Avatar overal in Nederland?

Avatar overal in Nederland?

Interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes in het  NRC

Sjoukje Drenth Bruintjes is geinterviewd door Joep Dohmen van het NRC handelsblad over Avatar. NRC komt op nrc.nl met de kop: “Avatar is overal”. Dit artikel zoemt nader in op de mogelijke invloed van Avatar in allerlei organisaties in Nederland. Avatar komt volgens dit artikel niet alleen in het onderwijs en bestuurlijk Nederland voor, maar ook bij de politie en in de gezondheidszorg in Nederland. In dit artikel ook de weerslag van een interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes. Kijk daarvoor op Avatar, een kloon van scientology 

Sjoukje Drenth Bruintjes staat bekend om haar kennis en vaardigheden als exitcounselor van slachtoffers van hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken.

Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat Avatar veel in het nieuws is. Er wordt geschreven en gesproken over de mogelijke impact van Avatar in verschillende belangrijke organisaties in Nederland. De website van Sjoukje Drenth Bruintjes: Avatar, een kloon van Scientology?, draait volop mee en Sjoukje is ook door verschillende media geinterviewd over haar kennis en ervaring met betrekking tot Avatar en hoe hersenspoelen werkt.

Op 3 april 2018 stond Sjoukje Drenth Bruintjes op Nrc.nl. Een artikel van Joep Dohmen over de mogelijke infiltratie van Avatar op vele terreinen zoals onderwijs, politie, gezondheidszorg en bestuurlijk Nederland. Sjoukje:”Wanneer ik bedenk dat jonge kinderen in het basisonderwijs onder invloed komen van de avatar methode, zoals ik die bij volwassenen met klachten in mijn praktijk ontmoet, dan hou ik mijn hart vast. Onderzoek lijkt mij een must. Wanneer die invloed ook structureel aanwezig is in organisaties zoals politie en gezondheidszorg alsmede in bestuurlijk Nederland, dan lijkt me ook daarvoor nader onderzoek van belang. Thema van onderzoek zou volgens mij moeten zijn in hoeverre er sprake is van de impact van  hersenspoeltechnieken. De mensen die zich in mijn praktijk melden met klachten over Avatar, hebben klachten die als 2 druppels water lijken op klachten van mensen onder invloed van hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken. Zij leiden volgens mijn inzichten en ervaring o.a. aan identiteitsverwarring door de mogelijke impact van destructieve controletechnieken en zijn met exitcounseling in mijn praktijk naar beter vaarwater te brengen. Ook de sociale omgeving van iemand in Avatar komt met klachten: contactbreuken met hun dierbare of slechts oppervlakkig contact mogelijk bijvoorbeeld”. Lees verder op de pagina over Avatar op Sjoukje’s website sektehulp.nl:

Avatar, een kloon van Scientology?

Op deze pagina van de website sektehulp.nl van Sjoukje Drenth Bruintjes vindt u, naast informatie over Avatar en de verschillende artikelen in de media erover ook meer inhoudelijke informatie over hersenspoelen. Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt erover, onder andere via een filmpje. Natuurlijk kunt u meer over sektes, hersenspoeling e.d. vinden op de website sektehulp.nl van exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes.

Lees verder op: