Sjoukje Drenth Bruintjes in politievakblad Blauw

Sjoukje Drenth Bruintjes in politievakblad Blauw

over loverboys, slachtoffers van loverboys en hersenspoelen.

Het is een soort verslaving

Sjoukje Drenth Bruintjes in politievakblad Blauw over loverboys

Sjoukje Drenth Bruintjes in politievakblad Blauw over loverboys

Een artikel in het politievakblad Blauw over de visie en werkwijze van Sjoukje Drenth Bruintjes over:

de werkwijze van loverboys: de loverboys constructie

de situatie van slachtoffers van loverboys

  • attitude van de politie en wat er beter kan
  • Sjoukje Drenth Bruintjes-methode van hulp aan slachtoffers van loverboys: exitcounseling

Het artikel, te lezen door op de foto hiernaast te klikken, betreft een helder betoog van Sjoukje Drenth Bruintjes. Haarfijn legt ze de werking van de loverboys constructie uit en wat zij er als exitcounselor tegen onderneemt. Wat ze doet om jonge meisjes en hier en daar jongens, los te peuteren van de ban waarin ze verkeren. ” Het is een soort verslaving”, legt Sjoukje uit. Sjoukje Drenth Bruintjes heeft veel positieve reacties ontvangen van mensen die het artikel hebben gelezen. Het heeft stof doen opwaaien in politieland. Er komen mensen van de zedenpolitie naar haar lezingen en workshops hierover. Maar ook is er kritiek van enkele politie agenten, die slechts anoniem mailen dat ze zich niet kunnen vinden in de weergave van de verhalen van slachtoffers van loverboys in het artikel. Deze anonieme schrijvers doelen op de verhalen van jonge slachtoffers van loverboys, die Sjoukje Drenth Bruintjes in het artikel ventileert: De beleving van jonge slachtoffertjes van loverboys, de beleving van de ouders van deze slachtoffertjes. Zij zijn het die in de praktijk van Sjoukje vertellen over onbegrip bij sommige politiemensen. Sjoukje geeft in het artikel deze cliënten uit haar praktijk een stem. Dat doet zij in de hoop dat de politie gehoor geeft aan die stem en er iets positiefs mee zal doen. Die stem raakte overduidelijk. Sjoukje Drenth ziet het aantal deelnemers aan de workshop: Loverboys: Het is over boys!, komende van politieorganisaties, groeien. Met name zedenpolitie heeft belangstelling voor visie en werkwijze van Sjoukje Drenth op de loverboys constructie. Sjoukje Drenth Bruintjes is behalve hulpverlener een veelgevraagd spreker in binnen – en buitenland over destructieve controletechnieken, hersenspoelen, sektes, loverboys en de specifieke hulp aan slachtoffers van hersenspoelen: exitcounseling.

 

 

Interview Sjoukje Drenth Bruintjes politievakblad Blauw 1

 

 

 

 

 

Sjoukje Drenth Bruintjes zoemt met grote ernst in op de situatie van slachtoffers van loverboys in Nederland in haar gesprek met politievakblad Blauw.