Betoverende Communicatie

Een onwerkelijke werkelijkheid

Sommige werkelijkheden zijn zo vreemd en bizar, dat ze het voorstellingsvermogen van een mens in de wereld van alle dag te boven gaan. Wanneer daarnaast sprake is van onethische beinvloedingstechnieken en pr-trucsom de werkelijkheid nog verder aan het oog te onttrekken dan het door het onwerkelijke karakter al is, dan is dat ” de grote verdwijntruc van de goochelwereld in vol ornaat”. Wanneer met die truc ernstige mistanden worden verdoezeld, noem ik dat ook wel: ” De doofpot in vol ornaat”.

Ik heb te maken met een wereld, die in haar funktioneren als twee druppels water lijkt op het funktioneren van een sektarische groep. ( voor meer info hierover verwijs ik graag naar BRAINWASH ).

Ik zit er niet in vast. Wel ben ik er jarenlang door beinvloed en heb ik tijdens en na het los maken ervan veel hinder ondervonden van de werkwijze die in sektarisch funktionerende groepen gebruikelijk is: Kritisch denkende mensen die zich onafhankelijk opstellen t.o.v. de leider in de groep, worden uiteindelijk gepest, getreiterd geintimideerd en bedreigd door alle leden van de groep.

Dankzij mijn aangeleerde radar ( dankzij mijn roots) voor identiteitsonderdrukkende activiteiten, het gedachtenzaad van mijn moeder en niet te vergeten de te overdenken opmerkinge  van mijn kameraadje die er nog steeds in vast zit, ben ik niet vast komen te zitten binnen de ” denkboxlijnen” van de nare machtsstructuur.

Wel heb ik tot mijn verdriet het normale vriendschappelijke contact verloren met mijn kameraadje dat er nog in zit. Ik ben haar ” maan” gaan noemen, omdat ze evenals de maan, niet zelf schijnt als ze zichtbaar is en soms geheel aan het oog wordt onttrokken. Haar handelen wordt bepaald door de machtsstructuur. Haar denken mag zich slechts langs de denkboxlijnen van de macht begeven…..en haar hart mag zich ook niet buiten de lijntjes begeven…Het mag niet….Het contact met mij mag al helemaal niet. Ik word door de macht van de groep gezien als potentieel gevaar voor de structuur van die sektarisch funktionerende groep.

Het verbod door die machtsstructuur gaat ziekelijk ver: Nadat bezoek aan elkaar en telefonisch contact onmogelijk waren gemaakt, werden ook de briefwisselingen e.d. gesaboteerd. Daarna was een groet op straat en oogcontact ook uit de gratie…en dat levert trieste en uiterst vreemde toestanden op. We leven in een kleine wereld immers.

Soms beweegt de machtsstructuur zich letterlijk tussen de maan en mij om te voorkomen dat de maan en ik elkaar zien….lachwekkend?!….het is vooral erg triest en ziek, vind ik.

Ik heb de maan niet aan haar lot overgelaten en heb het gewaagd om mij kritisch op te stellen tegenover deze bizarre ziek overkomende machtsstructuur. Ik vond en vind dat mijn plicht, omdat er mijns inziens sprake is van onmenselijk handelen (volgens de welbekende nooit ontkende perceptie). Ik verzet me mede uit zelfrespekt en natuurlijk speelt mijn hart voor mijn kameraadje in de knel een belangrijke rol.

Op de websiteafdelingen:” De Creatieve Uitlaatklep” en “Als ik kon toveren”, volgen brieven, gedichten e.d. die de bedoeling hebben voorbeelden te zijn van de mogelijkheden tot communicatie voor mensen die een poging willen doen om met een dierbaar mens in een sektarisch funktionerende groep te communiceren. Ook blijken de grotendeels autobiografische brieven en gedichten te zorgen voor iets heel erg belangrijks: herkenning en erkenning voor mensen die te maken hebben met een contactbreuk met een dierbare vanwege een sektarische knel.

Voor mensen met meer afstand tot zulke situaties, mensen die geen dierbaar mens in een sektarisch funktionerende groep hebben zitten, zullen de brieven misschien overkomen als “vele herhalingen van zetten”. Soms is dat ook zo. Soms zitten er toch nuanceverschillen in, ligt de nadruk op een ander aspect van het probleem. Communiceren met mensen die last ondervinden van “dwingendebeinvloeding” in een sektarisch funktionerende situatie, is een ingewikkeld gebeuren. Herhalingen van zetten zijn vaak nodig, omdat sektarische machten middels het gebruik van “brainwashtechnieken” alle door contact met een buitenstaander bewerkstelligde progressie, regelmatig teniet zullen doen. Geduld, de bereidheid om steeds weer opnieuw te beginnen, zijn belangrijke kwaliteiten voor een mens die een poging wil doen om een dierbaar mens in een sektarischfunktionerende omgeving toch te bereiken. De hulp van een exitcounseler is daarbij vrijwel onontbeerlijk.

Klik voor “brieven” in het menu o.a. op: “ Dansend naar de sterren”.

Als schrijvertje doe ik mijn best voor de maan en al degenen die slachtoffer zijn van onethische beinvloeding en andere vormen van geweld. Mijn denken en handelen hierin worden gestuurd door mijn welbekende nooit ontkende perceptie. Ik sta altijd open voor andere geluiden, maar ga door op de weg die ik ben ingeslagen tot ik andere geluiden hier hoor van het mensje achter de maan zelf, dat mijn kameraadje is.

Voor meer info over de impact van onethische beinvloeding/brainwash, verwijs ik graag naar: SekteHulp.nl

Wil je iets aan me kwijt of heb je vragen, mail me dan gerust: [email protected]