De macht van onwil tot communicatie

Wanneer communicatie ontbreekt……

 

[quote align=’left’] Aan de mens achter de maan die ik kende en die mij nooit zo in de steek zou laten,

Soms begrijp ik wat je me eigenlijk zeggen wilt, maar soms begrijp ik alleen dat je iets zeggen wilt. Verder is je houding volledig geconformeerd aan de eisen van de machtsstrutcuur. Al met al ontstaat er onnodig veel verwarring…. en misverstanden te over natuurlijk. Als ik beter wist , dan zou ik makkelijker en beter weten wat ik zou kunnen doen enzo. Dat begrijp je toch?Ik ben er voor je, als jij dat wilt. Je kunt bij ons komen…als je dat wilt…. Whatever happened….heus…. Aan mij zal het niet liggen. De brieven waren heel aardig bedoeld en een opening voor iedereen… …..maar dat mocht nooit baten. De macht in de structuur blokkeerde iedere route naar beter vaarwater. Jammer. Verdrietig…

Ik ben je kameraadje..heus…en jij? Waar ben jij?

Het schrijvertje…dezelfde die het boekje schreef:

 “Een knuffel voor jou”.

Problemen tussen mensen zijn er om opgelost te worden.

Communicatie o.b.v. wederzijds respect en gelijkwaardigheid is volgens mijn ervaring een belangrijke voorwaarde voor verbetering van problematiek tussen mensen. Wanneer communicatie onmogelijk is, is beter vaarwater voor betrokkenen ver zoek. Indien de impact van destructieve controletechnieken een rol speelt, hebben we te maken met een ernstige crisis op communicatief gebied.

Destructieve controletechnieken vind je o.a. wel in sektarisch getinte groepsstructuren. Ook kun je ze vinden in loverboys structuren en doublbind-relaties. Doel van de technieken is om de recruten van de sekte/groepsstructuur etc. binnen de muren te houden. Dergelijke structuren zijn niet gediend van toetsstenen voor de recruten. Taalmanipulatie(loaden language) helpt de structuur met het op afstand houden van die toetsstenen. Vaak gaat het hierbij om het vernietigen van de communicatie met de dierbare oprechte contacten/relaties van de recruut in de periode voor deelname aan de groepsstructuur.

In geval van taalmanipulatie worden er andere betekenissen gekoppeld aan begrippen en uitdrukkingen. Andere betekenissen dan die we gewend zijn. In veel gevallen zijn die betekenissen zelfs omgedraaid: liefde = haat of alleen de liefde voor de leider van de groep, vrienden / ouders = claimende aandachtvragende etterbakken / mensen die je hinderen op je pad, helpen = de groep / de leider ondersteunen in wat hij of de groep wil zorg = zorg voor de leden van de groep en de leider, vriendschap = alleen met leden van de gesloten groep etc.

 

 

Ook gebeurt het dat de betekenis letterlijk wel dezelfde is als in de samenleving buiten de groep, zelfs de emotie is dan nog dezelfde, maar de handeling die erbij hoort een is een andere . Voorbeeld daarvan volgens mij: het begrip “fairplay” bij scientology. I.g.v. het begrip fairplay wordt dan wel de letterlijke betekenis+emotie gehanteerd: sportief, eerlijk….De handeling heeft echter niets met die betekenis en emotie te maken. De handeling bestaat uit het treiteren, pesten en intimideren van de kritisch denkende buitenstaander.

In geval van de werking van taalmanipulatie ontstaat het gevoel dat je met iemand van een andere planeet poogtte communiceren. Veelal ontstaan dan conflicten door het feit dat men dan verschillende betekenissen kleeft aan bepaalde begrippen en uitdrukkingen. Taalmanipulatie krijgt dan de werking van een soort onzichtbare tralies.

Tel daarbij op de impact van de andere psychologische trucs uit het rijtje destructieve controletechnieken… en de breuk, zelfs tussen mensen die elkaar lief hebben, is een feit. Deze breuk duurt vaak zolang de impact van genoemde technieken voortdurend en systematisch aanwezig is.

Ik heb volgens mijn beleving te maken gehad met de impact van dat fenomeen. Het heeft me het leven erg zwaar gemaakt. De impact van het fenomeen had een intimiderende uitwerking richting mij en alles wat bij me hoort. Niet eenvoudig. Brieven die ik stuurde met de bedoeling om de situatie waar ik mee te maken had in normaler vaarwater te krijgen, werden of gelezen met een verkeerde bril op: de tralies vanwege taalmanipulatie deed zijn werk….of werden ongeopend retour gestuurd. Soms waren de brieven door geadresseerde niet eens opgemerkt, omdat de machtsstructuur ze in dat geval had onderschept en op de moderne brandstapel gooide: de papierversnipperaar.

Op mijn website: www.sektehulp.nl , heb ik veel verteld over de technieken en tactieken, die door machten in gesloten groepsstructuren worden gebruikt om mensen binnen de grenzen van die groepsstructuur te houden. Niet de “eigen wil” is dan nog leidend, maar de “wil van de macht/groep”. Buitenstaanders/outcasts, die nog wel in staat zijn door te dringen tot de eigen “ikjes”van dierbaren in zo’n groep, worden m.b.v. allerlei vormen van onethische manipulatie en machtsvertoon ver buiten de bewegingsruimte van hun “dierbare mensjes in de groep” gehouden.

Het verbreken van alle communicatie met een “tot nadenken stemmende buitenstaander”, wordt tot in het extreme doorgevoerd. “Tot nadenken stemmende post”, wordt door dergelijke machtsstructuren als “zijnde gevaarlijk” bestempeld. Groepsleden mogen niet lezen en/of horen wat een kritische buitenstaander te zeggen heeft. Post “van buiten”wordt daarom zwaar gecensureerd.

Het is een ramp wanneer een dergelijk fenomeen doordringt tot beroepsgroepen waarin de client in een afhankelijke positie zit, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

Neus ook eens in:

Schrijvertje/ Sjoukje Drenth-Bruintjes

“according to my perception”

Verklaring

Wij hebben ons jaren lang ernstig bedreigd gevoeld door o.a.de non-communicatieve houding in combinatie met andere verschijnselen. Naast het verlangen de vriendschap die er was te herstellen/in normaal vaarwater te krijgen, was het intimiderende effect van die non-communicatie voor ons een belangrijke reden om te kijken of een gesprek misschien betere verhoudingen zou creëren. Alle pogingen mijner/onzerzijds werden genegeerd. Ondertussen bleven de intimidaties richting mij/ons wel doorgaan. Dat de werkelijkheid waarover ik schrijf onwerkelijk overkomt, maakt mijn verhaal helaas niet minder waar. Het lijkt een nachtmerrie, geef ik toe. Dat het helaas de werkelijkheid is die ik beschrijf, is de grootste nachtmerrie….als jullie begrijpen wat ik bedoel.

Ik heb in 2006 een seminar m.b.t. sekteproblematiek gehouden. Dit seminar is gehouden t.g.v. de start van mijn zelfstandige praktijk: Creative Counseling Daarnaast voer ik nu in 2013 inmiddels 8 jaar succesvol mijn praktijk voor counseling, coaching, exitcounseling en sportconsultancy. In binnen – en buitenland hou ik mijn lezingen, workshop en trainingen m.b.t. het onderwerp: destructieve controletechnieken. Twee veelgevraagde lezingen zijn:

Ik heb de jarenlange druk vanuit beschreven situatie omgezet in het opdoen van kennis op dit terrein, zodanig dat ik o.a. ook specifieke hulpverlening kan bieden aan slachtoffers van destructieve controletechnieken. Trainingen, lezingen en workshops geef ik aan een breed publiek:

  • slachtoffers van hersenspoelen: slachtoffers van loverboys en slachtoffers van destructieve sektes
  • ouders, andere familie en vrienden van de slachtoffers
  • professionals in de gezondheidszorg: hulpverleners, psychologen, psychiaters, huisartsen, gedragswetenschappers
  • docenten in middelbaar en hoger onderwijs
  • scholieren en studenten
  • politie

Organisaties die ik hiermee van dienst ben geweest zijn bijvoorbeeld: MEDILEX, Avenier, Pretty Woman, Stichting Stade, Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem). Buro Beke bij onderzoek naar sekten in Nederland, verschillende middelbare scholen en middelbaar beroepsonderwijs e.a.

Ik ben er trots op dat mijn visie en werk uiteindelijk de erkenning heeft gekregen die het verdient.

Begrijp dat ik jarenlang zonder mezelf te verdedigen zwijgzaam heb geprobeerd de situatie in beter vaarwater te krijgen en dat ik pas na honderden..nee, duizenden stille pogingen besloten heb mijzelf te gaan verdedigen door mijn mond op de juiste plekken open te doen.

Ik was ten einde raad.

De zorg over/voor het kameraadje in de knel van de machtsstructuur is er nog steeds. Ik heb in mijn praktijk veel levens van mensen naar beter vaarwater kunnen begeleiden. Helaas heb ik nooit mijn kameraadje uit die nare knel kunnen redden. Ik hoop dat er een dag komt waarop ” alles rech zal kom” , om met Bredero te spreken.

according to my perception,

Sjoukje Drenth Bruintjes

[box style=’contact’ title=’Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes’] E-mail: [email protected]

Internet: www.counselingpraktijk.nl

www.sektehulp.nl

www.slachtofferloverboys.nl

[/box]