De Hoofdvrouw

De Hoofdvrouw

Documentaire film van Hester Overmars

Meer weten over hoe het komt dat mensen in een sekte belanden en dingen doen of zeggen die ze normaliter zelf nooit zo zouden doen of zeggen? Weten wat de mogelijke impact is van een moeder die bij een sekte gaat op het leven van haar dochter Marijke? Kijk dan naar de intrigerende en integere documentaire film “De Hoofdvrouw” van Hester Overmars (Gouden Kalf winnares voor een van haar fantastische documentaire films)

De Hoofdvrouw wordt uitgezonden op Woensdag 23 mei van 22.55 tot 00.15 uur NPO2.

Exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes

Sjoukje Drenth Bruintjes heeft als exitcounselor ( als therapeute gespecialiseerd in de begeleiding van slachtoffers van hersenspoelen zoals slachtoffers van sektes en loverboys bijvoorbeeld), als deskundige op het terrein van sektes en als expert in de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken op de achtergrond meegewerkt aan deze documentaire. Niet voor de camera’s dus, maar achter de schermen. Sjoukje Drenth Bruintjes vindt het haar maatschappelijke taak als exitcounselor zoveel mogelijk mensen te informeren over de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken. Dat is de reden dat zij al bijna 14 jaar als hulpverlener / therapeute in het algemeen en exitcounselor in het bijzonder,  hulp verleent aan slachtoffers van hersenspoelen, maar ook actief is als spreker en docente op dit bijzondere terrein. Haar lezingen en workshops worden als boeiend, intrigerend ervaren.

Naast lezingen, preventielessen, workshops en trainingen aan diverse instellingen en organisaties ( politie, onderwijs, andere instellingen, gedragswetenschappers, professionals in de gezondheidszorg), staat Sjoukje de media te woord over de problematiek van hersenspoeltechnieken, sektes en loverboys. Ook was zij betrokken bij het onderzoek van de overheid naar sektes in Nederland, gedaan door Buro Beke: Warm bad en koude douche.

De documentaire film laat zien hoe hersenspoeltechnieken / destructieve controletechnieken een moeder laten afglijden naar de positie van belangrijke “marionet” van een sekteleider. Zij werd de belangrijkste vrouw van de sekteleider: De Hoofdvrouw. Voor dochter Marijke is er na vele jaren de vraag naar hoe het zover heeft kunnen komen met haar moeder. De documentaire geeft een goede blik op wat hersenspoeltechnieken met mensen kunnen doen, maar het zoemt vooral ook in op wat het deelnemen van ouders aan een sekte voor de kinderen kan betekenen.

In dit geval gaat het over dochter Marijke, die de impact van het sektarische leven van haar moeder na vele jaren nog steeds voelt. Ook nu ze een volwassen vrouw is. Kijken hoor! Zie voor meer hierover ook de TV-Gids: De Hoofdvrouw

Lees voor meer over hersenspoeltechnieken ook op sektehulp.nl van Sjoukje Drenth Bruintjes

Voor meer over de mogelijkheden voor hulp, kunt u ook terecht op de praktijkwebsite: Creative Counseling: counselingpraktijk.nl