De Hoofdvrouw

De Hoofdvrouw

Documentaire film van Hester Overmars

Meer weten over hoe het komt dat mensen in een sekte belanden en dingen doen of zeggen die ze normaliter zelf nooit zo zouden doen of zeggen? Weten wat de mogelijke impact is van een moeder die bij een sekte gaat op het leven van haar dochter Marijke? Kijk dan naar de intrigerende en integere documentaire film “De Hoofdvrouw” van Hester Overmars (Gouden Kalf winnares voor een van haar fantastische documentaire films)

De Hoofdvrouw is een documentaire film van Hester Overmars. Het is het verhaal van Marijke over de impact die de hersenspoeltechnieken van Sipke Vrieswijk hebben gehad op haar leven. Marijke zat als jong meisje en dochter van haar moeder Aagje een tijdje in deze gesloten destructieve sekte. Haar moeder Aagje werd “De Hoofdvrouw”van Sipke Vrieswijk. Marijke vertelt over dit verleden en wat dit met haar en haar relatie met haar moeder heeft gedaan.

De documentaire film laat zien hoe hersenspoeltechnieken / destructieve controletechnieken een moeder laten afglijden naar de positie van belangrijke “marionet” van een sekteleider. Zij werd de belangrijkste vrouw van de sekteleider: De Hoofdvrouw. Voor dochter Marijke is er na vele jaren de vraag naar hoe het zover heeft kunnen komen met haar moeder. De documentaire geeft een goede blik op wat hersenspoeltechnieken met mensen kunnen doen, maar het zoemt vooral ook in op wat het deelnemen van ouders aan een sekte voor de kinderen kan betekenen.

In dit geval gaat het over dochter Marijke, die de impact van het sektarische leven van haar moeder na vele jaren nog steeds voelt. Ook nu ze een volwassen vrouw is.

Hester Overmars weet dit intrigerend en zeer integer neer t zetten in de artisitieke indringende documentair De Hoofdvrouw. Ik heb aan de documentaire De Hoofdvrouw op de achtergrond meegewerkt. Als exitcounselor, sektdeskundige en vooral ook als deskundige op het terrein van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. Ik ben er trots op dat ik dit heb kunnen en mogen doen. En natuurlijk vind ik het leuk dat ik op de aftiteling van de docu-film genoemd word, met dank aan Hester Overmars en Marijke.

Chapeau voor Marijke die haar verhaal helder neer durft te zetten en dat ook heel goed doet. Uiteindelijk begrijpt ze wat destructieve controletechnieken met mensen kunnen doen. Dat mensen die er slachtoffer van zijn, niet zelf aan het stuur van hun gedrag, denken en voelen zitten. Toch heeft ze moeite om deze kennis mee te nemen in haar oordeel over haar moeder. Zo moeilijk is het om de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken te bevatten en zo afschuwelijk was de impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken op het leven van Marijke. Dat wat er gebeurd is, is te erg voor Marijke om het naast zich neer te kunnen leggen. Hersenspoeling maakt kapot wat nooit kapotgemaakt had mogen worden.

Een buiging voor de kunde en kunst van Hester Overmars, die haar vak als regisseur gebruikt om dit intense verhaal zo geweldig integer neer heeft gezet..

De Hoofdvrouw werd uitgezonden op Woensdag 23 mei van 22.55 tot 00.15 uur NPO2. U kunt de documentaire film De Hoofdvrouw nog steeds bekijken op NPO start: De Hoofdvrouw

Sjoukje Drenth Bruintjes.

Exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes

Sjoukje Drenth Bruintjes heeft als exitcounselor ( als therapeute gespecialiseerd in de begeleiding van slachtoffers van hersenspoelen zoals slachtoffers van sektes en loverboys bijvoorbeeld), als deskundige op het terrein van sektes en als expert in de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken op de achtergrond meegewerkt aan deze documentaire. Niet voor de camera’s dus, maar achter de schermen. Sjoukje Drenth Bruintjes vindt het haar maatschappelijke taak als exitcounselor zoveel mogelijk mensen te informeren over de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken. Dat is de reden dat zij al bijna 14 jaar als hulpverlener / therapeute in het algemeen en exitcounselor in het bijzonder,  hulp verleent aan slachtoffers van hersenspoelen, maar ook actief is als spreker en docente op dit bijzondere terrein. Haar lezingen en workshops worden als boeiend, intrigerend ervaren.

Naast lezingen, preventielessen, workshops en trainingen aan diverse instellingen en organisaties ( politie, onderwijs, andere instellingen, gedragswetenschappers, professionals in de gezondheidszorg), staat Sjoukje de media te woord over de problematiek van hersenspoeltechnieken, sektes en loverboys. Ook was zij betrokken bij het onderzoek van de overheid naar sektes in Nederland, gedaan door Buro Beke: Warm bad en koude douche.

Lees voor meer over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken en wat je ertegen kunt doen op sektehulp.nl van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Voor meer over de mogelijkheden voor de specifieke hulp exitcounseling van Sjoukje Drenth Bruintjes, kunt u daarnaast terecht op de praktijkwebsite van Sjoukje Drenth Bruintjes: Creative Counseling: counselingpraktijk.nl