Onbegrepen dynamiek niet onder de loep in strafzaak Ruinerwold

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes in radio interview met Margriet Benak over “de zaak Ruinerwold”

Sjoukje Drenth Bruintjes spreekt, als exitcounselor en expert destructieve controletechnieken, sektes en loverboys over haar visie op de kwestie Ruinerwold. Zie naast deze pagina ook de andere pagina over de zaak Ruinerwold.

Het radio interview

In het radio programma Cassata van RTV Drenthe op 27 februari 2021, spreekt Margriet Benak met Sjoukje Drenth Bruintjes over de impact van de op die dag nog op handen zijnde vrijlating van vader Gerrit Jan D in de zaak Ruinerwold. De aanklachten tegen de vader Gerrit Jan D zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik van de oudste 2 kinderen, mishandeling en meer zullen in geval van vrijlating komen te vervallen. Wat zijn daarvan de gevolgen? Wat zullen de jongste kinderen van Gerrit Jan D , jonge volwassen mensen, doen? Wat vindt Sjoukje ervan als exitcounselor? Wat is er nog wel te doen? Inmiddels is de uitspraak geweest en inderdaad stopt de rechtszaak tegen de vader in de zaak Ruinerwold. De verschillende aanklachten zijn ook werkelijk komen te vervallen. In het radio interview geeft Sjoukje haar visie op de kwestie Ruinerwold op basis van de informatie die zij erover heeft. “Ik baseer me op de informatie uit de media, de slachtofferverklaring van de oudste kinderen van Gerrit Jan D als ook de kennis en ervaring die ik als exitcounselor en deskundige op het gebied van de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken en sektes bezit”.  In t radio interview komt verder aan de orde: Welke invloed kunnen destructieve controletechnieken op mensen in het algemeen hebben en op de jongste kinderen in de kwestie Ruinerwold in het bijzonder? Hoe gaat het verder na het stop zetten van de strafzaak tegen vader Gerrit Jan D? Is anderhalf jaar vrij rond stappen wel genoeg voor de jongste kinderen om tot een eigen keuze voor de toekomst te komen? Is er ook sprake van een lancune in de wet als het om de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken gaat? Is er sprake van onbegrip, onbekendheid met de mogelijke impact van destructieve controletechnieken op iemands identiteit en eigen vrije wil, zelfbeschikking? Is het dan zo dat een onbegrepen dynamiek in de kwestie onvoldoende onder de loep van de strafzaak in deze is gekomen?  Sjoukje reageert. De zeer ervaren exitcounselor en sektedeskundige maakt zich zorgen over de jongste kinderen in “de kwestie Ruinerwold”. Hierna een sneakpreview van het intrigerende radio interview. Met beeld. Voor het volledige interview kunt u klikken op de link van Cassata uitzending van 27 februari RTV Drenthe.

Luister en kijk hier alvast naar de sneakpreview op het interview:

Het volledige radio interview van Margriet Benak met Sjoukje Drenth Bruintjes op 27 februari over de “zaak Ruinerwold”, is hierna te beluisteren. Geen beeld zoals hierboven, maar het gesprek is het volledig beluisteren waard: Het volledige radio interview 

Documentaire “De kinderen van Ruinerwold”

Een documentaire serie van Jessica Villerius

Op woensdag 24 maart 2021 om 21.35 wordt de eerste aflevering van de documentaire “De kinderen van Ruinerwold” uitgezonden op NPO1. De beleving van de oudste kinderen van hun leven met hun vader Gerrit-Jan D staat hier centraal. Hun verhaal over de mishandeling, het seksueel misbruik en de bizarre kleine wereld met geesten waarin ze van hun vader moesten opgroeien, komt nadrukkelijk in de documentaire naar voren. De beleving van de jongste kinderen is anders. Over het verschil in beleving tussen de oudste en jongste kinderen van vader Gerrit-Jan D zei ik in een uitzending van RTV-Drenthe het volgende:

29 november 2019: In de nieuwsuitzending Drenthe Nu op RTV Drenthe

Petra Wijnsema doet het interview, met als een van de centrale vragen: Hoe komt het dat er zo’n verschil is tussen de beleving van oudste kinderen en de jongste kinderen van Gerrit-Jan D, de man die zich John Eagles noemt? In mijn reactie erop heb ik aangegeven dat de oudste en jongste kinderen simpelweg verschillende ervaringen kunnen hebben omdat de situaties wellicht toch verschillend waren. Het is ook mogelijk dat, wanneer er sprake is van de impact van destructieve controletechnieken, de jongste kinderen nog leven met het normen-en waarden patroon van de manipulator. In het interview leg ik nog eens een van de belangrijkste onderdelen van het mechanisme van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken uit.

Jessica Villerius vertelt in een interview van de Volkskrant over het maken van de documentaire, over de ontmoeting met de kinderen en over hoezeer ze daardoor geraakt is. Ik verwacht een intrigerende documentaire over een ontmoeting met de beleving van de deze kinderen uit een gesloten manipulatief systeem zoals ik dat in mijn praktijk al meer dan 17 jaar ontmoet. In mijn praktijk komen de mensen uit destructieve sektes, ook kinderen, de slachtoffers van loverboyscircuits en andere gesloten manipulatieve systemen. Ze hebben last van de impact van destructieve controletechnieken. Hersenspoelen is wellicht een bekender begrip. Als exitcounselor, gespecialiseerd hulpverlener op dit terrein, help ik slachtoffers van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken naar beter vaarwater. Ik ben natuurlijk benieuwd naar de uitzending van “De kinderen van Ruinerwold”. Over mijn visie op de situatie van de kinderen van Ruinerwold kunt u meer lezen en zien op Gezinsisolatie in Ruinerwold. Op die webpagina ook interviews met mij en anderen over Ruinerwold in uitzending van Pauw, RTV-Drenthe e.a.

Na de uitzending van de documentaire

Het zit erop. De documentaire is uitgezonden en dor miljoenen mensen bekeken. Er is een crowdfunding gestart en er wordt veel geld binnen gehaald voor het doel ervan: De kinderen van Ruinerwold ondersteunen bij een goede start of voortzetting van de rest van hun leven. Als exitcounselor heb ik vooral gekeken naar wijze waarop deze jonge mensen nu in het leven staan. Ze zijn breed geinteresseerd in vanalles wat het leven te bieden heeft, doen hun uiterste best iets te maken van het leven en worstelen nog wel met de impact van hun leven bij hun vader Gerrit Jan. De jongste kinderen zijn teruggegaan naar de situatie: leven en wonen met hun vader. Van hen hebben we dan ook weinig gezien en gehoord. Een van hen is toch weggegaan uit de situatie “leven en wonen met de vader”. Weggegaan uit een klein gesloten manipulatief systeem. Een systeem vol met destructieve controletechnieken die de levens van deze krachtige jonge mensen in belangrijke mate heeft beïnvloed.  Ze zijn weggelopen van een destructief systeem, een kleine maar wel echte destructieve sekte. Hun levensverhalen over de periode met hun vader zijn de verhalen van de mensen die ik al bijna 20 jaar dagelijks in mijn praktijk hoor. Met behulp van mjn kennis van destructieve controletechnieken en de specifieke hulp die ik kan bieden: exitcounseling, begeleid ik slachtoffers van destructieve controletechnieken naar beter vaarwater. Los van de werhaken van hersenspoeltechnieken kunnen ze dan met hun eigen identiteit en eigen vrije wil deelnemen aan de samenleving zoals zij dat willen. Bij de jonge mensen van Ruinerwold, zie ik de impact van destructieve controletechnieken. Naast dat ze in alle aflevering duidelijk werden gemaakt, zijn de hersenspeoltechnieken ook in de extra aflevering bij NPO start, de samenvattende aflevering waarin alle 4 nogeens aan het woord komen, de verschillende destructieve controletechnieken exact te onderscheiden. Zie daarvoor ook: wat zijn destructieve controletechnieken en 7 belangrijke destructieve controletechnieken. Pijnlijk duidelijk werden:

 • de identiteitsverwarring
 • groepsidentiteit
 • wisselende bejegeningen door de vader
 • onberekenbaarheid, onvoorspelbaarheid van het gedrag va de vader
 • onzekerheid
 • de eis te moeten handelen, denken en voelen als de vader: “voelen hoe vader zich voelt, denkt en zou handelen”
 • misbruik van loyaliteit van kinderen aan de ouders, aan de vader
 • seksueel misbruik
 • psychisch geweld
 • fysiek geweld
 • isolatie
 • geslotenheid en geheimhouding
 • loaden language of taalmanipulatie: andere betekenis aan woorden, begrippen en handelingen dan de rest van de wereld doet: b.v. seksueel misbruik wordt in een totaal ander kader gezet dan simpelweg wat het is: seksueel misbruik van een kind.
 • conditionering met straffen en belonen
 • secondaire psychologische dreigementen: als je weggaat, dan….ook de angst dat dan de broertjes en zusjes iets vervelends zou overkomen als ze er iets over zeggen, als ze weg zouden gaan…
 • en meer. Lees meer over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken op sektehulp.nl

Zoals dat bij bijna ieder slachtoffer van een destructieve sekte of andere situatie met hersenspoelen gaat: ze hebben het verlangen naar gerechtigheid. De rechtszaak die gestopt werd biedt ze dat niet. De wet in Nederland biedt weinig houvast in dergelijke situaties. Destructieve controletechnieken staan niet verankerd in de wet, zeker niet zoals nodig is om hier met de wet in de hand iets tegen te ondernemen. Tenminste, dat is mijn ervaring ermee. In Nederland staat in de wet dat we in een vrij land leven en iedereen gebruik kan maken van eigen vrije wil, zelfbeschikking. En dus is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Daarmee buiten beschouwing latend het nare effect dat destructieve controletechnieken eigen vrije wil, zelfbeschikking afnemen. Het zelfbeschikkingsrecht is er wel, maar mensen onder dergelijke invloed zullen er geen gebruik van maken. Ik heb jonge slachtoffers van destructieve controletechnieken veroordeeld zien worden, terwijl de manipulator die hun identiteit, hun denken, voelen, doen en laten bepaalde vrij rond bleef lopen en simpelweg een volgend slachtoffer zocht. Zeker wanneer mensen 18 jaar zijn geworden, is het met de wet in de hand vrijwel onmogelijk om iets tegen deze vorm van manipuleren te ondernemen. Behalve dan gelukkig wel met mijn methode van exitcounseling bij destructieve controletechnieken. Met deze methode breng je mensen bij hun eigen identiteit en geef je slachtoffers van destructieve controletechnieken hun eigen vrije wil en zelfbeschikking terug. Het kan wel even duren, maar het resultaat komt meestal zeker wel. In het interview met Margriet Benak, roep ik de politiek, de beleidsmakers op iets te doen aan de naar mijn ervaring onmogelijkheid om met de wet in de hand iets voor slachtoffers van sektes, loverboys en andere gesloten manipulatieve systemen te doen. Verander de wet zodanig dat de slachtoffers naast de hulp die ik met exitcounseling kan bieden ook steun kunnen vinden m.b.v. de wet. Seksueel misbruik is strafbaar, maar als strafbare feiten niet bewezen kunnen worden of omdat 18plussers zeggen het niet als naar seksueel misbruik te ervaren, sta je met de wet in de hand vaak met lege handen. Door de impact van het hersenspoelen op hun perceptie der dingen en betekenissen aan handelingen, zonder dat ze zich dat bewust zijn, kunnen ze zeggen dat ze hetgeen hun binnen de sekte overkomt goed en leuk vinden. Het moet anders in de wet. En dat kan alleen wanneer, naast de erkenning die er is voor het bestaan van de problematiek van hersenspoeltechnieken, de wet de mogelijke impact van destructieve controletechnieken ook erkent.

Ik wens Edino, Israel, Marjan en Shin als ook de jongste kinderen veel sterkte, geluk en succes in het leven.

Sjoukje Drenth Bruintjes, exitcounselor en expert destructieve controletechnieken bij o.a. sektes en loverboys.

Voor meer informatie over “de zaak Ruinerwold”: