Ritueel misbruik

Ritueel Misbruik

een extreem voorbeeld van het gebruik van onethische manipulatietechnieken/destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken?

Ritueel Misbruik

Ritueel Misbruik is het herhaaldelijk en systematisch seksueel, lichamelijk en psychisch misbruiken van kinderen door volwassenen als onderdeel van hun satanische verering(Kelly, 1988).Het verschil met seksueel misbruik zit met name in het meer extreme karakter van het misbruik. Kelly schrijft dat o.a. de hieronder genoemde zaken meer voorkomen bij slachtoffers van ritueel misbruik dan bij slachtoffers van seksueel misbruik:

  • meer en ernstiger vormen van seksueel misbruik
  • vaker onderwerp van pornografische films en foto’s
  • drugsgebruik
  • dreigementen

Backlashen

Volgens mij kan je backlashen het beste omschrijven als een mechanisme waarmee het belang of de werkelijkheid van hetgeen iemand vertelt ondermijnd wordt. Summit (1985) onderscheidt verschillende backlashmechanismen die de erkenning van het bestaan van ritueel misbruik ondermijnen:

  • zelfbescherming: Mensen geloven liever dat in een rechtvaardige en eerlijke samenleving kinderen gelukkig en zorgeloos kunnen opgroeien. Verhalen over misbruikte kinderen worden daarom met skepsis ontvangen.
  • Slachtofferonderdrukking: Als een kind niet direct het verhaal vertelt en geen conventionele misdaad beschrijft, dan rust het probleem van de bewijslast op de schouders van dat kind.
  • Een niet-adequaat onderzoek en evaluatie gekoppeld aan een gebrek aan kennis over het fenomeen
  • Een “kill the messenger”syndrome (Het probleem van de boodschapper die het slechte nieuws vertelt….zie de Griekse mythes waarin de boodschapper van slecht nieuws, ook al was dat de werkelijkheid, soms werd gedood)

Exitcounselor

Mijn ervaring is dat deze mechanismen ook gelden voor de andere begrippen hierboven e.a. zoals: brainwash, mps, satanisch ritueel misbruik, sektes e.a.

Als voorlichter/exitcounseler(=hulpverlener aan slachtoffers van brainwash: sektes, loverboys etc.) over de mogelijke impact, werking en mogelijke ondermijning van destructieve gedragscontroletechnieken, ontmoet ik zeker het backlashen in vol ornaat. Machtsstructuren die zich van destructieve gedragscontroletechnieken bedienen om hun structuur te handhaven zijn veelal de opponenten van mijn werk als exitcounseler. Daarover meer op de pagina over backlashen.

Er zijn wetenschappers die de problematiekvan sektes, ritueel misbruik, seksueel misbruik op grote schaal e.d. naar het land der fabelen verwijzen. Echter, er zijn ook wetenschappers die de problematiek wel erkennen. Onder wetenschappers zijn de meningen over het wel of niet bestaan van deze zaken dus verdeeld. Ik ben het eens met de wetenschappers die genoemde nare fenomenen hier wel erkennen. Met deze opvatting is helemaal niks mis..en met mij is ook niks mis.

Ik ben geen wetenschapper. Ik ben een veldwerker, ontmoet de mensen zelf: Een erkende hulpverlener die zich, naast haar werk op het terrein van counseling en het terrein van sportconsultancy, is gaan interesseren voor de problematiek van slachtoffers van destructieve gedragscontroletechnieken: slachtoffers van sektes, slachtoffers van loverboys etc. Van het een kwam het ander. De aanpak die ik koos, o.b.v. de kennis van de werking van destructieve gedragscontroletechnieken en de mogelijkheden om de impact ervan te ondermijnen, bleek te werken. Maar niet alleen bij slachtoffers van sektes, maar ook in situaties waar men in eerste instantie niet aan denkt: slachtoffers van loverboys bijvoorbeeld.

Inmiddels is mijn werk op het terrein van exitcounseling en de werking van destructieve gedragscontrole door meer en meer mensen erkend: hulpverleners, slachtoffers en hun familie, studenten, allerlei andere instanties. Ik word daarom nogal eens gevraagd voor het verzorgen van een lezing of workshop op dit terrein. En natuurlijk sta ik de media ook weleens te woord. Maar u begrijpt in het kader van mijn inzet als exitcounseler en het fenomeen van backlash vast wel, dat er mensen zijn die de erkenning van mijn kennis en ervaring een doorn in het oog is. Waneer het beneden alle peil onheuse bejegenen en dreigen tever gaat en ik er op enigerlei wijze werkelijk last van ondervind, meld ik dat bij de passende instanties. Maar meestal is dat niet nodig, omdat het merendeel van de lezers de eenzijdige vendetta van zo’n persoon tegen mij dan wel herkennen.

De verhalen van mensen die zeggen slachtoffer te zijn van ritueel misbruik, zijn bijna te bizar om in het bestaan ervan te kunnen geloven. Extreme dissosiatie, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen (MPS) en andere ernstige verschijnselen, zouden slachtoffers van deze vorm van misbruik als littekens van alle emotionele, geestelijke en lichamelijke mishandelingen met zich meedragen.

Beste lezer, misschien sta je er sceptisch tegenover. Ik nodig je uit uit om er hier toch eens over te lezen. Doe dat eens in de wetenschap dat de ongeloofwaardigheid van de werkelijkheid soms de onoverwinnelijke kern is van zulke misselijkmakende machten.

Wanneer slachtoffers na lange tijd net genoeg moed hebben verzameld om erover te vertellen, dan is het natuurlijk vreselijk voor ze om met hun verhaal tegen een muur van onbegrip en ongeloof aan te lopen…..toch?!

Voor meer info verwijs ik graag naar onderstaande linken.                                                  

Slachtoffers van ritueel misbruik wil ik ervoor waarschuwen dat de teksten mogelijk begrippen bevatten die voor hen als “triggers” kunnen werken. Lees ze in een rustige gemoedstoestand. Neem een pauze als je je niet prettig voelt.

Je mag me altijd bellen:06-55168867 of mailen: [email protected]

Onethische Manipulatie/Brainwash/destructieve controletechnieken/hersenspoelen… als bedreiger van jouw identiteit

Exitcounseling: hulp i.g.v. ritueel misbruik.

Ritual abuse, RA Info

Exitcounseler & exitcounseling

Creative Counseling

schadelijke manipulatie

Sektehulp.nl

Survivors of Ritual Abuse

Ritueel Misbruik en mindcontrol/ destructieve controletechnieken

Wat niet kan bestaat niet….? ( bedenkelijke campagne tegen MPS?)

Sjoukje Drenth Bruintjes, een exitcounselor in Nederland

Onderzoek van Argos naar Ritueel Misbruik werpt enig licht in de afschuwelijke duisternis van Ritueel Misbruik in de wereld