Gezin leeft 9 jaar lang geisoleerd in boerderij in Ruinerwold

Gezin leeft 9 jaar lang geisoleerd in boerderij in Ruinerwold

Een “opgesloten” gezin in Ruinerwold?

Het was het nieuws van de dag op 15 oktober 2019. Een jongeman van 25 jaar komt een kroegje in, lijkt verward en ziet er verwilderd uit. De kroegeigenaar gaat een gesprekje met hem aan. Al gauw vertelt de jongeman dat hij, samen met zijn broers, vader en zusje opgesloten zit in de kelder van een boerderij in Ruinerwold. De vraag of het vrijwillig is komt nog wel op. Wachten ze er op het einde der tijden, vragen mensen zich af. Maar op dit moment is er nog niet zoveel duidelijk. Wel is helder dat de boerderij regelmatig bezocht wordt door een Oostenrijkse man, die in het dorp als zonderling overkomt.

Zie hieronder een interview met de kroegeigenaar, interview en beeld van RTV Drenthe:

 

Is dit een sekte?

De vraag of het hier om een sekte gaat doemt al snel op. Als expert op het terrein van destructieve sektes, loverboys en de mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( = hersenspoeltechnieken) en als exitcounselor ( gespecialiseerd therapeut voor slachtoffers van destructieve controletechnieken ( = hersenspoeltechnieken), wil ik er wel een reactie op geven. Maar mijn reactie nu is wel onder voorbehoud. Er is nog te weinig bekend over de situatie van dit gezin, om er een genuanceerd oordeel over te geven. Wat ik wel kan doen, is kijken of er in hetgeen we via de media wel weten sprake is van destructieve controletechnieken en in hoeverre die invloed dan aanwezig is geweest. Let wel: In mijn verhaal erover baseer ik me op hetgeen we in de media vernemen. Lees ook eens: Wat is een sekte

Wat weten we op basis van de verhalen zoals die in de media zijn verschenen met als start de informatie van de 25 jarige jongen uit de hier besproken situatie o.a.:

 • Het gezin heeft 9 jaar lang in afzondering geleefd op een boerderij
 • de vader lijkt een herseninfarct te hebben gehad, waar, zoals het nu lijkt, geen medische hulp voor is ingeroepen
 • het onthouden van medische zorg is een thema in de verdenkingen
 • de gezinsleden zijn bij geen enkele instantie bekend
 • de moeder van het gezin is een tijd terug overleden en de situatie van nu speelt na haar overlijden.
 • het gezin heeft niet met mensen buiten het gezin en de Oostenrijkse “klusjesman” gesproken, behalve dan de jongeman die gevlucht lijkt.
 • de 25 jarige jongeman lijkt volgens de verhalen verwilderd en verward
 • de 25 jarige jongeman zoekt hulp
 • De Oostenrijkse man is wel zichtbaar aanwezig.
 • Alles is afgesloten en er zijn camera’s geplaatst
 • Het gezin werkt alleen s’nachts aan het huis zo komt het over.
 • De vader verkondigt online zijn eigen evangelie op het internet. Filmpjes en verhalen zijn te vinden onder de naam: John Eagles
 • vader noemt op het internet de kinderen niet en ook niet dat dat ze in afzondering leven
 • De politie houdt zich met de zaak bezig. Ik ben te weinig jurist om hierover veel te schrijven
 • De Telegraaf is in het bezit van het onderzoeksrapport en publiceert erover
 • volgens de Telegraaf over het onderzoeksrapport:
 • zijn 2 van de oudste kinderen seksueel misbruikt
 • de jongste kinderen zeggen niet dezelfde ervaring te hebben als de oudste kinderen
 • de jongste kinderen zeggen dat welliswaar hun leefomgeving is veranderd, maar niet hun levensstijl

Destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken

Destructieve controletechnieken zijn een handjevol psychologische trucs/ technieken, die ervoor kunnen zorgen dat iemand anders dan voorheen naar zichzelf en de wereld gaat kijken, terwijl tegelijkertijd zijn/ haar toetsstenen worden afgenomen. In een destructieve sekte worden mensen geisoleerd van mensen die tot nadenken kunnen stemmen over hun nieuwe manier van kijken naar zichzelf en de wereld. Omdat binnen gesloten manipulatieve systemen zoals een sekte gewerkt wordt met een aan-en afstoot mechanisme, met belonen en straffen op gedrag en denken en voelen, neemt een mogelijk slachtoffer het normen en waarden – patroon van de leider van de groep of het manipulatieve systeem over. Dit is een geleidelijk proces. Secundaire psychologische dreigementen zorgen ervoor dat het verlaten van de groep veel angst oplevert. Zoveel dat bijna niemand zo’n groep durft te verlaten. Met secundaire psychologische dreigementen wordt bedoeld: het inprenten van zoiets als: als je de groep verlaat, zal je een ongeluk krijgen, de wereld buiten is gevaarlijk, je zult geen vrienden kunnen maken en/ of als je onze groep verlaat word je ernstig ziek. Secundaire psychologische dreigementen werken als een magneet op verlaters van zo’n gesloten manipulatief systeem. Vooral wanneer iemand de groep heeft verlaten. Wanneer de weerhaken van destructieve controletechnieken en de secundaire psychologische dreigementen er niet uit gehaald worden, zullen blijvend getriggerd worden om in dezelfde of een soortgelijke situatie terug te vallen. Als exitcounselor maak ik mogelijke slachtoffers van destructieve controletechnieken los van de destructieve invloed van deze technieken/ hersenspoeltechnieken m.b.v. de methode van exitcounseling die ik dan hanteer. Daarin zijn het educatieve deel en het therapeutische deel van even groot belang. Met name het educatieve deel maakt de mensen wakker van het opgesloten lijken in een gesloten manipulatief systeem/ denkraam.

Tot zover een wat kort door de bocht uitleg over hoe destructieve controletechnieken werken. Voor meer informatie over de werking van destructieve controletechnieken, sektes en loverboys, verwijs ik naar de hele website sektehulp.nl.

In de klem van onzichtbare tralies

Isolatie van mensen die tot nadenken kunnen stemmen. Het gezin handelt volgens 1 normen en waardenpatroon, volgens 1 visie op de wereld en hoe ermee om te gaan.  Interessante vragen:

 • Het normen en waarden patroon van wie?
 • De visie op de wereld en hoe ermee om te gaan van wie?
 • Verder heb ik begrepen uit de media, dat de zoon denkt dat daglicht slecht is voor hem. Hoezo? Wat gebeurt er als deze jongeman toch in het daglicht komt? Het lijkt op een onderdeel van secundaire psychologische dreigementen. Of dat echt zo is, weten we nog niet. Het lijkt erop. Dat wel.

Het lijkt erop dat de eerste 2 vragen beantwoord kunnen worden: Het normen en waarden pratroon van John Eagles, zoals de vader zich online noemt. Zijn geloof lijkt te bestaan uit een mengelmoes van geloven en filosofieen. Zo spelen de volgende stromingen  een rol, zo lijkt het:

 • Het Boeddhisme, de westerse populaire versie die vooral in de Verenigde Staten groot werd.
 • Het Christendom, de niet tradiotionele stromingen erin
 • De Moonbeweging die in de volksmond moonsekte wordt genoemd. De volgelingen worden Moonies genoemd. Deze beweging noemt zich ook wel Verenigingskerk

Naar mijn mening is de erfenis van het lidmaatschap van John Eagles van de Moonbeweging zelfs van grote invloed. Ik zie dat hij zich, net als de Moonbeweging, sterk richt op familieleven en gezin. Hij biedt cursussen aan die vooral bedoeld zijn voor gezinnen en kleine families. Zowel de Moonbeweging als John Eagles zeggen te staan voor vriendschap, vrede, harmonie en familieleven.

Er lijkt mijns inziens sprake te zijn van de klem van onzichtbare tralies die destructieve controletechnieken kunnen zijn. Mensen hoeven niet letterlijk opgesloten te zitten om toch in hun hoofd opgesloten te zitten. Daarover binnenkort meer. Ik ben benieuwd naar meer informatie over de situatie. Kijk voor meer over destructieve controletechnieken op: zeven destructieve controletechnieken

De jongste kinderen hebben een ander verhaal dan de oudste kinderen

Volgens het door de Telegraaf bemachtigde onderzoeksrapport, vertellen de oudste kinderen een ander verhaal dan de jongste kinderen van “John Eagles”. De  oudste kinderen vonden het leven met hun vader allesbehalve leuk. Twee van de oudste kinderen hebben het zelfs over seksueel misbruik. De jongste kinderen daarentegen zeggen dat welliswaar hun omgeving is veranderd, maar niet hun filosofie op het leven en de door hun vader gehanteerde lifestyle.

Hoe komt het dat de uitspraken van de jongste en oudste kinderen zo verschillen?

Mij baserend op het naar buiten gekomen verhaal van de Telegraaf betreffende het door hen bemachtigde onderzoeksrapport: Het kan natuurlijk simpelweg zo zijn dat de kinderen een verschillend verhaal vertellen omdat ze verschillende ervaringen hebben. Echter, het is ook mogelijk dat de impact van destructieve controletechnieken de beleving bij de jongste kinderen nog aanstuurt, terwijl dat bij de oudste kinderen niet of veel minder het geval is. Wanneer er sprake is van destructieve controletechnieken in deze situatie, dan kan het zo zijn dat de jongsten nu nog volledig onder invloed van die technieken leven en de oudsten die invloed voor een groot deel achter zich hebben gelaten. Dat betekent in zo’n geval, dat de jongsten leven met het normen -en waarden patroon van de manipulator. Symbolisch gesproken: Ze zitten in dat geval niet zelf aan het stuur van hun gedrag, denken en voelen, maar een kopie van de manipulator zit aan het stuur van hun gedrag, denken en voelen. Met andere woorden: dan lopen ze gehersenspoeld rond. Mensen die slachtoffer zijn van destructieve controletechnieken zijn zich niet bewust van deze mogelijke toestand. Ze zullen bijvoorbeeld zeggen: Ik leef zoals ik dat zelf wil…..terwijl ze juist leven volgens de wil van de manipulator. In het interview met RTV Drenthe leg ik het mechanisme dat onderdeel is van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken helder uit. Kijk gerust. Je kunt dat doen door op de foto of op de link ernaast te klikken:

Sjoukje Drenth Bruintjes legt de kern van destructieve contrletechnieken uit

 

 

http://rtvd.nl/1x2Q

Welke hulp moeten de kinderen, nu jong-volwassenen dan hebben?

Het lijkt me evident dat psychologen een belangrijke rol zullen kunnen hebben op de weg die deze jeugd af zal leggen naar beter vaarwater. Wanneer er echter ook sprake is van de impact van destructieve controletechnieken, dan zou ik met mijn specifieke kennis en vaardigheden als exitcounselor belangrijke toegevoegde waarde in de hulpverlening aan deze jonge mensen kunnen hebben. Als exitcounselor geef ik trainingen aan verschillende professionals in de gezondheidszorg ( maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, gedragswetenschappers e.d.) en anderen die met dit fenomeen van destructieve controletechnieken beroepsmatig te maken krijgen.  Natuurlijk ben ik vooral ook therapeute, gespecialiseerd in het bijzondere vak als exitcounselor. Ik ondermijn als exitcounselor-therapeut de mogelijke effecten van destructieve controletechnieken: ik haal de weerhaken van hersenspoeltechnieken eruit. Dat heeft als positief gevolg dat slachtoffers van hersenspoeling na interventie m.b.v. exitcounseling in mijn praktijk, geen last meer zullen hebben van de triggers van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken.

Mensen kunnen vele jaren nadat ze een gesloten manipulatief systeem hebben verlaten, toch nog last hebben van bijvoorbeeld:

 • moeite hebben met het aangaan van relaties,
 • functioneren in groepen of op het werk.
 • last van nachtmerries
 • flashbacks en onzeker zijn wat wel en niet waar is
 • onzekerheid
 • het naders waarnemen van de samenleving
 • stress
 • niet thuis voelen in de maatschappij
 • en andere

Vaak is de onzichtbare tralies van “loaden language”, taalmanipulatie als onderdeel van destructieve controletechnieken,  een grote spelbederver in hun leven.

Het is mijn vak om slachtoffers van destructieve controletechnieken te bevrijden van hun “gevangenis met open deur”.

Sjoukje Drenth Bruintjes als exitcounselor in het nieuws n.a.v. nieuws rondom veel besproken “opgesloten”gezin in Ruinerwold.

Klik op het plaatje over de tekst ernaast voor een link naar het programma:

17 oktober 2019: Aan tafel in de talkshow van Jeroen Pauw, BNN/ VARA.

Tijdens de uitzending heb ik de kern van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken uitgelegd. Het is het antwoord op de meest gestelde vraag de laatste tijd: hoe komt het dat iemand gehersenspoeld kan zijn? En ondanks dat ik door Jeroen Pauw net iets te vroeg werd onderbroken en daardoor mijn verhaal niet helemaal kon afronden, blijkt dat dit deel van destructieve controletechnieken goed is overgekomen op de kijkers, gezien de reacties in mijn mail na de uitzending. Blij mee natuurlijk. Ik wil graag uitleggen hoe het komt dat mensen zo vast kunnen zitten en dat zoiets iedereen kan overkomen. Volgens mijn inzichten vormen destructieve controletechnieken een bedreiging van de veiligheid in onze samenleving. Dit, omdat ze een bedreiging vormen voor iemands zelfbeschikking, eigen vrije wil en eigen identiteit. Een andere reden om mijn verhaal erover te doen is dat de slachtoffers van destructieve controletechnieken nog te vaak niet de erkenning van hun problematiek krijgen die zo hard zeker nodig is. Manipulatieve systemen zoals destructieve sektes doen daar nog een schepje bovenop door te backlashen. Er gaan mensen helemaal aan kapot en toch lopen ze tegen muren van onbegrip aan. Dat is vreselijk voor de slachtoffers. Stel je voor: er is je zoiets ergs overkomen en je wordt ook nog niet geloofd. Ik hoop met mijn bijdrage meer begrip voor ze te kunnen kweken. Deze dag was dit bij deze uitzending van de talkshow van Jeroen Pauw. De link verwijst naar hun uitzending gemist. Deze uitzending van Pauw begint met nieuws omtrent Brexit, daarna gaat het over een feest t.g.v. Brexit. Vervolgens start het thema nieuws omtrent het thema “opgesloten gezin in Ruinerwold”. Eerst is mevrouw Knol aan het woord, plaatsvervangend politiechef Noord Nederland, daarna de heer Koetsier van de Moonbeweging en vervolgens ben ik, Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. Wellicht ten overvloede: Bij het proces van hersenspoelen waarbij mensen onder invloed komen te staan van een manipulator of manipulatief systeem, is een pistool niet nodig en hersenspoelen via een draai deur bestaat natuurlijk niet. Intimidatie middels geweld kan wel een extra drukmiddel zijn, wanneer nieuwe rekruten van een gesloten manipulatief systeem niet voldoende in de ban zouden raken van destructieve controletechnieken, wakker worden en delen van de werkelijkheid beginnen te zien of wanneer dat gesloten manipulatief systeem niet over de kennis van destructieve controletechnieken bezit. Het is een bekend verschijnsel van destructieve sektarische structuren om te proberen hersenspoeltechnieken naar het land der fabelen te verwijzen door de betekenis ervan belachelijk te maken. Exitcounselors zoals ik noemen dat:  onterecht belachelijk maken van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken backlashen. Voor de juiste informatie over hersenspoeltechnieken, de mogelijke impact ervan en wat ertegen te ondernemen is, link naar sektehulp.nl of een specifieke pagina: destructieve controletechnieken.


Recensie van dagblad Trouw over deze uitzending van de talkshow van Jeroen Pauw. Onderaan dit artikel de recensie over de uitleg van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. 

Een mooie recensie waarin de duidelijkheid die ik geef genoemd wordt. Inmiddels heb ik een ontelbaar aantal reacties ontvangen. Het begrip duidelijkheid kwam in die reacties opvallend veel voor. Het is fijn te vernemen dat ik duidelijk ben geweest. Ik hoor dat ook van mijn clienten. Als exitcounselor wil ik natuurlijk vooral dat mijn verhaal over de mogelijke impact van destructive controletechnieken voor iedereen duidelijk is. Wat ik verteld heb bij Pauw is natuurlijk slechts een heel klein deel van het hele verhaal over de impact van destructieve controletechnieken.

 

21 oktober 2019: In het nieuws bij Hart van Nederland, SBS6

In deze uitzending van Hart van Nederland, begint het thema “nieuws over “opgesloten” gezin in Ruinerwold” rond -10.21 ( de uitzending telt af) Interview betreft een reactie van mij op ontwikkelingen omtrent het “opgesloten”gezin in Ruinerwold en over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Het interview is in mijn praktijk gedaan.

 

19 oktober 2019: In een nieuws uitzending van RTV Drenthe: Drenthe Nu

Als exitcounselor voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken zoals slachtoffers van destructieve sektes te zien op Drenthe Nu tv uitzending op RTV DRENTHE over het extreem geïsoleerde gezin in Ruinerwold. Ik ben de 3de van 3 interviews. De eerste 2 zijn achtereenvolgens kroegbaas Chris Westerbeek uit Ruinerwold Jans Keizer, de buurman van het besproken gezin.

 

19 oktober 2019: In het radio programma Cassata van RTV Drenthe

Margriet Benak bespreekt in dit radioprogramma de gebeurtenissen van de week in Drenthe. Het is een mooie studio in een prachtig gebouw in Assen: de voormalige HBS. Ik was uitgenodigd als exitcounselor en expert destructieve controletechnieken betreffende slachtoffers van destructieve sektes. Het thema: van de buitenwereld geisoleerd gezin in Ruinerwold. Ik kom iets verderop in het programma aan het woord, maar ik raad aan om het hele radio programma te beluisteren. Het is boeiend omdat en uitgebreid wordt ingegaan op het bijzondere thema van het van de buitenwereld geisoleerde gezin in Ruinerwold. Naast mij, Sjoukje Drenth Bruintjes, is ook kroegbaas Chris Westerbeek en de buurman Jans Keizer van het “opgesloten gezin” aanwezig. Iedereen komt uitgebreid aan het woord.

Naast bovenstaande uitzendingen, ben ik in deze periode ook geinterviewd door Radio 1’s Nieuws en Co en RTL Nieuws. De uitzending van Nieuws en Co was op donderdag 17 oktober 2019 rond 17.30, te vinden op uitzending gemist van Nieuws en Co. Ook RTL Nieuws van 18 oktober 2019 is terug te vinden op hun pagina uitzending gemist.

29 november 2019: In de nieuwsuitzending Drenthe Nu op RTV Drenthe

Petra Wijnsema doet het interview met mij, Sjoukje Drenth Bruintjes, met als een van de centrale vragen: Hoe komt het dat er zo’n verschil is tussen de beleving van oudste kinderen en de jongste kinderen van de man die zich John Eagles noemt? In mijn reactie erop heb ik aangegeven dat de oudste en jongste kinderen simpelweg verschillende ervaringen kunnen hebben omdat de situaties wellicht toch verschillend waren. Het is ook mogelijk dat, wanneer er sprake is van de impact van destructieve controletechnieken, de jongste kinderen nog leven met het normen-en waarden patroon van de manipulator. In het interview leg ik nogeens een van de belangrijkste onderdelen van het mechanisme van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken uit.

 

According to my perception

Sjoukje Drenth Bruintjes

 

Sjoukje

“In onze wereld behoort ‘communicatie dichtbij’ en ook ‘communicatie op afstand’ tot de mogelijkheden. In creative counseling (mijn invulling van het counselen) is het benutten van mogelijkheden in het belang van de client een belangrijk uitgangspunt in de benadering van het probleem waarmee de cliënt komt”.