Shincheonji en Coronavirus

De geslotenheid van de Shincheonji-“einde der tijden”- sekte als aanjager van de Corona-besmettingen in Zuid Korea?

De route van het Coronavirus naar Zuid Korea

De Shincheonji kerk

Shincheonji is een christelijke kerk, die zich van de leer van de reguliere christelijke kerken heeft verwijderd. Deze kerk heeft waarschijnlijk het virus het land in gehaald via een vrouw die in China geweest zou zijn. De Shincheonji-kerk van Jezus, de Tempel van het Tabernakel van het Testament, is opgericht in 1984 door Lee Man Hee. Hij is de leider van deze gesloten kerkgemeenschap. Deze 88-jarige leider zegt dat hij een profeet is. Volgens Lee Man Hee bereidt hij zijn volgers voor op het einde der tijden.

Hoe de Shincheonji kerk voor het Coronavirus haar deuren opende en het virus Zuid Korea ongehinderd binnen kon wandelen .

In Zuid-Korea zijn inmiddels duizenden mensen besmet geraakt met het coronavirus. Meer dan de helft van de patiënten zou lid zijn van de Shincheonji-kerk met een sektarisch getinte structuur. De bron van de besmetting lijkt  een 61-jarige vrouw te zijn die lid is van deze Shincheonji-kerk. Het verhaal daarover is, dat deze vrouw in eerste instantie in een ziekenhuis in Daegu opgenomen werd na een verkeersongeluk. Daar zou ze ziek zijn geworden. Zo ontstond het vermoeden dat ze drager van het coronavirus zou kunnen zijn. Ze zou de test hebben geweigerd en een aantal keren het ziekenhuis hebben verlaten  uit om naar de kerk te gaan. Hier zie je m.i. de onuitputtelijke drang om te voldoen aan de eis van de leider van de kerk, het gedrag van iemand die onder invloed van destructieve controletechnieken lijkt te handelen: Zonder zelf na te denken de opdracht van de leider volgen. Niet bij machte om de nieuwe input: in dit geval de gevaren van het Coronavirus, te integreren in haar denken en handelen.

Later werd ze alsnog positief getest op het coronavirus. Of de leider Lee Man Hee ook besmet is, is nog niet bekend. Er wordt nog gewacht op zijn testresultaten, zo zegt de BBC

Nog elf leden zouden het contactonderzoek hebben gehinderd. Volgens mijn inzichten met dezelfde reden als de vrouw die het virus de kerk binnen zou hebben gehaald. Door deze ontwikkeling moesten autoriteiten alle leden van de kerk apart ondervragen. Een intensieve klus die tijd heeft gevergd. Het virus wacht natuurlijk niet totdat ze klaar zijn met testen. Het Coronavirus had vrij spel. Het aantal coronavirus besmettingen stijgt rap in Zuid Korea. Ook doordat meer mensen worden getest en ze worden bovendien ook strenger getest. Het advies van de Zuid-Koreaanse regering omvat:  zoveel mogelijk binnen blijven en als je dan toch de straat op moet mondkapjes of speciaal masker dragen.

Excuses

Een lid van de kerk heeft namens de sektarisch getinte kerk excuses aangeboden via de BBC. Hij zegt dat de sekteleden handelden uit angst om identiteiten van andere leden te onthullen. Ook geeft hij aan dat alle benodigde informatie inmiddels is overhandigd. De burgemeester van Seoul heeft desondanks aangifte gedaan tegen de twaalf die niet meewerkten aan contactonderzoek.

Bron: Seven Days

Meer over coronavirus

Sjoukje Drenth Bruintjes vindt coronavirus serieuze bedreiging van gezondheid

Consulten bij Sjoukje Drenth Bruintjes ten tijde van de coronacrisis