf gaat nadenken. Dit is een belangrijke verandering. Van het voor zich laten denken door de leider van de destructieve sekte/ leden van die sekte naar het weer zelf nadenken is een grote stap. Het herstellen van de innerlijke dialoog is daarbij van essentieel belang. Een ander gevolg van de exitcounseling – manier van communiceren is, dat het slachtoffer weer contact zal maken met zijn/ haar eigen identiteit. Geleidelijk komt het slachtoffer zover dat hij/zij hulp wenst. Dan wordt de stap naar de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes gedaan door het slachtoffer zelf en volgt het exitcounseling – traject: educatie omtrent destructieve controletechnieken vormt onderdeel van dit traject.

Samengevat en globaal volgt exitcounseling van Sjoukje Drenth Bruintjes deze route:

 • Het herstellen van het contact. Meestal begint het met het probleem dat het slachtoffer voor dierbaren van voor de periode waarin de destructieve sekte invloed kreeg, geheel of vrijwel geheel onbereikbaar is. In dat geval komen die dierbaren: b.v. de ouders, vrienden, familie, in mijn praktijk voor tips waarmee het contact met dierbare weer in stand kan worden gebracht.
 • Na de educatie in de praktijk, blijf ik telefonisch en per mail bereikbaar voor verder advies en begeleiding van het proces, waarbij het herstellen van het contact met de vroegere sociale omgeving(ouders, familie, vrienden van voor het sekte – tijdperk) en contact met de eigen identiteit  de eerste doelen zullen zijn.
 • Het handhaven van het contact. Intensieve begeleiding is nodig om de omgeving te helpen de juiste benaderingswijze te kunnen hanteren
 • Het uitbouwen van het contact:

– Naar meer onderling contact en

– Naar een goede verstandhouding

– De eerste stap naar mij als zijnde de hulpverlener

 • Het starten van mijn begeleidingsprogramma, te beginnen met exitcounseling van het slachtoffer.

Gedurende het gehele proces worden clienten, buiten de reguliere consultbezoeken in Sjoukje´s praktijk, ook telefonisch per mail en eventueel per internet-video intensief begeleidt.

Voor meer informatie over Sjoukje´s methode, kunt u terecht op: Wat is exitcounseling

Lezingen, Trainingen en Workshops

Sjoukje Drenth Bruintjes verzorgt zelf lezingen en workshops in haar praktijk of op een andere locatie in het land.  Maar ook op conferenties, congressen en trainingsdagen van allerlei organisaties, is ze inmiddels als inspirerende spreker met een intrigerende aanpak en visie een welkome gastspreker. Voorbeelden daarvan zijn: Medilex, Pretty Woman, Stichting Stade, Avenier, Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem)  e.a.

Daarnaast verzorgt Sjoukje Drenth workshops, lezingen en preventielessen voor middelbare scholieren en studenten.

Voor meer informatie: www.sektehulp.nl .

Voor lezingen en workshops over dit onderwerp, zie lezingen, trainingen en workshops van Sjoukje Drenth Bruintjes

Wenst u informatie of wilt u hulpverlening/advies of een lezing/workshop/themabijeenkomst met Sjoukje Drenth Bruintjes?

Bel dan: 06-55168867 of mail: [email protected]

Lees ook op haar websites:

Sjoukje Drenth´s antwoorden op de vragen die er zijn.

Sjoukje Drenth Bruintjes geeft antwoord op de vragen die leven bij slachtoffers van destructieve sektes, bij de ouders, familie en andere vrienden, bij politie, bij leerkrachten in het onderwijs, bij hulpverleners, gedragswetenschappers, huisartsen, psychologen e.a.:

Sjoukje geeft met haar visie, aanpak en hulpverlening o.a. antwoord op de vragen:

 • Hoe krijgt een destructieve sekte vat op het slachtoffer ?
 • Hoe ondermijn je de invloed van de destructieve sekte op het slachtoffer ?
 • Hoe komt het slachtoffer weer op eigen benen met toekomst in de samenleving ?
 • Wat zijn destructieve controletechnieken (hersenspoelen/brainwash)
 • Welke rol spelen destructieve controletechnieken in destructieve sektes?
 • Hoe ondermijn je de impact van die destructieve controletechnieken/ dwingende beïnvloeding/hersenspoelen?
 • Hoe begeleidt Sjoukje Drenth Bruintjes de ouders en andere dierbaren van het slachtoffer?

Lezingen en workshops van Sjoukje Drenth Bruintjes, worden bezocht door een breed publiek: hulpverleners, ouders van slachtoffers, slachtoffers,vrienden van slachtoffers, leerkrachten in het onderwijs, medewerkers van politie en justitie, studenten, scholieren. Daarnaast geef ik, op verzoek van scholen, preventielessen omtrent de loverboys problematiek.

Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord over haar visie en werkwijze als exitcounselor:

Een exitcounselor is gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) en het verzorgen van voorlichting/educatie omtrent dit fenomeen. Ik heb deze werk -en zienswijze voor het eerst toegepast in mijn werk als exitcounselor van slachtoffers van sektarisch getinte structuren. Die invalshoek (niet hetzelfde als deprogrammeren en  ik werk dus zeker nooit met dwang) werkt. (Behalve exitcounselor ben ik in mijn zelfstandige praktijk overigens ook werkzaam als counselor/coach en sportconsultant. Dit terzijde).

De mogelijke impact van destructieve controletechnieken wordt in onze samenleving nog lang niet altijd onderkend. Vaak denkt men bij hersenspoelen aan science fiction. Een exitcounselor zoals ik (er zijn slechts zeer weinig exitcounselors in Europa. Er zijn er meer in de VS, Japan en Israel. We ontmoeten elkaar op internationale congressen van de ICSA ( = International Cultic Studies Association), weet echter maar al te goed hoe ernstig de problematiek van slachtoffers kan zijn:

 • Ontwrichting van de samenleving
 • Ontwrichting van hun familie en vrienden
 • Ontwrichting van zichzelf!

Voor een volledig herstel is het, volgens mijn ervaring, in alle gevallen noodzakelijk dat een slachtoffer los wordt gemaakt van de impact van destructieve controletechnieken. Het slachtoffer weer contact laten maken met de eigen identiteit, is een onderdeel van het ondermijnen van de invloed van destructieve controle.

Sjoukje Drenth Bruintjes erkend deskundige

De impact van de ban waarin deze slachtoffers leven is hardnekkig. De aanpak via exitcounseling zoals Sjoukje Drenth dat vanuit haar expertise daarin doet, blijkt juist op het terrein van het verbreken van die ban succesvol te zijn. Dat is onderdeel van de toegevoegde waarde van de methodiek/werkwijze en didactiek die Sjoukje Drenth hanteert. Een kennisterrein waarop zij door velen inmiddels als deskundige wordt erkend.

Er is voor een goed begrip van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in de loverboysconstructie echter nog een lange weg te gaan.

Brainwash is geen fictie. Brainwash bestaat!

Tips:

Hulp?: Bel: 06-55168867 of Mail: [email protected]

Tip: Verdiep u in de structuur en werking van destructieve controle technieken/ dwingende beinvloedingstechnieken/ destructieve controletechnieken via mijn website daarover: www.sektehulp.nl

Voor een orienterend gesprek of het maken van een afspraak, kunt u bellen: 06-55168867 Natuurlijk kunt u ook mailen:[email protected]

Graag verwijzen we u voor meer informatie ook naar de website van de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes: www.counselingpraktijk.nl, de website over hersenspoelen / destructieve controletechnieken, sekten, sekteproblematiek: www.sektehulp.nl en de website over werkwijze van loverboys, de impact van loverboys op slachtoffers en de hulp van Sjoukje Drenth bruintjes d.m.v. exitcounseling: www.slachtofferloverboys.nl