Destructieve controletechnieken in de gezondheidszorg

Verweer

Het verweer van een outcast
tegenover
de intimidaties
van een
macht binnen een gesloten groepsstructuur.

Een groepsstructuur
waarin destructieve controletechnieken
gebruikt lijken te worden
om mensen
tegen hun wil te laten handelen en
vast te houden
binnen de grenzen
van die groep.

Een gesloten manipulatief systeem
waarin kritisch denkende mensen
geweerd worden alsof ze melaats zijn
ook als dat betekent dat daarmee kritische buitenstaanders eerstelijns gezondheidszorg ontnomen wordt