Transcendente Meditatie

Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008)

Maharashi Mahesh Yogi bedacht deze meditatietechniek. De techniek is gebaseerd op hindoeïstische religieuze meditatietechnieken en beleefde sinds de jaren 50 van de 20ste eeuw een groeiende belangstelling. De grootste groei in populariteit begon nadat de Beatles einde  jaren 60 en begin jaren 70 van de 20e eeuw hun belangstelling toonden.  Later ontstond een breuk tussen de beatles en de Maharashi. Volgens Deepak Chopra ontstond die breuk omdat de Maharashi niets moest hebben van hun drugsgebruik in zijn academie.

Sinds de jaren ’80 gaat de beweging zich grootser voelen en doet het  acties ten bate van de wereldvrede. Ook ontwikkelt TM een politieke tak. In Nederland: de Natuurwetpartij.
Publicaties van de TM-beweging benadrukken steevast dat transcendente meditatie allerlei heilzame effecten heeft. Zo zou de gevorderde TM’er kunnen vliegen. In feite is dit vliegen een soort hoppen vanuit de kleermakerszit (‘lotuspositie’), waarbij door een proces van *dissociatie de illusie ontstaat dat men opgetild wordt. Het echte vliegen zou nog in de wetenschappelijke steigers staan, aldus gezaghebbende TM-kringen.
Verder zou collectief mediteren bijdragen aan het terugdringen van de criminaliteit. Daarbij wordt altijd verkondigd dat als de wortel uit het totaal aantal mensen van een stad of land (of 1% van dat aantal, de berichten zijn niet geheel eensluidend) gezamenlijk aan het mediteren slaat dit een weldadige invloed zou hebben op het geheel. Zo zouden 7000 gezamenlijke mediteerders gelukzaligheid in de hele wereld kunnen brengen. Bewijzen voor al dit fraais zijn echter niet bijster overtuigend. Wetenschappelijk onderzoek gaf te zien dat veel effecten van meditatie toe te schrijven zijn aan ontspanning.

Belangrijke doelen van de TM al vanaf het begin van het bestaan van deze beweging:

  • vermindering van stress
  • persoonlijke ontwikkeling

 De TM Techniek

  • Twee keer per dag mediteren in zithouding, vijftien tot twintig minuten per keer.
  • Mantra´s: in gedachten herhalen van een geselecteerde woordklank toelaten dat de herhaalde “klank” stiller en stiller wordt tot de mantra verdwijnt en je zonder gedachten bent: dit noemen ze zuiver bewustzijn= transcendent.
  • het lichaam tot kalmte brengen waarmee de stress wordt aangepakt.

Als de zuivering rond is, begint het weer van voren af aan. Na deze meditatie is er een kans dat je gedesorienteerd raakt. Ze proberen dit te voorkomen door je gewone dingen te laten doen na de meditatie.

Transcendente meditatie wordt in zeven stappen onderwezen door de door de TM beweging gecertificeerde leraren. Na enkele informatiedagen krijg je persoonlijke instructies en les in TM meditatie. Daarna 3 avonden om te kijken of je het mediteren goed doet.

Gevorderde technieken

Hoppen, sidhi´s of yogisch vliegen is de meest bekende. Beoefenaars worden sidha´s genoemd. In kleermakerszit hoppen, wordt “door een proces van dissociatie t.g.v. de meditatie als opgetild worden ervaren”, zeggen ze.

Wetenschap

Onderzoek door de Belgische overheid

(Bron Wikipedia)

Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) stelde een ad hoc-commissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in. In 2009 deed deze commissie een onderzoek en concludeerde:

“Thans is er geen enkel afdoend bewijs voorhanden voor de superioriteit van de TM ten aanzien van andere vormen van meditatie. Er bestaat evenmin theoretische bewijsvoering voor de superioriteit van deze meditatietechniek. De beweringen van de TM-beweging omtrent de wetenschappelijk bewezen superioriteit van haar meditatietechniek zijn dus volkomen onterecht. De ad hoc-commissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is dan ook van oordeel dat de zogenaamde wetenschappelijke publicatie van de TM dit epitheton niet verdient en een risico inhoudt voor potentiële patiënten, los van elke andere juridische of financiële beschouwing, die niet het onderwerp van dit advies uitmaakt.”

De commissie baseerde zich op het door het IACSSO ter beschikking gestelde werkdocument dat voorzien was van 1103 bronnen waaronder 22 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

Maharishi in Nederland

De goeroe vestigde zich in Vlodrop. Daarover zijn allerlei politieke discussies ontsponnen, omdat zij een klooster hebben betrokken, een rijksmonument, en ook het drielandenpunt in Vaals bezitten. Volgens politici doet de Maharashi beweging niets aan onderhoud van het klosster. Dit vinden ze een schande. Hierover kunt u meer lezen in een artikel van journalist Charles Sanders in de Telegraaf van zaterdag 2 maart 2013: Sekte Alarm, met daarin ook een interview met mij in mijn rol als exitcounselor van slachtoffers van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken.

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Als exitcounselor kijk ik ook vooral naar wat TM met mensen doet. Tijdens mijn praktijk werkzaamheden heb ik vernomen dat relaties, gezinnen, uitelkaar zijn getrokken doordat een van de leden of een deel van een gezin aan TM doet en een ander deel niet. Mediteren heeft een goede kant. Dat weten we. Er zit echter ook een minder goede kant aan: het laat je stoppen met nadenken en je bent even ” los van de trappers”. Dat kan betekenen dat je op dat moment heel erg beinvloedbaar bent. Na meditatie kan je je gedesorienteerd voelen. Ik begrijp het hogere doel hiervan niet. Ik zou me niet gedesorienteerd willen voelen, want dat betekent volgens mij dat je dan zelf geen controle hebt over jezelf. Tricky vind ik dat. Extra beinvloedbaar op dat moment. Of dat goed uitpakt, is afhankelijk van de intenties van degene die beinvloedt. Maar los daarvan, zou ik me niet zo over willen geven aan derden.

Voor meer over mijn inzichten betreffende beinvloeding, manipulatie, hersenspoelen en sekten, lees verder op mijn informatieve website daarover: www.sektehulp.nl Voor hulpverlening aan slachtoffers van hersenspoelen d.m.v. exitcounseling, kunt u terecht op de website van mijn praktijk:

Sjoukje Drenth Bruintjes