Ingepalmd en afgezonderd

Ingepalmd en afgezonderd

( zie voor artikel ook pdf: Ingepalmd en afgezonderd)

Hierboven is de weerslag van het interview van Psychologie Magazine met exitcounselor  Sjoukje Drenth Bruintjes te lezen. Ook kunt u op de foto van het artikel hiernaast klikken om het te lezen.

Sjoukje in een reactie:

” Mooi artikel. Er zijn ongelooflijk veel positieve reacties op het interview gekomen. Ze varieren van een verzoek om hulp tot mentale ondersteuning voormijn werk en dankbetuigingen van mensen die iets aan dit artikel of mijn website hebben gehad.
Ik moet er nog 1 ding over kwijt: In mijn praktijk komen mensen die iemand kwijt zijn geraakt aan een groep/persoon die destructieve controletechniekengebruiken/gebruikt. De slachtoffers zelf komen. De een staat nog met 1 been in de wereld waarin zijn/haar eigen identiteit wordt onderdrukt, de ander staat ernog met 2 benen in en soms melden zich bij mij mensen die jaren geleden ( soms 10, 20 jaar geleden) de nare groep hebben verlaten en toch nog last denken teondervinden van de effecten van destructieve controletechnieken. Ze zijn nog steeds onzeker en voelen zich soms bij zichzelf niet thuis. Soms zijn ze bang,angstig en hebben ze last van stress als woorden en begrippen uit de tijd waarin ze onder het juk van een ander leefden worden uitgesproken. Soms is het moeilijk om weer een sociaal netwerk op te bouwen, volgens mij door de invloed van loaden language en een geheel ander normen en waarden patroon. Ik begeleid ook deze mensen met mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve controle en exitcounseling als exitcounselor naar beter vaarwater. Met mijnwerk als exitcounselor zorg ik ervoor, wanneer een slachtoffer zich bij mij meldt, dat hij/zij in korte tijd van de effecten van destructieve controletechnieken isbevrijd en zijn/haar leven weer gestalte kan geven. De effecten van destructieve controletechnieken zijn niet vanzelf gekomen…en ze verdwijnen helaas ook niet vanzelf. Maar door de juiste toepassing van exitcounseling in mijn praktijk, staan slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektarisch getinte structuren enslachtoffers van andere situaties waarin destructieve controletechnieken spelen, al snel weer met beide benen en eigen identiteit in de samenleving “.