Misstanden sekten onder de radar

“Blijven vliegen” Sjoukje Drenth Bruintjes

Misstanden sekten onder de radar

Jolanda Breur, journaliste, vertelt in haar artikel “Misstanden sekten onder de radar” over de impact van destructieve sekten in onze samenleving. Hoe bekent is het probleem? Wat betekent het voor slachtoffers en hun omgeving wanneer hersenspoelen in het spel is.

De kennis en ervaring van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Ten behoeve van dit artikel heeft zij o.a. exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes geinterviewd. Sjoukje Drenth Bruintjes is als exitcounselor-therapeut een van de zeer weinigen in Europa, die gespecialiseerd is in het ondermijnen van de effecten van hersenspoelen. “De exitcounselor/ sektedeskundige van het eerste uur in Nederland“, zoals ze wel genoemd wordt, heeft na jarenlang werken tegen de stroom van sektes en onwetendheid van de samenleving in, de erkenning voor haar kennis en ervaring gekregen die ze verdient. Met haar meer dan 17 jaar lange ervaring op het bijzondere terrein van hersenspoelen en de hulpverlening aan mensen die slachtoffer zijn van dit fenomeen, is ze de deskundige die de kennis en ervaring heeft waar slachtoffers van sektes, slachtoffers van loverboys, journalisten, wetenschap, beleidsmakers e.a. terecht kunnen. Voor hulp en voor educatie.  Naast hulp verlenen, houdt ze ook lezingen, workshops en trainingen m.b.t. dit bijzonder boeiende onderwerp. Sjoukje ziet het op de kaart zetten van de problematiek van de impact van hersenspoelen op mens en samenleving als een van haar belangrijke doelen. “Mensen bewust maken van het bestaan en de mogelijke impact van hersenspoelen is het inenten tegen het gevaar van het fenomeen van destructieve controletechnieken in onze samenleving”, zo zegt ze.

Sjoukje’s strijd tegen de impact van destructieve controletechnieken in de samenleving met SekteHulp.

De strijd tegen de mogelijke impact van destructieve sektes voerde ze lang in haar eentje. SekteHulp, sektehulp.nl, verscheen van haar op het internet Natuurlijk haalden destructieve sektes haar naam door de modder, werd ze in het verleden door leden van sektes geintimideerd. Sjoukje Drenth Bruintjes bleef, ondanks de ingewikkelde periode, vliegen. “Blijven vliegen”, is sinds het begin haar motto. Het succes van haar aanpak en ook haar intrigerende wijze van spreken op congressen en lezingen over het fenomeen van hersenspoelen, brachten haar via mond op mond reclame voor  het voetlicht. De weg naar erkenning was lang, maar die erkenning kwam. Zowel voor de problematiek die de slachtoffers van hersenspoelen en hun familie/ vrienden hebben als het werk, de visie en kennis van Sjoukje als exitcounselor/ expert. Via maatschappelijke strijd, meedoen en aansturen van strijd voor bewustwording van het gevaar van destructieve sektes, door bijvoorbeeld altijd klaar te staan voor de slachtoffers en ook hun familie en vrienden, journalisten, professionals in de gezondheidszorg e.a., leidde haar inzet tot de inzet van anderen. Van journalisten, zoals ook b.v. Alberto Stegeman betreffende zijn documentaire over de Miracle of Love: MOL, en beleidsmakers waaronder politici van verschillende partijen. Zo kwam het uiteindelijk tot het instellen van een onderzoek naar sektes in Nederland. Buro Beke kreeg de opdracht wetenschappelijk onderzoek te doen. Sjoukje Drenth Bruintjes werkte hieraan mee. Er werd een meldpunt opgericht. Ze noemden het sektesignaal. Dit meldpunt had echter niet de kennis die nodig is om mensen die in aanraking komen met hersenspoeltechnieken op de juiste manier te woord te staan. Sjoukje werd gevraagd om deze frontoffice van sektesignaal de minimale kennis die nodig was bij te brengen. De telefonisten die het eerste contact met de bellende slachtoffers of hun omgeving hadden, leerden van Sjoukje om op bijzondere wijze te communiceren met mogelijk slachtoffers. Hulpverleners werden het niet, maar als front office konden ze in de bizarre situatie van een slachtoffer van een destructieve sekte wel uit de voeten. Sjoukje Drenth Bruintjes is de therapeut-exitcounselor gebleven, die nog steeds voor hulp en educatie klaar staat. Haar website sektehulp.nl  is zo geschreven, dat het mensen die op dit terrein hulp zoeken alvast een flinke steun in de rug als ook kennis geeft.

Het artikel

In het artikel van journaliste Jolanda Breur gaat het o.a. over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken, over wat het met mensen doet.

Het artikel begint met het noemen van de rol van het door Sjoukje Drenth Bruintjes getrainde sektesignaal: Het melden van misstanden. Bij Sjoukje Drenth Bruintjes vond en vind je nog steeds de passende hulp in de vorm van exitcounseling en de nodige educatie voor geinteresseerden op allerlei werkterreinen. Van slachtoffers tot familie van slachtoffers, van politie tot professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs. Het artikel van Jolanda Breur kunt u hier lezen: Misstanden sekten onder de radar

SekteHulp van Sjoukje Drenth Bruintjes

De praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes is een zelfstandige praktijk. Sjoukje bekostigt alles wat nodig is voor goede hulpverlening en educatie zelf. Sjoukje Drenth Bruintjes en haar praktijk zijn niet afhankelijk van subsidies. Een innerlijke drive waarin de wil om mensen vrijheid en zelfbeschikking te gunnen is in Sjoukje sterk verankerd. Van overheidssubsidie  afhankelijke organisaties zoals bijvoorbeeld sektesignaal, verdwijnen wanneer een kabinet of minister geen subsidie meer wil geven. SekteHulp van Sjoukje Drenth Bruintjes blijft!

sektehulp.nl

Voor meer informatie over het werk van Sjoukje Drenth, kun je o.a. terecht op de volgende websites: