Slachtoffer van een sekte of loverboys? Outcast? Buitengesloten?

Ben jij slachtoffer?  Mail me dan: [email protected]

Boek

Ik ben bezig met een boek over mijn praktijk, mijn werk, visie en kennis. Daarin neem ik ervaringen op van mensen die zich slachtoffer voelen van een destructieve sekte of loverboys. Wanneer je denkt dat jouw verhaal geschikt is voor mijn boek, stuur me dat dan per mail.

Je kunt op meer wijzen slachtoffer zijn:

  • als opgesloten mens in zo’n nare destructieve sekte of loverboys constructie, waarin onethische beinvloedingstechnieken worden gebruikt om iemands eigen vrije wil te frustreren.
  • als buitenstaander/outcast, die contact zoekt met een dierbare in de groep of bij een loverboy en derhalve mikpunt van allerlei pesterijen door de groep of loverboy is.

Het opgesloten zijn in een soort van vacuum/gesloten denkbox, hoeft niet altijd plaats te vinden in een sekte. Ook betreft het niet altijd een hele grote groep. Soms gaat het om een enkel gezin. Wat ze gemeen hebben is dat die mensen gebruik maken van allerlei vormen van onethische manipulatie.

Ik weet dat het voor slachtoffers van hersenspoelen / destructieve controletechnieken, erg moeilijk is om openlijk te spreken over de situatie waarmee/waarin ze zitten. De angst voor represailles is erg groot. Je bent daarom ook welkom als anonieme mailer.

Let wel: iedere vorm van dreigement, intimidatie of naar intimidatie ruikende opmerkingen, zal gemeld worden bij de politie of andere passende instanties.

(Ik ben helaas genoodzaakt dit regeltje te vermelden)

Reden, innerlijke drive

Ik schrijf het boek, omdat ik mensen bewust wil maken van het bestaan van de impact van destruictieve controletechnieken, opdat ik ze in kan enten tegen de macht van destructieve sektes en loverboys. Ook wil ik bereiken, dat de overheid een wet tegen destructieve controletechnieken maakt, zodanig dat de slachtoffers van destructieve sekten en slachtoffers van loverboys beschermd worden en niet de machtige bolwerken die destructieve sektes soms zijn en de loverboys.

In 1997 begon mijn reis met een van de einddoelen: Erkenning van mijn visie en werk, van de problematiek van slachtoffers van hersenspoelen en bescherming van mensen die last hebben van de impact van destructieve sekten en hersenspoelen. Later kwamen daar de slachtoffers van loverboys bij. Ook zij verdienen die bescherming.

Na mij enkele jaren verdiept te hebben in de werking va destructieve controletechnieken en me naast mijn vak als lerares lichamelijke opvoeding en sportconsultant te hebben bekwaamd in erkende hulpverlening, ben ik in januari 2005 mijn Counseling en Consultancy Praktijk gestart.

Natuurlijk vond ik destructieve sekten, manipulatieve systemen en personen lijnrecht tegenover mij. Vechten voor wat ik waard ben, heeft me laten staan tegenover machten die zoveel groter leken dan ik ben. Mijn visie en werk werden meer en meer serieus genomen in hulpverleners land. Ik werd uitgenodigd om te komen spreken over mijn visie en werk bij allerlei hulpverlening instanties, politie organisaties, onderwijs. Voor ik er erg in had, gaf ik lezingen, workshops en later trainingen in binnen – en buitenland. Media aandacht volgde. En zo rolde het balletje waar ik tegenaa had getrapt verder en verder. Journalisten en politici raakten geinteresseerd…..en ja, uiteindelijk rolde dat balletje van mij via net zo gepassioneerde journalisten en politici als ik, naar de overheid. Er is onderzoek, er is interesse. Nu nog wachten op voorstellen om de Nederlandse wet zodanig aan te passen dat niet destructieve sekten … niet loverboys … maar juist hun slachtoffers beschermd zullen worden met een wet en daarmee erkenning voor de slachtoffers en mijn visie alsmede werk vastgebeiteld in een wet die past bij een land dat de rechten van de Mens van de Verenigde naties onderschrijft.

Ieder mens heeft recht om gebruik te kunnen maken van een eigen vrije wil, van zelfbeschikking! In sommige landen zoals ook in Nederland, dacht men tot voor kort, dat leven in een vrij land zonder oorlog en dictator aan de macht, die vrije wil, hetzelfbeschikkingsrecht, per definitie gewaarborgd waren. En dat is niet zo. Met die gedachte zie je iets over het hoofd: de mogelijke impact van destructieve controletechnieken! Deze technieken nemen iemands eigen vrije wil, zelfbeschikking af! Destructieve sekten en loverboys constructies maken gebruik van die technieken!

Lijdzaam afwachten doe ik niet. Ik blijf mijn werk als exitcounselor en spreker m.b.t. destructieve controletechnieken, sekten en loverboys doen. Door boosdoeners die destructieve controletechnieken gebruiken, word ik ervaren als luis in de pels. Dat zal zo blijven:

  • opdat de slachtoffers meer begrepen worden
  • opdat de boosdoeners meer zichtbaar worden
  • opdat de slachtoffers dan niet meer zo alleen staan
  • opdat iedere openheid erover de macht van die “schobbejakken”breekt

Maar natuurlijk word ik gedreven door een persoonlijke ervaring met zoiets als onethische manipulatie. Ik heb het ook geschreven voor de vriendin, waarmee het contact is verbroken op de wijze zoals op de persoonlijke afdeling van mijn website is omschreven als ” kenmerkend voor groepsstructuren, waarin vrijheid, gelijkheid en respect met voeten getreden worden en destructieve controletechnieken gebruikt wordten om mensen binnen de groep te houden “.

Schrijf me gerust!

according to my perception,

Sjoukje Drenth Bruintjes