Scientology

Scientology en het gebruik van destructieve controletechnieken.

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt op deze pagina over Scientology, over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( hersenspoeltechnieken). Daarnaast geeft Sjoukje Drenth kritische geluiden van ex-scientologen zoals Jenna Miscavige Hill en wetenschappers zoals professor Anderson en professor Kind de ruimte. Sjoukje Drenth Bruintjes verleent als exitcounselor hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken: exitcounseling. Dat kunnen slachtoffers van destructieve sekten zijn, maar ook slachtoffers van loverboys en andere situaties waarin destructieve controletechnieken spelen. Zij doet dat in haar Counseling en Consultancy praktijk / Creative Counseling. Daarnaast geeft ze workshops, trainingen en lezingen op dit boeiende terrein.

Hulp en informatie kunt u krijgen bij:  Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes. Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes staat u graag te woord. Contact opnemen kan via •Telefoon: 06-55168867 •E-mail: [email protected] •Internet: •www.exitcounseling.nlwww.counselingpraktijk.nlwww.sektehulp.nlwww.slachtofferloverboys.nl

Hubbard en Scientology, Crowley en Satanisme

Ron Hubbard, de grondlegger van scientology, was science-fictionschrijver. Dat blijkt ook uit het verhaal achter de scientology beweging, vind ik. Hieronder staan interessante links over deze beweging.

In sommige kritische artikelen over scientology op het internet, wordt wel een verband tussen de Scientology beweging en de Satansbeweging van Aleister Crowley geopperd. Uit de verhalen van mensen die zich slachtoffer voelen van deze bewegingen, lijkt een opvatting waarin uitgedrukt wordt dat de bewegingen een werkwijze hanteren waarmee de eigen vrije wil en eigen identiteit van mensen op onethische wijze onder druk worden gezet en/of vernietigd, gerechtvaardigd.

Auditen

Dat scientology hier anders over denkt en dat de leden van deze beweging zich anders uiten over het karakter van scientology, zal duidelijk zijn. Zo wordt het auditen, een techniek die door scientology gebruikt wordt, volgens de scientologen die ik heb gesproken, als een onbetwistbare perfecte techniek gezien. Er is echter wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit volgens de onderzoekers blijkt dat auditen vreemde problemen kan veroorzaken. Voor een kritische blik erop kunt u hieronder linken naar artikelen over het Anderson rapport en het artikel waarin de opvattingen van professor Kind worden weergegeven.

Afsplitsingen

Scientology kent enkele afvalligen, die als ex-scientoloog met gebruikmaking van de methodes van de scientology zo lijkt het, ook een beweging zijn begonnen. Voorbeelden van dergelijke “afsplitsingen” van scientology zijn: Avatar en Landmark Forum. Bestudering van de werkwijze van Landmark heeft mijns inziens toegevoegde waarde voor een goed begrip van de problematiek waarmee mensen die zich slachtoffer voelen van de activiteiten van dergelijke bewegingen kampen. Interessante linken en info over Landmark: Landmark, een wolf in schaapskleren? en Awareness Trainingen.

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over destructieve controletechnieken

Veel brede informatie over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken, kunt u terecht op de informatieve website SekteHulp: www.sektehulp.nl. Het is de informatie website van Sjoukje Drenth Bruintjes. Sjoukje is o.a. exitcounseler(=hulpverlener aan slachtoffer van destructieve controletechnieken/ slachtoffers van hersenspoelen). Ook houdt Sjoukje Drenth workshops en lezingen in binnen en buitenland over de impact van destructieve controletechnieken / hersenspoeltechnieken en de mogelijkheden om de impact ervan te ondermijnen. Sjoukje Drenth bruintjes heeft succes met haar methode van hulp aan slachtoffers van hersenspoelen. Derhalve is ze een veelgevraagd spreker en trainer over dit onderwerp bij hulpverleners, hulpverlenende organisaties, gedragswetenschappers, politie en onderwijs. Enkele landelijk bekende lezingen van Sjoukje Drenth Bruintjes zijn: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! en Loverboys: Het is OVER boys! Met haar lezing: Perception, sprak zij op een internationale conferentie van de International Cultic Studies Association ( ICSA) in Brussel. Voor aandacht van de media kunt u ook naar: Sjoukje Drenth Bruintjes in de media en op haar websites: Praktijk website: www.counselingpraktijk.nl www.sektehulp.nl en www.slachtofferloverboys.nl

Sjoukje Drenth Bruintjes gebruikt het begrip sekte niet graag. Reden daarvoor is dat het begrip verschillende betekenissen kent:

 • In het woordenboek betekent het begrip sekte weinig meer dan afscheiding van een grote beweging.
 • In de volksmond denkt men bij het begrip sekte aan de meest lugubere verhalen die ze erover kennen met rituelen en letterlijke vrijheidsberoving: opgesloten in een kooi bijvoorbeeld.

Wanneer een groep niet meer is dan een afscheiding van een grote beweging, dan is er volgens Sjoukje Drenth Bruintjes niets mis mee. Een duistere groep, zoals men in de volksmond over het begrip sekte vaak denkt, komt voor en is natuurlijk een ernstige schadelijke vorm, zo vindt Sjoukje Drenth. In dat geval spreekt Sjoukje van een “destructieve sekte“.

Voor exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes, is de grens tussen goed en kwaad van een groep of situatie daar waar iemands zelfbeschikking en eigen vrije wil worden afgenomen. Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord: ” En dat is het geval, wanneer destructieve controletechnieken worden gebruikt om iemand vast te houden in een denkpatroon van een persoon of groep. Tralies zoals die van een heuse kooi, zijn lang niet altijd zichtbaar. In plaats daarvan wordt met behulp van destructieve controletechnieken een onzichtbare tralies gecreeerd. Niet zichtbaar, maar wel effectief: Sachtoffers van deze vorm van manipulatie lopen niet weg van zo´n manipulatief systeem of manipulator” .

Lees ook: Sekte: Wat bedoelen we daarmee?

In de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, hebben zich in de loop van de jaren regelmatig mensen, komend uit verschillende groepen waaronder ook Scientology, gemeld met klachten, die mensen hebben als ze onder invloed van destructieve controletechnieken hebben gestaan: identiteitsverwarring, trauma, dissociatie, huis en haard kwijt, gescheiden, geen contact meer met dierbaren, niet meer weten hoe in de samenleving te bewegen of een weg te vinden. Sjoukje maakt ze los m.b.v. van de ban, waarin ze zich lijken te bevinden. Dat doet zij m.b.v. exitcounseling.  Daarna begeleidt Sjoukje Drenth deze cliënten van haar praktijk bij een nieuwe start in de samenleving.

Gesloten systemen die destructieve controletechnieken gebruiken om mensen in hun ban te laten zijn, destructieve sektes, loverboys en manipulators in relaties, vinden Sjoukje Drenth Bruintjes met haar werk als hulpverlenende exitcounselor aan slachtoffers van hersenspoelen en haar preventie lezingen en workshops over dit onderwerp, een luis in de pels.

Sjoukje hierover: ”  Ik ben in de ogen van destructieve sekten en manipulators met een slecht geweten over het gebruik van destructieve controletechnieken waarmee ze mensen in hun ban houden, een luis in de pels. Dat levert soms onheuse bejegening van mijn persoon en mijn werk als exitcounselor op. Ik zie dat als begeleidende verschijnselen van de uitoefening van mijn beroep als exitcounselor van slachtoffers van destructieve sekten en hersenspoeltechnieken. Dit nadeel van mijn werk weegt echter niet op tegen de voldoening in mijn werk: met exitcounseling iedere dag slachtoffers van destructieve sekten, van loverboys en andere situaties met hersenspoeltechnieken hun zelfbeschikking, eigen vrije wil, hun leven in de samenleving terug te geven”.

Lees meer op: Sjoukje Drenth Bruintjes, een exitcounselor in Nederland. en Exitcounseling voor slachtoffers van destructieve sektes. en Exitcounseling voor slachtoffers van loverboys.

Beeldimpressie over de werking van hersenspoelen en exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt over destructieve controletechnieken in destructieve sekten en bij loverboys.

Voor een kort maar krachtige impressie van de mogelijke werking van destructieve controletechnieken/hersenspoelen, zijn hier 2 filmpjes te zien:

 • De film van Carey Burtt schetst op ludieke wijze, maar helaas wel heftige wijze, een helder beeld van de wijze waarop sektarisch getinte structuren m.b.v. destructieve controletechnieken te werk gaan.
 • In het andere filmpje, vertelt exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over de werking van destructieve controletechnieken / hersenspoeltechnieken in destructieve sektes en bij loverboys. Dit filmpje is ook een introductie van haar lezing, training of workshop: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

” Mindcontrol made easy” . Een film van Carey Burtt.

” Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!”. Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt over hersenspoelen.

Missing Link

Hieronder volgt een indringend artikel over de mogelijke kwalijke gevolgen van destructieve controletechnieken bij Scientology. Het gaat over dianetics en auditing van Scientology, de Purification Rundown en de gevolgen voor een man. Lees/scroll vooral ook naar de linken onder dit eerste artikel. Ze bevatten interessante informatie uit allerlei bronnen over Scientology. Missing link tussen destructieve controletechnieken/brainwash….en een psychose?:

Scientology’s ‘Brug’ naar…zelfmoord’

Dit verhaal komt uit het : ‘In de ban van een sekte’ van Hugo Stamm (ISBN 90 259 4657 7)

Het onderstaande tragische voorbeeld van een scientoloog toont aan dat indoctrinatie traumatisch kan stigmatiseren en extreme psychische reacties uitlokken. De dieptewerking van de psychomanipulatie kan heel goed ‘zelf’-vernietigende persoonlijkheidsveranderingen opwekken.

De hoofdpersoon van dit noodlottige sekteverhaal uit 1992 is B., die destijds 34 jaar oud was, en op een klassieke manier struikelde over een advertentie met de titel ‘U benut slechts tien procent van uw geestelijke capaciteiten’. Hij kende het boek uit de advertentie van de ‘dianetics-consultatie’ niet en had er geen idee van dat Scientology hem verleidde met deze kennelijk van Einstein afkomstige zin.

Vol verwachting bestelde hij in de zomer van 1989 het boek Dianetics, dat hem beloofde dat zijn IQ toe zou nemen. Hij kreeg niet alleen het boek van het scientology-centrum, maar hij werd ook regelmatig opgebeld. Een vriendelijke scientologe overreedde hem om naar het centrum te komen en de persoonlijkheidstest te doen. De vrolijke, ietwat lichtgelovige man liet zich intimideren door de dame die zijn test beoordeelde. Ze schilderde een verschrikkelijk beeld van zijn persoonlijkheidsstructuur en joeg hem angst aan. Slechts twee van de tien testonderdelen vielen positief uit. In drie gevallen was het resultaat het slechtst mogelijke. In paniek over het vreselijke resultaat tekende B. het eerste contract voor een cursus en begon daar nog dezelfde dag aan.

Om te ontsnappen aan het klaarblijkelijk doemende psychische onheil, ‘studeerde’ hij vier keer per week. Op aanraden van de scientologen zei hij niet tegen zijn moeder, bij wie hij regelmatig ’s avonds at, dat hij in het scientology-centrum cursussen volgde. Na de communicatiecursus schreef hij zich voor drieduizend vierhonderd Zwitserse frank (exclusief sauna en medicijnen) in voor de Purification Rundown: de sauna-zweetkuur. Ofschoon hij helse hoofdpijnen kreeg van het dagelijks, soms 4 uur lang, in de sauna zitten, moest hij op bevel van zijn begeleidster doorgaan met de wekenlange kuur.

Daarna schreef de ‘registrar’, de hoofdverkoper, hem ‘auditing’ voor, de echte scientology-therapie, waarbij de omstreden interviewtechniek wordt gebruikt. Voor 37,5 uur moest hij – nadat er dertig procent korting was afgetrokken – veertienduizend zevenhonderd Zwitserse frank in descientology-kas storten. Er werd enorm op hem ingepraat en tegen zijn zin in ondertekende hij een cheque van meer dan vijftigduizend Zwitserse frank ten gunste van Scientology. Hij beleende zijn levensverzekering bij de bank en kreeg een eerste lening van twintigduizend Zwitserse frank.

De ‘auditing’ verschafte hem niet het gehoopte en beloofde resultaat, zodat hij nog meer aan zijn kwaliteiten begon te twijfelen. In deze gemoedstoestand kon hij geen weerstand bieden aan de ‘registrar’, die hem het volgende contract onder de neus hield en hij schreef zich in voor de volgende cursus, de Hubbard Qualified Scientologist.

Psychische nood geïnterpreteerd als een positieve ontwikkeling

Al snel raakte de man in de war. Hij werd door angsten achtervolgd en had zijn gevoelsleven niet meer onder controle. Onaangekondigd ging hij naar het scientology-centrum en zei, zoals hij later in zijn notitieboekje schreef, tegen zijn begeleider: “Wat hebben jullie met me gedaan? Er klopt iets niet meer met mij.” Deze zag de psychische nood van het wanhopige scientology-lid niet en antwoordde: “Wat heb je dan? Nu ben je de ware B., je bent eindelijk uit jezelf tevoorschijn gekomen.”

De foutieve inschatting van de situatie is net zo veelbetekenend als fataal. Hij interpreteerde de door de indoctrinatie veroorzaakte persoonsverandering automatisch als een doorbraak in de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Voor een scientoloog is het vrijwel ondenkbaar dat de cursussen van Hubbard negatieve effecten zouden kunnen hebben. Daar de auditorsideologisch verblind en zelf geïndoctrineerd zijn, interpreteren ze elke psychische verandering automatisch als een uiting van een psychische genezing of een ’thetanische’ genezing.

Het absolute geloof in het functioneren van de Hubbard-technologie leidt ertoe dat ‘auditing’ zonder uitzondering toegepast wordt op alle ‘preclears’, mensen die nog niet verlicht zijn. Daarom realiseerden descientologen zich helemaal niet dat B. psychisch in elkaar stortte.

Zelfs als er een auditor was geweest, die zich in de situatie had kunnen inleven en gemerkt zou hebben dat zijn klant psychisch begon te lijden, dan zou hij toch geen mogelijkheid hebben gehad om hem werkelijk te helpen: Het starre therapieconcept biedt de cursusleiders geen speelruimte voor individuele zorg. De technologie moet standaard toegepast worden, zoals dat in de Hubbard-terminologie heet, zelfs als het duidelijk is dat een klant lijnrecht op een psychose afstevent.

B. leed aan extreme gemoedswisselingen, die kenmerkend zijn voor mensen die psychische afwijkingen vertonen. Verschuivingen in de waarneming en extreme angstgevoelens werden afgewisseld door euforische buien.

“Wat ik toen meemaakte, is bijna onbeschrijfelijk,” schreef hij later in zijn notitieboekje. “Ik lag op bed en wilde mijzelf schade berokkenen. Ik dacht aan mijn geweer dat naast de kast stond en aan de munitie die in mijn legerrugzak zat. Ik moest al mijn krachten verzamelen om me te kunnen beheersen.”

Een paar dagen daarna viel hij weer in een zwart gat en vluchtte naar zijn moeder. Hij klaagde over ernstige hoofdpijn en ging op de sofa liggen. “Plotseling kreeg hij krampen over zijn hele lichaam. Hij kromde zich en draaide zich de hele tijd om,” zo beschreef zijn moeder de gebeurtenis. “Het is tijd, ik moet gaan,” zei hij tegen haar. Daarbij draaiden zijn ogen weg en hij viel, door krampen geteisterd, van de sofa.

De snel geroepen arts bestelde een ambulance en B. verzette zich uit alle macht tegen de opname in een psychiatrische kliniek. “In het dianetics-centrum hebben ze gezegd dat ik in de kliniek elektroshocks toegediend zou krijgen,” zei hij.

B. recupereerde vrij snel en mocht na twee weken de kliniek verlaten. Hij besloot Scientology te verlaten en schreef in zijn dagboek: “Mij hebben ze niet meer in hun macht.” Maar daarin had hij zichzelf over- en Scientology onderschat. De medewerkers lieten hem niet met rust, belden regelmatig op en stuurden hem brieven.

B. kreeg steeds meer last van achtervolgingsangsten, die zich steeds dieper in zijn ziel vraten. “Ik ga niet meer de deur uit, de scientologen liggen op de loer,” schreef hij later in zijn notitieboekje. En hij schreef in een brief aan het dianetics-centrum: “Als u niet onmiddellijk ophoudt met het uitoefenen van psychische druk, leg ik de zaak in handen van een advocaat.”

De scientologen lieten hem echter nog niet los. Anonieme post, waarvan hij dacht dat hij van Scientology afkomstig was, bezorgde hem rillingen. Hierin stond de tekening van een demonische genezer die gebogen over een vastgebonden patiënt staat en een ritueel uit de zwarte magie uitvoert. En met de hand geschreven erboven: “Wij komen je halen!” Hoofdpijn, slaapstoornissen en gedachten aan zelfmoord plaagden hem steeds vaker. B. nam nog diverse malen vrijwillig zijn toevlucht tot de kliniek of moest indien noodzakelijk worden opgenomen.

Wanhoopsdaad op de rand van de afgrond

Op een dag belde B. zijn moeder op. Zijn stem verried dat hij zich aan de rand van de afgrond bevond. Ze liet haar zoon beloven dat hij onmiddellijk naar haar toe zou komen. Toen hij wegbleef, ging ze buiten zoeken. Doordrenkt met bloed kwam hij haar uit het bos tegemoet. Met een gebroken enkel, een gebroken elleboog, een gescheurde armspier en drie gekneusde rugwervels was hij in een soort trance een kilometer doorgelopen, nadat hij met veel te hoge snelheid tegen de balustrade van een brug was geknald. De politie vond geen remsporen.

Twee artsen van de psychiatrische kliniek stelden in een rapport een schizofrene psychose vast, veroorzaakt door de druk van een religieuze gemeenschap. B.’s toerekeningsvatbaarheid zou op het moment van het ongeluk volledig afwezig zijn geweest. In het ziekenhuis verried hij een arts dat de scientologen hem tot het ongeluk gedreven hadden.

Hij staarde onophoudelijk naar het plafond, verzweeg zijn helse pijnen en zei op een dag tegen zijn moeder: “De scientologen hebben mij, ze zijn bijna bij mij.”

Toen B.’s zuster het vertikte om het adres van haar broer aan de scientologen te geven, dreigden ze met de politie. B. had gedurende drie maanden tevergeefs geprobeerd zijn cursusgeld terug te krijgen. Toen hij uit de kliniek was ontslagen, schakelde hij een advocaat in om het dianetics-centrum aan te klagen wegens geleden psychische schade, ook wilde hij schadevergoeding eisen.

De advocaat gaf professor Hans Kind, de ex-directeur van de psychiatrische polikliniek aan de universiteit van Zürich en specialist op het gebied van sekten, de opdracht een rapport over B. op te stellen. De psychiater kwam na een uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat B.’s ervaringen binnen Scientology gezien moesten worden als de oorzaak van zijn psychose. Zijn commentaar: “In zijn leven heeft nooit een grote verandering plaatsgevonden. Pas in de herfst van vorig jaar, toen de patiënt in handen kwam van de scientology-kerk, kwam het tot een “ontsporing”.”

Kind constateerde een acute schizofrene psychose, depersonalisatie en vervreemding van de realiteit. De patiënt voelt zich door Scientology gemanipuleerd en is door gedachten aan zelfmoord in het nauw gedreven. “Zijn doodsangst werd zo groot dat dit leidde tot krampen, veroorzaakt door hyperventilatiekrampen, die de aanleiding vormden tot zijn eerste opname in het ziekenhuis,” schreef Kind.

Volgens hem was de kennismaking met het gedachtegoed en de praktijken van Scientology de beslissende factor waardoor de schizofrene psychose werd veroorzaakt. Een ongunstige invloed heeft ook de ondeskundige uitspraak van de beoordeelster van de test gehad, “waardoor zijn gevoelens van minderwaardigheid versterkt werden tot aan zelfmoordpogingen toe,” schreef de professor in de psychiatrie, en hij vulde aan: “Alleen een volledig onbezorgd iemand die geen verstand heeft van de meest elementaire aspecten van de menselijke psyche, kan zo reageren.”

Kind verwees naar een ouder rapport, waarin hij had vastgesteld dat de scientologische behandeling voor labiele en onzekere mensen gevaarlijk was, omdat ze tot depressies en psychotische instortingen kan leiden.

Na het ongeluk vegeteerde B. weg in onverschilligheid. Zijn zus kan zich niet herinneren dat ze hem ooit nog heeft zien lachen. Op een morgen vond zijn moeder een brief op de keukentafel. Voor mij heeft het leven geen zin meer, las ze. “Waarschijnlijk denken de mensen dat ik een lafaard ben, omdat ik eenvoudigweg afscheid van het leven neem, maar ik wil andere mensen niet meer tot last zijn,” zo eindigde de brief.

Zijn broer en zuster zochten de omgeving af en ontdekten zijn auto bij een brug. Ze durfden niet naar beneden te kijken en reden naar de politie. De ergste vrees werd bewaarheid: ‘De brug naar de waarheid’ werd voor B. de brug naar de dood.

Professor Kind gebruikte de ervaringen van de artsen van de kliniek en voegde aan zijn rapport toe: “Hij voelde zich gemanipuleerd, zelfs tot zelfmoord aangezet, door scientologen met hallucinatoire stemmen.”

In de kliniek had B. verklaard dat stemmen hem influisterden om van een brug te springen. Daarom is het volgens Kind vrijwel zeker dat de zelfmoord onder invloed van de psychotische gebeurtenis is geschied en hij schreef letterlijk:

“In zoverre bestaat er een duidelijk verband tussen zijn contact met Scientology, de psychose en de zelfmoord”, volgens professor Kind.

VIP linken betreffende Scientology

Meer opmerkelijk nieuws over Scientology:

 • Nieuws.nl met dossier over scientology: scientology dossiers
 • Inval bij Belgisch hoofdkantoor van Scientology De RTBF meldt dat Scientology mensen zou proberen te strikken door -anoniem- werk aan te bieden. Het onderzoek draait om valsheid in geschrifte en afpersing. De agenten hebben documenten en computers meegenomen, en het pand is verzegeld zodat er niemand meer in mag. Lees hier verder.:
 •  Rtl.nl
 • Nu.nl
 • Anti-scientology-demonstraties Er zijn o.a. in Parijs,Londen,Amsterdam en Brussel anti-scientology-demonstraties geweest. Gelegenheid was de verjaardag van Lisa McPherson, die volgens de anti-scientology betogers, vele critici en de naar Lisa vernoemde stichting, in 1995 om het leven kwam omdat Scientologyleden haar hadden verboden psychiatrische hulp te vragen. Hieronder een aantal berichten over de verschillende demonstraties:

anti-scientology demonstratie in Brussel(bron: De Morgen,11/2/2008)

anti-scientology demonstratie in Amsterdam(bron: de Telegraaf,11/2/2008

De wereldomroep over scientology en de anti-scientology-demontraties(bron:wereldomroep 11/2/2008)

 • Wegens opsluiting vrouw Drie leden Scientology-kerk gearresteerd: Geplaatst door Theo Borgermans op dinsdag 22 januari 2008 om 00:05uur. ROME (RKnieuws.net) – In Sardinië, in het zuiden van Italië, zijn maandag drie Fransen, allen lid van deScientology-kerk, gearresteerd op verdenking een Franse vrouw opgesloten te hebben. Dat heeft de politie gemeld. “De drie personen behoren tot de Scientology-kerk terwijl de vrouw die opgesloten werd er vermoedelijk geen lid van is”, aldus de woordvoerder van de politie. Volgens de politie was de 47-jarige vrouw opgesloten in een ruimte die gevuld was met vuilnis. De agenten troffen de vrouw, die uit Tunesië afkomstig is, half naakt aan. De vrouw lag op een matras, aangetast door ongedierte. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht. De drie personen die zich in het huis bevonden – een vrouw van 42 en twee jongelui van 18 – werden gearresteerd en beschuldigd van opsluiting. De drie verdachten, die weigeren te spreken, worden ter beschikking gesteld van de rechter die over hun verdere aanhouding moet oordelen. (tb) (bron: Rorate – Als je op de hoogte wilt blijven van wat je bezielt)
 • Giften aan Scientology Kerk niet aftrekbaar 07-01-2008: Giften aan de Scientology Kerk zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat de kerk geen algemeen nut beogende instelling is waarvan de activiteiten voor minstens 50% het algemene belang dienen. Een belastingplichtige had een rechtszaak aangespannen omdat hij een gift aan de Scientology Kerk niet mocht aftrekken van de inkomstenbelasting. In eerste instantie kreeg hij gelijk van het gerechtshof in Amsterdam, waarop de Belastingdienst in hoger beroep ging. De Hoge Raad verwees de zaak door naar het hof in Den Haag, die echter de belastinginspecteur in het gelijk stelde. Het hof in Den Haag vindt dat de belangrijkste inkomstenbronnen van de Scientology Kerk gericht zijn op de individuele vorming van de Scientology-leden. Spirituele groei: De Scientology Kerk biedt auditingdiensten en trainingen aan gericht op spirituele groei. Via de auditingdiensten worden deelnemers op weg geholpen om geleidelijk de staat van ‘Clear’ of ‘OperatingThetan’ te bereiken. De auditingdiensten en de trainingen vormen de belangrijkste activiteiten van de kerk en dragen voor meer dan 50% bij aan het bruto-inkomen van de Scientology Kerk. Volgens het gerechtshof in Den Haag is niet aannemelijk dat hiermee uiteindelijk via de leden het algemeen belang wordt bediend. Vrijheid van godsdienst: De belastingplichtige voerde verder aan dat het niet verlenen van de giftenaftrek in strijd was met het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van godsdienst. Het weigeren van de giftenaftrek zou zelfs het voortbestaan van de Scientology Kerk bedreigen. Tegen deze stelling bracht de belastinginspecteur naar voren dat al sinds 1985 de aftrek van giften aan de Scientology Kerk door de Belastingdienst wordt geweigerd, zonder dat dit ‘een zichtbaar effect op het voorbestaan van de kerk lijkt te hebben gehad.'(bron:elsevier fiscaal)
 • Scientology vervolgd als criminele organisatie vr 28/12/2012 – 07:22Het federaal parket vervolgt de Scientology-kerk in België en enkele van haar topmedewerkers. Dat meldt De Tijd. Ze worden beschuldigd van afpersing, oplichting, illegale geneeskunde en inbreuken op de privacywet. Bron: VRT.
 • Een kritisch artikel over Scientology in de Nieuwe Revu ( 21 nov2007) Nieuwe Revu publiceert een artikel betreffende Scientology met als kop op de voorpagina van dit weekblad: “Ex-leden van Scientology doen eindelijk aangifte”. Daarin ook een interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes:

Nieuwe revue scientology 1

Nieuwe revue scientology 2

Nieuwe revue scientology 3

Nieuwe revue scientology 4

Nieuwe revue scientology 5

Nieuwe revue scientology 6

 • Scientology profiteert van mazen in de wet in Nederland (9 mrt. 2012) De Scientology Kerk Amsterdam roept zijn volgelingen op massaal gebruik te maken van mazen in de Nederlandse fiscale regels, volgens een artikel van de IKON: Scientology en de mazen van de wet
 • Kamervragen over dekmantels van Scientology (16 mrt 2012) Behalve de stichting Naar een Betere Samenleving (Nabesa) in Lelystad blijken ook drie andere dekmantelorganisaties van de omstreden Scientology Kerk Amsterdam door de belastingdienst te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (anbi). Het gaat om de stichting De Weg naar Het Geluk in Haarlem, de stichting Narconon in Zutphen en de stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens in de Van Ostadestraat in Amsterdam. Zo luidt een artikel op Parool.nl: De dekmantels van Scientology
 • Belangrijke “ontwikkeling” van Scientology Nederland?: Scientology: Exodus from Netherlands Group Fifty of some 150 core members of the Church of Scientology in the Netherlands have reportedly left the group, and high ranking Scientologists from overseas have flown in to deal with what Scientology documents allegedly call a “mutiny.” One cause of the recent exodus is reportedly a split between those who think only Scientology as it is now constituted can properly convey the teachings of founder L. Ron Hubbard, and those who think that Hubbard’s way can be achieved better, more enjoyably, and for less money, outside the church’s constraints. The “Independents” have started a movement called: “Ron’s Organization and Network for Standard Tech.” A third group has left because Scientologists in commercial concerns in the Netherlands and elsewhere have allegedly swindled hundreds of thousands of people. (Sladjana Labovic and Bart Middleburg, HetParool, Internet, 10/25/03)
 • Scientology lijkt aanval op nichtje van de leider van Scientology te openen: bron Volkskrant:18/03/13, 09:02  − bron: News.com.au:  In haar boek “Beyond Belief”:  ‘My Secret Life Inside Scientology’ laat Jenna Miscavige Hill weinig heel van Scientology. Ze heeft het onder meer over kinderen die verplicht worden tot handarbeid waarbij ze soms grote rotsblokken moeten ronddragen in volle zon. Dat alles voor een hongerloontje. Toen ze amper 13 jaar was, moest Jenna elke seksuele ervaring die ze ooit beleefd had, tot in detail uitleggen aan de Scientology-kerk. Zo schrijft Jenna Miscavige Hill. Scientology zegt dat ze zich aan alle kinderwetten houden en dat iedereen vrij is om de beweging te verlaten. Bijzonder boeiend gegeven van artikel in deze Volkskrant.
 • Verhalen van ex-Scientology kids.
 • Scientology onder vuur in Een vandaag. Interview met Jenna Miscavige Hill, nichtje van de huidige leider van Scientology. Indringend interview over een jeugd in de Scientology, waarin ze welbekende destructieve controletechnieken zoals Sjoukje Drenth Bruintjes ze beschrijft, noemt: slaapdeprivatie, contactbreuk, biecht-klikken-sociale controle -cipier systeem, scheiding van de ouders in de opvoeding enz. Zie daarover meer op: wat zijn destructieve controletechnieken en zeven destructieve controletechnieken.
 • Narconon die o.b.v. de ideologie van Scientology lijkt te werken onder toezicht. Verslavingsinstelling Narconon in Zutphen is door de inspectie voor de gezondheidszorg IGZ onder verscherpt toezicht gesteld. Narconon lijkt op basis van de ideologie van Scientology te werken. De veiligheid van de patienten zou in het geding zijn. Narconon mag geen patienten meer aannemen met ernstige verslavingsproblematiek of psychische/psychiatrische stoornissen. De inspectie heeft, na meldingen over de zorg bij Narconon, onaangekondigde bezoeken gebracht aan deze instelling. Lees verder via de Bron:  http://www.skipr.nl/actueel/id15019-verslavingskliniek-narconon-onder-toezicht.html#sthash.OEieBR1H.dpuf
 • Scientology in Belgie voor de rechter vanwege vermeende criminele activiteiten ( Bron: De Gelderlander, 27 mrt 2014). Twee afdelingen van Scientology en 10 Belgische leden van Scientology moeten zich verantwoorden voor o.a. oplichting, illegale geneeskunde en afpersing. De beweging is sinds 1972 actief in Belgie en in Belgie niet als godsdienst erkend. Voor meer zie de link naar het artikel: Vermeende criminele activiteiten van Scientology in Belgie.
 • Documentaire over Scientology Going Clear: Prison of belief wordt op 19 mei 2015 wel in Nederland uitgezonden. NPO heeft de rechten gekocht. VPRO zendt de film uit. HBO heeft de docu in Amerika laten zien. In Engeland is de film niet te zien. Acht ex-scientologen vertellen over hun ervaringen met Scientology. Een echte “must see” documentaire – film.
 • Rambam tv uitzending: undercover bij Scientology is 220 mei 2015 uitgezonden en via de link uitzending gemist terug te zien. Een journaliste gaat undercover bij scientology. Allereerst wordt de persoonlijkheidstest gedaan, waar natuurlijk uitkomt dat er iets met haar is. Ze wordt doorgestuurd en er wordt zelfs door een kind van 11 jaar een auditing sessie afgenomen. Kinderen zijn bij Scientology volwassenen in zakformaat, zo lijkt het. Boeiende uitzending.
 • Scientology verliest ANBI status in Nederland in 2015. Flinke financiele aderlating voor Scientology.
 • Leah Remini spuit kritiek op Scientology in serie op tv: Scientology and the aftermath
 • Scientology begint eigen TV zender
 • Zweedse schrijfster ontsnapt aan scientology

according to my perception

Sjoukje Drenth Bruintjes

0655168867/[email protected]