Efraim Genootschap

Efraim Genootschap, ontsproten aan het brein van Heinrich van Geene.

Profeet

Heinrich van Geene zegt de profeet Elia te zijn. Hij verkondigt dat de wereld zal vergaan en alleen hij met zijn volgelingen over zal blijven. Een verkodiging, die in de geschiedenis van de mensheid af en toe opduikt. Komt de voorspelling niet uit, dan wordt er meestal een nieuw moment gekozen voor de ondergang van de aarde.

Volgelingen

Heinrich van Geene heeft in zijn hoogtij dagen zo´n 150 volgelingen. Mensen die bereid zijn huis en haard op te geven voor hun verblijf nabij de heer Geene. Trieste taferelen volgen van familieleden en vrienden van degenen die zich m.i. opsluiten in de kleine wereld van de heer van Geene.

Israel

Uiteindelijk vertekt hij naar Israel. Hij zegt dat dit te maken heeft met zijn visie en beste plek op aarde om te zijn als de wereld vergaat, maar het is nog maar de vraag of dit zijn werkelijke beweegredenen zijn om naar Israel te vertrekken. Uit verschillende media komt de volgende informatie: Hij moet nog veel geld terugbetalen aan ex groepsleden van hem. Dat heeft hij niet gedaan. Wellicht dat dit een extra stimulans is geweest om zich naar Israel te verplaatsen.

Twee broertjes ontvluchten de groep van van Geene in Israel

Bekend zijn de twee jonge jongens die gevlucht zijn uit deze Efraim beweging van van Geene. Ze ontvluchten het onderkomen in Israel en gaan terug naar Nederland, waar zij hun verhaal doen in verschillende media.

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Ook in mijn praktijk zijn klachten geweest van mensen die een dierbare binnen Efraim hebben. Contactbreuk en veranderde persoonlijkheid zijn de meest gehoorde meldingen. Volgens mijn inzichten als exitcounselor, lijken de klachten als 2 druppels water op klachten van slachtoffers van destructieve controletechnieken, in de volksmond beter bekend als hersenspoelen. Als exitcounselor begeleid ik slachtoffers van destructieve controletechnieken m.b.v. exitcounseling. Dat doe ik in mijn zelfstandige praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes

Hieronder enkele informatieve linken: