Rusland verbiedt Jehova's Getuigen

Nieuws omtrent Jehova’s Getuigen in Rusland

In de praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes, hebben zich in de loop der jaren meerdere mensen gemeld van de Jehova’s Getuigen voor haar interventie-hulp als exitcounselor. Soms heeft Sjoukje kinderen leren omgaan met gescheiden ouders, waarvan de ene ouder als Jehova’s Getuige leeft en de andere ouder niet als Jehova’s Getuige leeft. Dat is ingewikkeld voor kinderen. Mensen die zich slachtoffer voelen komen langs, omdat ze verschijnselen vertonen die als 2 druppels water lijken op verschijnselen van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Sjoukje ondermijnt met haar specifieke kennis als exitcounselor, de effecten van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. 
In Rusland wordt Jehova’s Getuigen dus verboden. Sjoukje: ” Ik heb natuurlijk veel kritiek op Jehova’s Getuigen, maar verbieden heeft volgens mij geen zin. Dan gaan ze ondergronds wellicht en verlies je het zicht erop. Ook denk ik dat de spreuk dat verboden vruchten juist aantrekkelijk zijn, ook hierin zal gelden. Ik doe preventielessen op scholen en geef lezingen enzo over de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken. Ik geloof in de kracht van voorlichting, informatie en onderwijs“. Voor meer over Rusland en Jehova’s, lees vooral onderstaand artikel:

Rusland verbiedt Jehova’s Getuigen

Voor meer info betreffende Jehova’s Getuigen op sektehulp.nl van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes:

Jehova’s Getuigen en de gevaren

Jehova’s Getuigen en Misbruik

Misbruik Rapport Jehova’s Getuigen openbaar