Volkskrant: De controle terug!

Volkskrant: De controle terug!

De controle terug

Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes in de Volkskrant

Het artikel hiernaast geeft, de beperkingen van een artikel in krant of tijdschrift in acht nemende, een juist beeld van Sjoukje Drenth. Meer berichtgeving over Sjoukje Drenth Bruintjes, inclusief een disclaimer kunt u vinden op: Sjoukje Drenth Bruintjes in de media.

Door op de foto hiernaast te kikken, kunt u het artikel lezen.

De Controle terug

Sjoukje Drenth Bruintjes, een exitcounselor in Nederland

Journaliste Karin Sitalsing schrijft in de Volkskrant een mooi inhoudelijk artikel over visie, kennis en werk van Sjoukje Drenth Bruintjes. Het artikel zoemt met name in op Sjoukje´s succesvolle methode van hulp: exitcounseling, aan slachtoffers van sekten en slachtoffers van loverboys.

Gevleugelde uitspraak: ” Nodig ze uit op je kerstdiner”, van Sjoukje Drenth Bruintjes, belandt zelfs op de voorpagina van de Volkskrant als aankondiging van dit artikel. Een uitspraak, die natuurlijk niet letterlijk bedoeld is. Wel geeft het nadrukkelijk aan in welke richting Sjoukje Drenth´s methode van exitcounseling aan slachtoffers van loverboys en hun dierbare oude sociale omgeving ( ouders, familie, vrienden) gaat. Het artikel zoemt ook in op de hulpverlening van Sjoukje aan slachtoffers van sektes.

Het persoonlijke verhaal van Sjoukje Drenth Bruintjes, loopt als rode draad door het artikel. Er gaat een intrigerende geschiedenis vooraf aan haar Counseling en Consultancy Praktijk, waarin ze met hart en ziel hulpverlener is. Het verklaart haar passie als exitcounselor van slachtoffers van sekten / loverboys en spreker over destructieve controletechnieken.

Algemene opmerking bij mediaberichtgeving: Niet alle berichtgeving in de pers omtrent haar werk, motivatie, opvattingen, ervaringen en opleiding van Sjoukje Drenth Bruintjes zijn conform de werkelijkheid weergegeven. Zij distantieert zich nadrukkelijk van onjuiste berichtgeving. Voor haar cv kunt u terecht op CV Sjoukje Drenth Bruintjes.

Voor haar visie en werk, zie ook: www.counselingpraktijk.nl www.sektehulp.nl www.slachtofferloverboys.nl en Sjoukje Drenth Bruintjes in de media

 

Sjoukje

“In onze wereld behoort ‘communicatie dichtbij’ en ook ‘communicatie op afstand’ tot de mogelijkheden. In creative counseling (mijn invulling van het counselen) is het benutten van mogelijkheden in het belang van de client een belangrijk uitgangspunt in de benadering van het probleem waarmee de cliënt komt”.