Orde der Transformanten

 

Exitcounselor en expert destructieve controletechnieken, sektes en loverboys: Sjoukje Drenth Bruintjes, legt uit wat hersenspoeltechnieken met een mens kunnen doen en wat ertegen te ondernemen is

Inval bij Orde der Transformanten

Orde der Transformanten kregen in oktober 2020, bij mijn weten voor de tweede keer in hun bestaan, te maken met een inval door de politie. De eerste keer gebeurde dat in Nederland in 2008. Deze keer gebeurde het in Duitsland in 2020. De huidige persberichten hebben het over seksueel misbruik en gevangenschap van de leden van de Orde. Ook seksueel misbruik van kinderen wordt genoemd. Een jonge vrouw van 25 jaar is bij de inval door de Duitse politie weg gehaald uit een klooster waar de Orde der Transformanten hun vestiging lijken te hebben. Of er inderdaad sprake is van gevangenschap, seksueel misbruik en ook misbruik van kinderen zal nog moeten blijken. De voorganger is opgepakt. De directeur van de Orde bij het klooster voert namens de Orde het woord. Hij ontkent de aantijgingen.

Interviews over de ontwikkelingen m.b.t. de Orde der Transformanten 2020

Twee druppels water

Tot nu toe heb ik verschillende interviews gedaan: Telegraaf, Hart van Nederland,, de Gelderlander en enkele achtergrondinterviews aan research-journalisten voor verschillende media. In deze interviews leg ik op het verzoek van de journalisten de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken uit. Wat doet hersenspoeling met iemand en hoe krijg ik als exitcounselor iemand los van de impact van destructieve controletechnieken / hersenspoeltechnieken. In de periode rondom de eerste inval bij de Orde der Transformanten zijn er verschillende hulpvragen in mijn praktijk geweest. Mijn ervaring is dat deze mensen verschijnselen vertoonden die als 2 druppels water lijken op de verschijnselen door destructieve controletechnieken van een gesloten manipulatief systeem zoals bijvoorbeeld een destructieve sekte. Ik heb deze mensen met mijn kennis van exitcounseling naar beter vaarwater kunnen begeleiden. Op de vraag of de Orde der Transformanten een sekte is, reageer ik zoals altijd genuanceerd: Het begrip sekte is ingewikkeld. Het betekent eigenlijk niets meer of minder dan afscheiding van een grotere beweging. Daar hoeft niets mis mee te zijn. Daarnaast ben ik niet de wetenschapper die hier een eensluidend antwoord op zou kunnen geven door een wetenschappelijk onderzoek te starten naar de werkwijze van deze groep. Maar ik ben wel exitcounselor met kennis van de werking van destructieve controletechnieken. Ik heb verschillende mensen ontvangen betreffende klachten omtrent de Orde. Daarom kan ik wel dit zeggen: De klachten van de mensen die zich in mijn praktijk voor hulp vanwege klachten over de Orde hebben gemeld indertijd, vertoonden verschijnselen die als 2 druppels water lijken op klachten van mensen die gebukt zijn gegaan onder de impact van destructieve controletechnieken van een destructieve sekte. Denk daarbij aan klachten zoals b.v.: identiteitsverwarring en contactbreuken.

Vrije wil

Hoe vanzelfsprekend is het dat iedereen gebruik kan maken van zijn/ haar eigen vrije wil? Hoe moeilijk is het om een gesloten manipulatief systeem te berechten voor manipulatie en/of strafbare feiten?

In het algemeen is het zo, dat het aanklagen van een gesloten manipulatief systeem voor onethische manipulatie m.b.v. hersenspoeltechnieken en strafbare feiten ingewikkeld ligt. Destructieve controletechnieken zijn psychologische trucs/ technieken, die ervoor zorgen dat iemand op een andere manier naar zichzelf en de wereld leert kijken, terwijl tegelijkertijd het contact met toetsstenen worden verbroken. Dit laatste is zo omdat een manipulator wil voorkomen dat er mensen buiten de groep zijn, die een nieuwe rekruut van de groep op andere gedachten kunnen brengen. Geleidelijk neemt een slachtoffer het normen en waarden patroon van de manipulator of het manipulatieve systeem over. Dat betekent dat het normen en waarden patroon van de leider van de groep in het vervolg aan het stuur van het gedrag, denken staat. Het slachtoffer is zich hier helaas niet van bewust. Hij/ zij denkt dat het hun eigen keuze is. Helaas is die eigen vrije keuze, die eigen vrije wil, de zelfbeschikking ver zoek zodra het normen en waarden patroon van iemand anders aan het stuur van gedrag, denken en voelen zit. Zonder dat het slachtoffer het in de gaten heeft, is de zelfbeschikking, eigen vrije wil en vrije keuze afgenomen door de impact van destructieve controletechnieken. Onze wetten gaan er volgens mij nog steeds van uit dat we in een vrij land leven en dus gebruik kunnen maken van onze zelfbeschikking, buiten beschouwing latend dat door de impact van destructieve controletechnieken iemands zelfbeschikking wordt afgenomen. Wanneer een slachtoffer zegt: “Maar dit is mijn eigen keuze. Dit is wat ik wil”. staat de politie en ook justitie vaak met lege handen.

Ontwikkelingen in Nederland m.b.t. sektes en hersenspoelen

Pionieren

Iets meer dan 17 jaar geleden, begon ik als pionier in Nederland met het exitcounselen van mensen die zich slachtoffer voelden van hersenspoeltechnieken. Het was een strijd tegen het ongeloof in de samenleving destijds dat hersenspoelen bestaat en tegen de druk van allerlei gesloten manipulatieve systemen die mij als een luis in hun pels begonnen te zien. De combinatie van het nog bestaan van een groot ongeloof in onze samenleving over hersenspoeling en sektes enerzijds en de druk van de sektes die me de mond probeerden te snoeren, was niet eenvoudig te weerstaan. Ik voelde me er alleen in. Maar na de eerste 5 jaren strijd naast mijn werk als exitcounselor-therapeut en spreker, begon mijn werk vruchten af te werpen. Mond op mond reclame en het zien van mijn lezingen door professionals in de gezondheidszorg, leidde ertoe dat ik steviger in het zadel kwam te zitten.

Samen met overheid en wetenschap

Enkele jaren geleden heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar sekten in Nederland door Buro Beke, in opdracht van de overheid: “Het warme bad en de koude douche”, was het boek-resultaat van dat onderzoek. Ik heb de onderzoekers uitgelegd wat hersenspoelen is en wat mijn ervaringen als exitounselor en expert destructieve controletechnieken, sektes en loverboys zijn. Deze zijn in dat boek verwerkt. Wetenschappelijk onderzoek toont minder sekten in Nederland aan dan ik als exitcounselor in mijn praktijk zie, maar het zijn er toch nog best veel. Wetenschappelijk aantonen is ingewikkeld, omdat een gesloten manipulatief systeem nu eenmaal geen bordje op de deur heeft met: “Wij vormen een destructieve sekte”. In mijn praktijk komen echter de mensen die zich slachtoffer voelen. Ik zie ze dus wel aan de hand van de verhalen die de slachtoffers bij mij in de praktijk doen. Ik ben geen wetenschapper, ik ontmoet de mensen die slachtoffer zijn zelf om ze naar beter vaarwater te begeleiden. Het boek lag er en ligt er nog steeds. De erkenning van het bestaan van hersenspoeling en sektes in Nederland was en is er met dit boek. Dat is fijn. Die erkenning is fijn voor de slachtoffers. Het is ook fijn voor mij als exitcounselor en expert. Ik sta niet meer alleen en ik voel me ook niet meer alleen in de strijd tegen dit bijzondere fenomeen van hersenspoeltechnieken. Maar helaas is er niet genoeg op beleidsmatig terrein met die conclusies van het onderzoek gedaan.

In diezelfde periode wilde Meldpunt Anoniem met een Meldpunt Sektes beginnen. Ik ben destijds vanwege mijn kennis en vaardigheden op sektegebied en de specifieke hulpverlening daarin als trainer van hun front office gevraagd. Zo kreeg sektesignaal van mij, Sjoukje Drenth Bruintjes, de kennis die nodig is om een mogelijk slachtoffer van sekten te woord te staan. Een eerste gesprekje te kunnen doen. Ook maakten ze gebruik van de kennis die ik al vele jaren op mijn website sektehulp.nl heb staan om hun website over dit thema op te tuigen. Dat alles vond ik destijds prima, omdat mijn drive is: meer mensen bewust te maken van het bestaan van het probleem van destructieve sektes en iets ondernemen tegen de nare mogelijke impact van destructieve controletechnieken.

Ondertussen ben ik natuurlijk doorgegaan met mijn praktijk: met o.a. exitcounseling-therapie voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken, sekten en loverboys als ook het geven van trainingen, cursussen als ook lezingen aan geinteresseerden, professionals in de gezondheidszorg, politie en onderwijs.

Minister Grapperhaus

Met lede ogen heb ik aangezien hoe er beleidsmatig niets werd gedaan met het onderzoek, hoe sektesignaal de das om werd gedraaid door minister Grapperhaus en ook hoe makkelijk minister Grapperhaus het wetenschappelijk onderzoek van ARGOS naar het bestaan van ritueel misbruik in Nederland van de tafel veegde. Ik vind het belachelijk dat hij dit zomaar allemaal weg kan vegen.

Sektehulp.nl van Sjoukje Drenth Bruintjes bestaat al bijna 17 jaar en blijft bestaan! Slachtoffers van hersenspoeling zoals slachtoffers van destructieve sekten  staan er dus niet alleen voor! 

Hoe dan ook: SekteHulp van Sjoukje Drenth Bruintjes bestaat wel. Bij mij kunnen de slachtoffers en ook de sociale omgeving ervan nog steeds terecht voor hulp en steun. En natuurlijk hoop ik dat mijn kennis en werk uiteindelijk samen kunnen gaan met andere kennisdisciplines zoals een meldpunt en juridische ondersteuning in de strijd tegen hersenspoeltechnieken in het algemeen en de impact van destructieve sekten in het bijzonder. Ik ben vooral specialist in het ondermijnen van de effecten van destructieve controletechnieken en het houden van de trainingen hierin. Ik ben geen jurist, ik ben therapeut, gespecialiseerd in exitcounseling van slachtoffers van hersenspoeling. Ook zou ik graag mensen trainen voor het vak van exitcounselor, een prachtig maar veel van je vragend vak dat ik inmiddels 17 jaar met zeer grote motivatie beoefen. Ik zoek daarvoor mensen met een innerlijke drive. Mensen die er meer in willen steken. Zonder innerlijke motivatie is mijn beroep niet vol te houden. De druk van destructieve sektes e.d. en de specifieke problematiek van slachtoffers van sektes vergt meer dan kennis en werk doen.

Dan nu terug naar mijn ervaringen met de Orde der Transformanten. De laatste jaren heb ik niemand van de Orde der Transformanten in mijn praktijk gezien. Het bleef dus jarenlang stil omtrent de groep. Over hoe het nu met de mensen van de Orde gaat, kan ik dan ook weinig zeggen. Mijn ervaring ermee beperkt zich tot de periode vanaf 2008 tot enkele jaren later nog. Over die periode hieronder een samenvattend schrijven over de geschiedenis rondom 2008.

Uit de geschiedenis omtrent de perikelen rondom de Orde der Transformanten

Interviews door Netwerk en NOVA met Sjoukje Drenth Bruintjes

NETWERK

N.a.v. een politie-inval bij Orde der Transformanten in het plaatsje Hoeven komt NETWERK, een actualiteitenprogramma destijds, op 12 september 2008 met een impressie/verslag van deze inval. Reeds vroeg in de middag op 12 september 2008 maakten verschillende mediazenders melding van deze inval. Volgens informatie van de media zouden er door de politie 2 mensen zijn gearresteerd in verband met de moordaanslag op een Rotterdamse zakenman: F. Bebelaar. Netwerk geeft in deze uitzending een impressie van hun eerdere uitzendingen omtrent de Orde der Transformanten. Daarnaast is er een interview met exitcounselor en expert destructieve controletechnieken/sektes en loverboys: Sjoukje Drenth Bruintjes.

NOVA

Ook Nova, de voorloper van het huidige Nieuwsuur, heeft indertijd aandacht besteed aan de problematiek rondom de Orde der Transformanten. Sjoukje Drenth-Bruintjes is ook in dit programma geinterviewd over de werking van hersenspoeltechnieken en haar ervaringen als exitcounselor van slachtoffers van gesloten manipulatieve systemen. NOVA startte het onderwerp met een interessant samengestelde reportage. Daarin de beleving van Jeroen van Hasselt (een van de mensen die eruit is gestapt), afgewisseld met het interview met Sjoukje Drenth-Bruintjes als expert. Daarna volgt het interview met Marla Baart (een van de Ordeleden en de vrouw van voorganger Robert Baart) en de beleving van een zeer jong lid van de Orde.

Voorbeelden van andere media

Sinds deze inval van de politie waren er indertijd diverse ontwikkelingen, die door de media op de voet werden gevolgd. Voorbeelden daarvan zijn de Volkskrant Trouw en Telegraaf. Hieronder het artikel van de Volkskrant.

Het is interessant de ontwikkelingen omtrent de inval bij de Orde der Transformanten in Duitsland te volgen.

Hulp of info over hersenspoeltechnieken, destructieve sektes en/of exitcounseling?

Bel of mail gerust met Sjoukje Drenth Bruintjes

E-mail: [email protected]

Telefoon: 06 55168867