VIP linken sektes en hersenspoelen

Inleiding

In Nederland is weinig publiekelijk gesproken over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken:

Psychologische trucs die zelfbeschikkingsrecht, eigen vrije wil, de controle over je eigen handelen en denken kunnen ondermijnen. Toch komt het ook in Nederland voor, dat mensen onder het juk van destructieve controletechnieken komen te zitten. Denk maar eens aan slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektarisch getinte structuren e.d.

Mijn doelstelling is het bekendmaken van het bestaan van dit fenomeen, laten zien wat de gevaren ervan zijn en kennis te bieden voor een begrip van de werking van dit nare fenomeen. Daarnaast ben ik mij als hulpverlener ook gaan bezighouden met de hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken d.m.v. exitcounseling.

Dat doe ik onder de vlag van mijn zelfstandige praktijk voor psychosociale hulpverlening middels counseling/ coaching en exitcounseling alsmede sportconsultancy: Creative Counseling.

Inmiddels doe ik dat reeds enkele jaren. Succes met mijn werk en groeiende interesse voor mijn lezingen over destructieve controletechnieken, deden me op een dag in de media belanden.

Tegenwoordig ben ik behalve hulpverlener en sportconsultant ook verzorgster van lezingen(nationaal en internationaal) m.b.t. onderwerpen in de samenleving waarin destructieve controletechnieken een rol spelen. Stapje voor stapje bewandel ik de weg die ik van stond af aan wilde gaan: de route van kennis leveren over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken.

Mijn drive? Een aanvaring met een groep mensen die in functioneren als 2 druppels water op een sektarisch getinte structuur lijken.

Ik heb me alleen voelen staan tegenover een vernietigende macht. En zoals de geschiedenis ons leert: Mondje open over hetgeen me werd aangedaan, bleek de betere weg om me uit de hoek te knokken waarin ik door die nare macht was gedrukt. Natuurlijk ondervind ik nog dagelijks hinder van groepen/personen die het niet leuk vinden dat ik zoveel aandacht besteed aan het publiek maken van het fenomeen van destructieve controletechnieken en de hulpverlening aan slachtoffers van die psycho-trucs. Maar veel meer ondervind ik met plezier de mentale steun van zoveel mensen die mij en mijn werk inmiddels hebben leren kennen.

According to my perception,

Sjoukje Drenth Bruintjes.

Dit is een pagina voor nog meer informatie over:

[li]de mogelijke impact van onethische manipulatietechnieken [/li] [li]enkele groepen en situaties waarin dergelijke techniekengebruikt lijken te worden[/li] [li]wat we ertegen kunnen doen[/li]

Voor op deze problematiek gerichte hulpverlening in de vorm van exitcounseling voor mensen in situaties waarin dwingende beinvloeding een onderdrukkende rol speelt(b.v.:sektes,loverboys,huiselijk geweld) kunt u contact met mij opnemen:

via [email protected]

per telefoon: 06-55168867of

via mijn site: Counseling en Consultancy Praktijk

via mijn site: http://sektehulp.nl

via mijn website: www.slachtofferloverboys.nl

Situaties die belast kunnen zijn met “ dwingende beinvloedingstechnieken” zijn bijvoorbeeld: sektes, sektarisch getinte groepen, loverboysproblematiek, ongelijkwaardige relaties, incest, huiselijk geweld enz.

Informatieve linken van Sjoukje Drenth-Bruintjes over onethische manipulatie, de mogelijke impact van destructieve controletechnieken (hersenspoelen):

Video´s en Internet:

Algemene informatie

Info over cursussen/groepen, die in de volksmond sekte worden genoemd en/of op velen overkomen als manipulatief systeem/manipulatieve methode:

 

Opmerkelijke kwesties, therapieen, groepen, die vragen oproepen:

In Intermediair een artikel over de groeiende kritiek op de awareness-trainingen van o.a. CSA, Essence en Landmark. Wanneer mensen aan sektarisch getinte groepsstructuren denken, hebben ze veelal de een of andere groep met religieuze kenmerken voor ogen. Mensen vliegen er gemakkelijk in, maar komen er moeilijk weer uit. Er bestaan echter ook groepsstructuren die mijns inziens geen religieus, maar een therapeutisch of educatief sausje gebruiken als aantrekkingsmiddel….en ook daarvandaan komen soms mensen met klachten die als 2 druppels water lijken op de klachten van mensen die in religieus getinte sektarische structuren onder invloed van destructieve gedragscontroletechnieken hebben geleefd.

De schrijver van het intermediair-artikel verwerkt ook mijn opvatting als exitcounseler. Dat is mooi. Maar hij doet dat in het kort  en vermeldt slechts een klein aspect van mijn zienswijze op de zogenaamde awareness-trainingen. Vandaar dat ik hetvolgende graag toevoeg: Met mijn opvatting over deze trainingen, behoor ik tot de critici ervan. Deels stoelt mijn opvatting op mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve gedragscontroletechnieken op iemands identiteit, sociale omgeving en samenleving. Deels op de ervaringen van clienten, die zich met klachten over deze bewegingen in mijn praktijk melden. Ik zie deze trainingen als een soort LGAT’s ( LargeGroup Awareness Trainingen), waarin mijns inziens onethisch wordt beïnvloed m.b.v. onder andere  “spelen met temperatuur, ruimte, voeding en vocht”,  sensorische deprivatie e.d. Miracleof Love maakt volgens mij ook gebruik van deze methoden tijdens hun zgn. Intensives. Voor meer info daarover verwijs ik jullie graag naar mijn lezing over MOL op de internationale conferentie van de International Cultic Studies Association in Brussel (juni 2007). Voor de intermediair verwijs ik jullie naar Sjoukje Drenth bruintjes in de media.

Opmerking: Het begrip sekte is eigenlijk een beetje een verwarrend begrip. In het woordenboek betekent het afscheiding van een grotere beweging. Daar is natuurlijk niks mis mee. In de volksmond denkt men bij het begrip sekte direct aan geheimzinnige gevaarlijke religieuze groepen die mensen gevangen houden en nare rituelen met de mensen doen. Als er sprake is van iets dergelijks is het natuurlijk een ernstige zaak. Bij mij persoonlijk ligt de grens van wat wel en niet kan ( let wel: according to my perception) daar waar destructieve controletechnieken worden gebruikt om mensen binnen de macht van een groep te houden. In geval van het gebruik van destructieve controletechnieken, is de eigen vrije wil, de zelfbeschikking, afgenomen. Dat laatste kan volgens mijn inzichten als exitcounselor een gevaar vormen voor de identiteit van een persoon, de sociale omgeving van een dergelijk slachtoffer en de veiligheid in onze samenleving. Ik bestrijd geen groepen, maar verleen specialistische hulp in de vorm van exitcounseling, wanneer mensen mij daarom vragen en menen last te hebben van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken(hersenspoelen). Natuurlijk kunnen ook dierbaren van een slachtoffer bij mij terecht in mijn praktijk: Creative Counseling. U kunt me bellen: 0655168867(dagelijks op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur) of mailen: [email protected]

According to my perception.

Sjoukje Drenth Bruintjes