Zeven belangrijke destructieve controletechnieken

Bestudeer ook: Algemene kenmerken van een destructieve sekte 

Counseling en Consultancy Praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Tel: 06-55168867

E-mail: [email protected]

Internet: www.exitcounseling.nl   www.counselingpraktijk.nl   www.sektehulp.nl   www.slachtofferloverboys.nl

Brainwashing/ Mindcontrol/ Hersenspoeling

Een programma van dwingende beinvloeding/destructieve controletechnieken ( = hersenspoeltechnieken/ brainwashing/ mindcontrol), bestaat uit het systematisch voortdurend toepassen van onethische beinvloedingstactieken. Voor een “goed”resultaat zijn ze niet alle hieronder genoemde zeven noodzakelijk! Naast de genoemde technieken/ tactieken, zullen tijdens het consult in mijn praktijk nog wat meer technieken en tactieken besproken worden.

TACTIEKEN

 •  1. Je wordt voorbereid op het hervormen van je denken door je er gevoelig voor te maken
 •  2. Middels straf en beloning wordt geprobeerd om een aanzienlijke controle te krijgen over:
 • je sociale omgeving
 • je tijd
 • de mensen die jou tot steun zijn
 • 3. Binnen de groepscommunicatie zijn meningen en informatie van andersdenkenden dan de groep verboden
 • 4. Er worden veel en vooral ook intensieve pogingen gedaan om jou te laten twijfelen aan jezelf, aan de meest essentiele kenmerken van je gedrag.
 • 5. Er worden vele en ook intensieve pogingen gedaan om je zelfvertrouwen en perceptievermogen te ondermijnen, zodat je een gevoel van machteloosheid over je krijgt.
 • 6. Niet-fysieke straffen worden bij voortduring gebruikt.
 • 7. Strenge straffen volgen wanneer je de gewenste attitude/ houding, geloof of gedrag niet presenteert.

WAT HOUDT HET IN

 • ad1. Dat wordt bereikt m.b.v. gevoeligheidsbevorderende technieken: gebruik van in beslag nemende beelden/geluiden; het overdreven precies herhalen van routineactiviteiten; slaapdeprivatie; dieet; soms worden ook hypnose technieken gebruikt. Je wordt simpelweg heel moe gemaakt om je meer beinvloedbaar te maken
 • ad2. Je wordt sociaal geisoleerd. Je contacten met familie en vrienden wordt gesaboteerd, bijvoorbeeld door censurering van de post welke voor jou bestemd is. De enige contactmogelijkheden die je overhoudt, zijn de contacten met mensen die denken en spreken binnen de grenzen van wat de leider van de groep wil. Bezoekjes aan je vroegere vrienden zijn taboe. Telefonisch contact met buitenstaanders is uit den boze. Brieven van je kameraadjes belanden op de moderne brandstapel: de papierversnipperaar. Ook wordt je economisch afhankelijk gemaakt van de groep.
 • ad3. Communicatie wordt erg streng gecontroleerd. Een dissonant groepslid wordt door mensen van de groep “bewaakt”. Is er toch gesproken of gegroet met een buitenstaander, dan biechten de “bewakers” dat bij de leider van de groep op. Daarmee verdienen de “bewakers” pluspuntjes bij de leider. Verder wordt de gebezigde taal sterk gestructureerd. De taal heeft weinig diepgang en bestaat vaak uit korte definitieve meningsuitende zinnen die gemakkelijk uit te drukken en gemakkelijk te onthouden zijn. Er bestaan regels voor wat je met mensen buiten de groep mag bespreken en wat niet. Buitenstaanders met een kritische houding tegenover het gebeuren en/of buitenstaanders die begrijpen wat er aan de hand is, worden bejegend alsof ze melaats zijn. Ze worden extreem genegeerd.
 • ad4. Er wordt geprobeerd om je basisbewustzijn, je waarneming van de werkelijkheid, je blik op de wereld, je emotionele controle en je afweermechanismen te ondermijnen. Wanneer roots jou stabiliteit geven, dan zullen juist je roots in een negatief daglicht worden gezet. Ze veranderen positieve motivatie voor gedrag in negatieve motivaties: jouw goedbedoelde vriendelijkheden voor een kameraadje worden plots uitgelegd als “claimende aandachtvragen”, ook al ben jij degene die juist de aandacht geeft.
 • ad5. Wanneer bijvoorbeeld maar vaak genoeg tegen je gezegd wordt dat je dingen niet goed ziet, ga je twijfelen aan je eigen waarnemingsvermogen. Wanneer de mensen die dat manco bij jou opperen ook nog mensen zijn in wie je juist op dat terrein vertrouwen hebt, verlies je beetje bij beetje je zelfvertrouwen. Dat is een ramp wanneer je in zo’n geval eigenlijk helemaal geen gestoorde perceptie hebt.
 • ad6. Bedoeld worden: intense beledigingen, verlies van privileges, sociale isolatie, dreigende verandering van sociale status( ook bijvoorbeeld een verhindering van het uitoefenen van je beroep), intense schuldgevoelens, angst. Manipulatieve technieken zorgen er verder voor dat bij het zien van een dierbaar iemand juist negatieve emoties worden opgeroepen.
 • ad7. Er dreigt een scheiding of ziets, bijvoorbeeld een scheiding tussen jou en jouw kinderen. Ook martelingen en opsluiting zijn niet ondenkbaar.

Herken je iets van bovenvermelde onderdelen van een systeem van hersenspoelen, neem dan voor hulp contact op met mijn praktijk. Ik bied d.m.v. exitcounseling hulp aan slachtoffers van hersenspoeltechnieken. Dat zijn bijvoorbeeld slachtoffers van destructieve sektes en slachtoffers van loverboys. Er zijn ook andere situaties denkbaar waarin hersenspoeling een rol speelt. In alle gevallen waarin er sprake is van hersenspoeling, kan ik de hulp bieden die nodig is. Jarenlange ervaring en de combinatie van kennis op het terrein van exitcounseling, sektes, loverboys en andere vormen van hulpverlening, zorgen voor het heel vaak goede resultaat. Behalve de slachtoffers zelf, help ik ook de omstanders, de sociale omgeving van de slachtoffers van hersenspoelen naar beter vaarwater. Het is zelfs vaak zo, dat zij de eersten zijn die zich in mijn praktijk melden met het probleem. Ook de sociale omgeving heeft een belangrijke rol in het terughalen van een dierbare in de knel van een slachtoffer van destructieve controletechnieken. Tijdens een van de consulten in mijn praktijk, leren zij zodanig communiceren, dat het mogelijke slachtoffer van brainwashing “wakker”wordt geschud.

Bel of mail me als je hulp wenst: 0655168867 of [email protected]

Sjoukje Drenth Bruintjes