Wat zijn "destructieve controletechnieken"?

 

Kort samengevat: Hersenspoeltechnieken zijn psychologische “trucs” met als doel:

iemand op een andere wijze dan vroeger, naar zichzelf en de wereld laten kijken.

De technieken zijn erop gericht iemand te isoleren van:

  • iemands normale sociale steun
  • van mogelijkheden om datgene wat gezegd wordt aan de werkelijkheid te toetsen

Waarom krijgen zulke technieken mensen in de greep?

Nu denk je misschien: “Zoiets overkomt mij niet”. Misschien heb je gelijk. Maar misschien ook niet. Het gevaar om er toch in te tuinen komt namelijk uit een onverwachte hoek. De mensen die zo met je bezig zijn, zijn mensen van wie jij dat niet verwacht. Mensen in wie jij een groot vertrouwen hebt, bijvoorbeeld vanwege de vriendelijkheid waarmee ze je bejegenen (nog nooit zulke lieve mensen gezien) of bijvoorbeeld vanwege de status die ze aan hun beroep ontlenen (b.v. de status van zuiver ethisch handelen, omdat ze daarvoor een eed hebben afgelegd).

Ik wil hierbij wel nadrukkelijk aantekenen dat niet alle aardige mensen en alle eedafleggers dat gevaar in zich hebben. Natuurlijk niet. Ik wil er slechts voor waarschuwen dat destructieve gedragscontroletechnieken soms uit onverwachte hoek komen. Het is volgens mij zo, dat de echte wolf zich het liefst onzichtbaar opstelt en zich daartoe in lief en betrouwbaar uitziende schaapskleren hult.

Het kan voorkomen dat een bepaalde groep mensen je aantrekt vanwege een jouw levensvisieondersteunend religieus of intellectueel sausje over hun leefwijze. Een therapeutisch sausje is ook een grote binnenkomer voor sommige mensen. De therapie die je krijgt kan goed zijn, maar indien de bedoelingen niet oprecht zijn zullen destructieve gedragscontroletechnieken geleidelijk meer gebruikt worden. Het groeiende gif onder de saus bemerk je dan niet zo gemakkelijk. Maar denk daarbij bijvoorbeeld aan de op deze website genoemde 7 dwingende beïnvloedingstechnieken. Met name ook het distantiëren van je goede positieve oude vertrouwde familie-echtelijke en vrienden banden zou ik als alarmerend zien. Het geleidelijk demoniseren van echtgenote of echtgenoot en je roots komt veel voor in situaties waarin dwingende beinvloedingstechnieken doelbewust gebruikt worden.

De geleidelijkheid waarmee systematisch en voortdurend onethische beinvloedingstactieken worden toegepast, laat als een adder onder het gras de destructieve invloed op je identiteit dichterbij de kern van alles wat en wie je bent, sluipen.

Laat ik dat eens met de volgende metafoor illustreren:

Wanneer je een kikker in heet water zou gooien, zou hij er onmiddellijk weer uitspringen. Wanneer je diezelfde kikker echter in een pan met lauw water zou doen, zou het beestje lijven zitten. Indien je het vuurtje eronder dan geleidelijk op zou stoken, dan zou de kikker pas merken dat het water te heet is, wanneer hij/zij al te versufd is om eruit te springen.

Deze metafoor is natuurlijk niet iets om uit te voeren. Dat zou immers verschrikkelijk wreed zijn. Het is hier gebruikt omdat het een metafoor is die aangeeft hoe “dwingende beinvloeding” kan werken.

Dwingende beinvloedingstechnieken hebben je in de greep, eer je dat beseft.

Ik ben behalve counseler/coach, spreker en sportconsultant ook exitcounseler. Exitcounseling is hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken en de sociale omgeving van de slachtoffers. Exitcounseling is geen therapie. Het is het beste te omschrijven als een educatief onderdeel van de totale begeleiding van iemand die zich slachtoffer voelt van die nare psychotrucs. De exitcounseler legt in algemene zin uit wat destructieve controletechnieken zijn en wat ze met mensen kunnen doen. Zo werkt de exitcounseler aan bewustwording omtrent dit fenomeen. De rol van exitcounseler is eigenlijk die van docent(e) op dit bijzondere terrein.

De exitcounseler heeft niet tot doel om iemand te sturen en ook niet om bepaalde groepen of zo te bestrijden. De exitcounseler geeft slechts de informatie die nodig is om de eigen vrije keuze van de client te waarborgen.

De client beslist zelf wat hij/zij dan met die informatie wil en kan doen. Wie terug wil naar de sekte, de sektarisch getinte groep of loverboy, gaat terug. Wie dat niet wil, gaat over het algemeen verder met het begeleidingstraject.

(Het is een misvatting te denken dat exitcounseling hetzelfde zou zijn als deprogrammeren. Exitcounseling zal nooit en te nimmer tegen de eigen vrije wil van de client werken. Daarmee duurt exitcounseling wat langer dan deprogrammeren, maar het uiteindelijke resultaat is beter. Ik ben exitcounselor en ik ben principieel tegenstander van deprogrammeren onder dwang.

Een totale begeleiding omvat natuurlijk veel meer. Een gedetailleerde omschrijving zou nu te ver voeren, maar in het kort: In mijn praktijk omvat die totale begeleiding van iemand die zich slachtoffer voelt van destructieve controletechnieken:

  • exitcounseling,
  • psychosociale hulpverlening middels counseling waarbij o.a. eigenwaarde en toekomstperspectief aan de orde komen.
  • Ook werk ik met mijn clienten aan de fysieke conditie. Mens sana in corpore sano ( een gezonde geest in een gezond lichaam) is een wetenschap waaraan ik als sportconsultant en lerares lichamelijke opvoeding natuurlijk grote waarde hecht.

Michael Langone Phd, pedagoog en een van de ICSA-bestuurders(International Cultic Studies Asociation) gaf mij voor mijn inzet en werk als exitcounseler in Europa het compliment, dat ik met mijn didactische vaardigheden( vanuit mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding en mijn jarenlange ervaring in het beroep van docente lichamelijke opvoeding) origineel en goed ben in het overbrengen en verhelderen van de kennis van destructieve gedragscontroletechnieken.

Voor meer en juiste informatie over mijn persoon, diploma’s, werk en ervaring, verwijs ik u graag naar mijn CV Sjoukje Drenth Bruintjes.

Lees voor het vervolg over de principes van brainwashing verder op het volgende hoofdstuk: De zeven destructieve controletechnieken. Voor alle informatie hierover verwijs ik naar: www.sektehulp.nl

Hulp nodig? Bel of mail me: 0655168867 of mail naar [email protected]

Sjoukje Drenth Bruintjes.