Een voorlopig rapport

Een Rapportage

Inleiding

Aanleiding voor een nadere blik op de Noorse Broeders, waren de vragen van inwoners van Stadskanaal aan mijn adres over de Noorse Broeders, nadat deze zich in Stadskanaal hadden gevestigd. De zorg van de Stadskanaalsters ging uit naar de gevolgen van de aanwezigheid van de Noorse Broeders voor hun omgeving en henzelf. Negatieve berichtgeving in de pers over de handel en wandel van deze beweging, gaf vele bewoners geen gerust gevoel. “ Hoe gevaarlijk zijn ze voor ons”, was en is een veelvoorkomende vraag.

Ik hou mij al jaren bezig met de bestudering van de werking van het fenomeen: “Destructieve controletechnieken”. Vroeger noemde men dat ook wel: “Hersenspoelen”. Een techniek die in allerlei sektarisch functionerende groepen en/of situaties gebruikt wordt om mensen op uiterst schadelijke wijze te manipuleren.

Iedereen kent de werking van fysiek geweld als dwangmiddel om mensen dingen te laten doen, die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Psychisch geweld is in de gedachten over dwang en onderdrukking vaak minder nadrukkelijk aanwezig. En toch kan de werking ervan even effectief zijn als fysiek geweld.

Destructieve controletechnieken

Destructieve controletechnieken bestaan uit een systematisch toenemend gebruik van psychologische krachten. Het kan, behalve iemands gedrag, ook iemands attitude veranderen. Het kan mensen gewillig dingen laten doen, waar ze vroeger van walgden. Dingen waarvoor vroeger marteling, lichamelijke pijn of drugs noodzakelijk zouden zijn geweest. Dwingende beïnvloeding knaagt aan iemands identiteit. Dat gebeurt dan m.b.v. destructieve gedragscontroletechnieken.

Destructieve controletechnieken, zijn technieken met als doel:

Iemand op een andere wijze dan vroeger, naar zichzelf en de wereld laten kijken.

De technieken zijn erop gericht om iemand te isoleren van:

  • iemands normale sociale steun
  • van mogelijkheden om datgene wat gezegd wordt aan de werkelijkheid te toetsen

Er worden zeven belangrijke onethische beinvloedingstactieken/destructieve controletechnieken  onderscheiden.

Bij mijn bestudering van het functioneren en de handelswijzen van de Noorse Broeders, heb ik o.a gekeken naar het wel/niet aanwezig zijn van die dwingende beïnvloeding bij de Noorse Broeders. Allerlei documentatiemateriaal, zowel van de Noorse Broeders als van de mensen die vertellen slachtoffer te zijn van deze beweging, passeerden de revue. Natuurlijk was en is ook de wijze waarop ik werd en wordt benaderd, hoe er met mij gesproken is, van belang voor het formuleren van mijn opvattingen.

In de uiteindelijke rapportage zal mijn mening over de Noorse Broeders duidelijk zijn. Het zal ingebed zijn in een boek over het onderwerp dwingende beinvloedingstechnieken in het algemeen.

Ik nodig iedereen uit, zowel de mensen die vertellen slachtoffers van de beweging van de Noorse Broeders te zijn als de Noorse Broeders die vol overtuiging achter hun handelswijzen staan, om mijn rapportage dan te gaan bespreken/bekritiseren in een open discussie met alle mensen die het over de Noorse Broeders willen hebben.

Er lijken mensen te zijn die ernstige problemen hebben en hebben gehad met en door de wijze waarop ze zijn bejegend door de Noorse Broeders. Slachtoffers vertellen mishandeld te zijn binnen de beweging. Hun kritiek is door de Noorse Broeders, zoals de slachtoffers vertellen, weggewuifd en in de doofpot gestopt.

Middels mijn rapportage en de openheid die ik bepleit in een discussie daarover, hoop ik  o.a. een bijdrage te leveren aan de verheldering en verbetering van de situaties van de mensen die lijken te lijden onder o.a. het gebrek aan open interactie over de problemen tussen hen en de Noorse Broeders.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Eigen vrije wil en zelfbeschikkingsrecht zijn volgens mij van groot belang voor een menswaardige democratische samenleving. Intimidaties gericht op het vernietigen van die vrijheid van meningsuiting, eigen vrije wil en het zelfbeschikkingsrecht vind ik walgelijk. Dwingende beïnvloeding beschouw ik als een van de grootste gevaren voor onze samenleving, omdat het in dat geval naar mijn mening gaat om een vrijwel onzichtbare sluipmoordnaar van de eigen identiteit van mensen.

According to my perception.

 

Voor hulp en informatie:

Counseling en Consultancy Praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Tel: 06-55168867 E-mail: [email protected]

Internet: exitcounseling.nl  counselingpraktijk.nl  sektehulp.nl  slachtofferloverboys.nl