Telefonisch consult

Wat is een telefonisch consult: counselen/coachen/exitcounselen?

Counselen/coachen heb ik als volgt geformuleerd: met behulp van counseling technieken –en vaardigheden iemand, die daar behoefte aan heeft, te helpen een probleem op te lossen of te begeleiden in het vinden van een betere weg om met dat probleem om te gaan.Telefonisch counselen/coachen heeft hetzelfde doel. Counselen per telefoon heeft het voordeel dat er geen reisafstanden hoeven te worden afgelegd. Het contact verloopt via de telefoon. Dat is tijd-en energiebesparend voor de cliënt.

Voor exitcounseling gelden dezelfde voordelen, behalve dan dat het hier om exitcounseling gaat= specialistische hulp voor slachtoffers van destructieve controletechnieken/hersenspoelen, zoals b.v. slachtoffers van sektes en slachtoffers van loverboys.

Werkwijze:

Indien u erover denkt om over een probleem of omdat u zich gewoon niet happy voelt, contact met mij op te nemen, dan kunt u dat per telefoon doen. Ik ben bereikbaar onder het vermelde telefoonnummer: 06-55168867 Indien u mij belt, volgt er een oriënterend gesprek over hetgeen u beweegt om mij te bellen. Soms gaat dat gesprek al zover dat er sprake kan zijn van een intake. Indien noodzakelijk, spreek ik met u apart van het eerste oriënterende gesprek een intakegesprek per telefoon af. Indien u voldoende vertrouwen heeft in mij als counselor/ exitcounselor en ook ik overtuigd bent van het nut van een counselingrelatie met u, zullen we een plan van aanpak bespreken. Het kan zijn dat u na 1 telefonisch consult geholpen bent. Het is mogelijk dat u meerdere consulten nodig hebt voordat het probleem is opgelost of u zelf vindt dat u uw situatie weer aan kunt. Per gesprek maken u en ik samen de balans op en bepaalt u of een volgend telefonisch consult wenst.

Kosten/betalingswijze

De telefonische consulten worden anders berekend dan de consulten in de praktijk en de mailconsulten. De kosten bedragen 25 euro per 20 minuten telefonisch consult, die u voorafgaand aan het gesprek dient te hebben voldaan.

Indien telefonische consulten vervolgconsulten zijn, dan hoeft u natuurlijk niet vooraf betalen. In het geval van vervolgconsulten ontvangt u een factuur achteraf. Bovendien is een eerste orienterende gesprek, de eerste keer dat u mij belt voor informatie, gratis.

Betalen kan: Door overmaking op mijn girorekening bij de Postbank in Nederland: 4682417 ten name van Creative Counseling te Oude Pekela onder vermelding van ‘telefonisch consult’.

Enkele opmerkingen over het contact : Misverstanden zijn altijd mogelijk

Garanties kan ik niet geven

Ik zal wel mijn uiterste best voor u doen met de kennis en vaardigheden die ik bezit.

U houdt zelf het heft in handen. U bepaalt zelf of u verder wilt gaan met counselen.