Jehova's Getuigen onder de loep

Onderzoek naar misbruik bij Jehova’s Getuigen in Nederland

Hoe we ze wel kennen: Jehova’s Getuigen

Ze zijn veel in het nieuws: Jehova’s Getuigen. Veel mensen kennen ze van de keren waarop jehova’s aan de deur komen om hun boodschap over het geloof zoals zij dat belijden te brengen. Bijna nooit alleen. Meestal zijn ze met z’n tweeen. Soms is er een kind mee. Sommigen die hun deur open doen gaan het gesprek aan, anderen doen de deur onmiddellijk weer dicht. Ook weten velen wel, dat Jehova’s Getuigen geen verjaardagen vieren, met Sinterklaas niet meedoen en geen bloedtransfusies willen. Dat laatste: geen bloedtransfusies willen, leidt vaak tot grote verontwaardiging. Vooral wanneer het om het leven van een kindje gaat, vinden veel mensen het weigeren van bloedtransfusies een bizar fenomeen.

Jehova’s Getuigen zijn gedreven in hun missie. Ze besteden tijd en energie aan het overtuigen van ieder mens bij wie ze aanbellen of op andere wijze in contact komen. Gedreven. Zij verkondigen, zoals ze zelf vertellen: de Waarheid. Wil je Armageddon overleven, dan moet je Jehova worden, lijkt keer op keer hun boodschap te zijn. Althans, zo komt het altijd weer op mij over.

Sekte of niet

Het begrip sekte kent meerdere betekenissen. In het woordenboek staat: afscheiding van een grotere beweging. In de volksmond betekent het begrip sekte zoiets als griezelige groep mensen die rare rituelen doen. Of een groep een sekte is, in de betekenis van een destructieve sekte, vergt daarom nader wetenschappelijk onderzoek vind ik. Als exitcounselor, ervaring met ex-jehova’s die met klachten over Jehova’s Getuigen in mijn praktijk komen, kan ik zeggen dat zij klachten vertonen die als 2 druppels water lijken op klachten zoals die bestaan bij slachtoffers van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken.

Voorbeelden van signalen die duiden op destructieve controle zijn volgens mijn inzichten als exitcounselor bijvoorbeeld de contactbreuk met dierbaren binnen de beweging wanneer iemand de Jehova’s Getuigen verlaten heeft en de dreiging dat alleen Jehova’s Getuigen Armageddon ( einde der tijden) kunnen overleven.

Onderzoek naar misbruik bij Jehova’s

De laatste jaren vernemen we in de media meer en meer over het vermoeden dat binnen de Jehova’s Getuigen seksueel misbruik heeft plaats gevonden. Er zijn ex-Jehova’s die erover vertellen. De geslotenheid van de groep komt naar mijn mening sterk naar voren in deze verhalen. Binnen de Jehova’s Getuigen is er een speciale commissie die misbruik situaties afhandelt binnen de muren van de groep. Een eventuele dader wordt buiten gesloten. Hij mag geen lid meer zijn van de Jehova’s. Vervolgens wordt er niets mee gedaan. Ze zeggen dat ze het de slachtoffers niet verbieden om naar de politie te stappen.

ZEMBLA, BNN/VARA uitzending: Misbruik op weg naar het paradijs

Zembla wijdt een uitzending aan het vermeende misbruik. U kunt daar meer over lezen op hun pagina, waarop verhalen van ex-Jehova’s Getuigen over hun ervaring met seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen en een interview van Zembla met mij in mijn rol als exitcounselor en therapeute: Sjoukje Drenth Bruintjes. Ik leg uit wat destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken zijn.

Zie voor meer daarover: Wat is brainwashing en is er hulp mogelijk?

Wil je meer weten over destructieve controletechnieken, wat die met mensen den en wat je ertegen kunt ondernemen? Kijk dan op mijn website: sektehulp.nl

Interessante links: