Tarieven Counseling & Consultancy Praktijk

Sjoukje Drenth Bruintjes/

Creative Counseling

Een globaal overzicht en indicatie van de tarieven

Voor alle disciplines van de Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/Creative Counseling geldt, dat het eerste oriënterend gesprek per telefoon / per mail gratis wordt aangeboden.

Tarieven per discipline:

Counseling in de praktijk voor alle leeftijden

Counseling: middels counselingvaardigheden iemand in beter vaarwater brengen, uitgaande van de eigen mogelijkheden:

 • iemand helpen met het oplossen van een probleem
 • iemand leren omgaan met een probleem

Met welke klachten kunt u met counseling geholpen worden:

 • stress
 • relatie problematiek/ relatie conflict
 • rouw en verlies
 • ADHD
 • chronische ziekten
 • eenzaamheid
 • conflicten binnen het bedrijf of binnen een andere organisatie
 • ziekteverzuim
 • problemen van of met leerlingen op school
 • verslaving
 • en meer mogelijkheden

Tarieven counseling consult in de praktijk:

 • 90 euro=1 uur, inclusief beperkt mail/telefonisch contact tussen de verschillende consultcontacten
 • 45 euro=30 minuten
 • minimale consultkosten: euro 25,00

Kinder- en jeugd counseling:

Kinderen tot 12 jaar: 70 euro voor 40 minuten. In sommig gevallen is een uur consult mogeijk en dan zijn de kosten euro 90,00. Jeugd vanaf 13 t/m 17  jaar: 90 euro per uur.

Exitcounseling in de Praktijk:

= Specifieke hulpverlening aan mensen die zich slachtoffer voelen van destructieve controletechnieken/hersenspoelen/brainwash. Dit is niet alleen bedoeld voor mensen die hulp wensen bij het loskomen van het gevoel in de ban te zitten van een groep/ destructieve sekte of persoon/ manipulator/ loverboy. Daaronder valt ook de begeleiding van de sociale omgeving van een slachtoffer van hersenspoelen. Vragen als: Hoe kom ik weer in contact met mijn dierbare die in de ban van iets lijkt en hoe benader ik een slachtoffer van destructieve controletechnieken komen ook aan bod.

Voorbeelden van klachten, waarmee u m.b.v. exitcounseling geholpen kunt worden:

 • mensen die zich slachtoffer voelen van sektes/sekten, sektarisch getinte structuren en situaties
 • slachtoffers van loverboys
 • oude sociale omgeving van slachtoffers loverboys en slachtoffers van sekten: vrienden, familie van dierbaren in zo´n knel.
 • jeugdprostitutie
 • loverboys problematiek,
 • incestslachtoffers,
 • slachtoffers van ( huiselijk) geweld

Tarieven exitcounseling in de praktijk:

 • Loverboys problematiek, jeugdprostitutie, incest en slachtoffers van psychisch/fysiek geweld e.a.: 90 euro = 1 uur ,inclusief beperkt mail/telefonisch contact tussen de verschillende consultcontacten
 • Mensen die zich slachtoffer voelen van sektes, sektarisch getinte structuren en situaties: 90 euro = 1 uur , inclusief beperkt mail/telefonisch contact tussen de verschillende consultcontacten
 • “Sekte”-interventie of “Ban”interventie i.g.v. destructieve controle middels meerdaagse sessie( 3/5 dagen): Prijsopgaaf gebaseerd op nadere invulling aan de hand van specifieke situatie e.d. Let op: Ik ben exitcounselor en geen deprogrammeur. Dat betekent o.a. dat ik nooit en te nimmer met dwang werk en altijd op basis van vrijwilligheid van de client.

U kunt na de prijsopgaaf besluiten of u de interventie wilt laten doorgaan.

Exitcounseling omvat o.a. het volgende:

 • Educatie en voorlichting over de werking van destructieve controletechnieken
 • Analyse van de situatie van het slachtoffer
 • Ondermijning van de invloed/impact van destructieve controletechnieken
 • Vinden van de eigen identiteit van het slachtoffer
 • Samen een toekomst vinden o.b.v. mogelijkheden en wensen van het slachtoffer
 • En meer

 Gezins-counseling en Gezins-exitcounseling

Wanneer er een heel gezin komt voor gezinscounseling, geldt ook een bedrag van euro 90,00 per uur.

E-consult/consult via mail:

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, dan kunt u ook kiezen voor de mogelijkheid om een e-consult af te spreken. Dat is altijd mogelijk, wanneer u inmiddels als client bent aangenomen in mijn praktijk. Alhoewel ik in mijn praktijk over het algemeen de regel hanteer dat het professionele contact begint met het geven van de hand, zijn er situaties waarin, bij wijze van uitzondering, een eerste consult op afstand via e-mail mogelijk is. U dient in dat geval wel eerst te vragen of dit voor uw problematiek mogelijk is. Dat kan via de praktijklijn: 06-55168867 of via de mail: [email protected]. Voor meer informatie over e-consulten, kunt u mij bellen of mailen.

 • Maandcontract: U mag mij maximaal 6 keer mailen met een brieflengte van ongeveer 1 A4 per mail. Ik reageer 3 keer per maand, waarin ik mijn kennis en vaardigheden in uw belang zal gebruiken. Kosten: euro 90,00 per maand.
 • Kosten per mail zonder maandcontract zoals hierboven beschreven: Er zal een tarief berekend worden waarbij de tijd die nodig is voor de bestudering en beantwoording als richtlijn zal gelden.

Telefonisch consult:

De kosten bedragen tenminste euro 25 en euro 90,00 per uur. Voor het telefonisch consult is eventueel een apart telefoonnummer beschikbaar op een vaste lijn, welke ik aan u bekent zal maken tijdens het maken van een afspraak voor het eerste telefonische consult.

Consult via skype:

De kosten bedragen tenminste euro 25,00 en euro 90,00 per uur.

Mengvormen counseling/exitcounseling-consult: in de praktijk, via skype, telefonisch en per e-mail mogelijk.

Schoolcounseling/ coaching: Prijs is nader overeen te komen

Bedrijfscounseling/ coaching en conflict hantering: Prijs is nader overeen te komen

Groepscounseling/ groepsexitcounseling: Prijs is nader overeen te komen

Andere mogelijkheden:

Mental Coaching

Hiervoor gelden over het algemeen dezelfde mogelijkheden en tarieven als onder counseling en exitcounseling hierboven zijn aangegeven.

Mental coaching:

 • Mentale ondersteuning
 • Individuele begeleiding
 • Nieuwe invulling leven kiezen

(over ’t algemeen kortlopend traject)

Personal Mental Coaching bij verantwoordelijke positie

Hiervoor gelden adviestarieven. Met name managers die een grote verantwoordelijkheid dragen kiezen wel voor deze vorm. (b.v. managers in het bedrijfsleven, artiesten enz.)

Personal coaching kan omvatten:

 • Individuele begeleiding
 • Mentale ondersteuning
 • Management ondersteuning (business-coach)
 • Tijdelijk/onbepaalde tijd

Sportconsultancy

Hiervoor gelden adviestarieven welke van te voren met u besproken zullen worden. Nadat met de cliënt(e) is besproken wat er van mij verlangd wordt, zal ik de cliënt(e) een offerte doen toekomen met daarin o.a. de kosten van het project. Op die wijze kan de cliënt(e) een weloverwogen besluit nemen.

Sportconsultancy omvat o.a.:

 • Les-methodische-en didactische ondersteuning van lichamelijke opvoeding en sport in het onderwijs en bij verenigingen
 • Gezondheid en bewegen
 • stressmanagement
 • Sportkeuze
 • Organisatieanalyse
 • Pr
 • Organisatie van sportevenementen
 • Begeleiding van fusie-en veranderingsprocessen
 • Interim-management
 • Financiële doorlichting enz.

Personal Training & Coaching

Hiervoor gelden over het algemeen dezelfde mogelijkheden en tarieven als onder counseling en exitcounseling hierboven zijn aangegeven

Personal Training & Coaching:

 • Individuele
 • mentale en
 • fysieke ondersteuning

van zowel topsporter als recreatieve sporter.(ook stress-management)

Rust en Ruimte Therapie Sjoukje Drenth-Bruintjes(RRT©)

Voor de consulten in de praktijk, per mail en per telefoon, gelden dezelfde prijzen als bij counseling. Voor meer info verwijs ik u naar: RRT

Lezingen ,Colleges,Workshops: Zie ook de website over: lezingen en workshops!

De kosten zijn nader overeen te komen.

Enkele voorbeelden:

Loverboys: Het is OVER boys

 • Visie, aanpak en hulpverlening van Sjoukje Drenth Bruintjes i.g.v. loverboys problematiek:
 • Samenhang tussen loverboys constructie en destructieve controletechnieken
 • Hoe haal je een slachtoffer uit de ban van een loverboy
 • Hoe begeleid je de ouders en andere dierbaren
 • Het belang van de sociale omgeving van het slachtoffer
 • Hoe herken je de invloed van een loverboy
 • Welke verschijnselen vertoont een slachtoffer onder invloed van een loverboy
 • Hoe voorkom je terugval?
 • Hoe kreeg de loverboy vat op je dochter/het slachtoffer
 • Etc.

Lezing/workshop wordt aangepast aan de doelgroep. Doelgroepen kunnen zijn: hulpverleners, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, counselors, artsen, psychologen, ouders/vrienden/dierbaren van slachtoffers, de slachtoffers zelf, leerkrachten, politie, scholieren, studenten en andere belangstellenden.

Website: Aanpak en visie loverboys problematiek Sjoukje Drenth

Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

 • Visie, aanpak en exitcounseling i.g.v. slachtoffers van destructieve controletechnieken t.g.v. lidmaatschap van een sektarische structuur:
 • Wat zijn destructieve controletechnieken, wat is de impact en hoe ondermijn je ze, terwijl je nadrukkelijk oog blijft houden voor het zelfbeschikkingsrecht en de eigen vrije wil/keuze van een slachtoffer.
 • Begeleiding van familie en vrienden van een slachtoffer
 • Exitcounseling
 • Herstel van het contact terwijl dat contactbreuk door de invloed van destructieve controletechnieken volledig is
 • Do’s en don’t’s in de benadering van een slachtoffer
 • Etc.

Lezing/workshop wordt aangepast aan de doelgroep. Doelgroepen kunnen zijn: hulpverleners, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, counselors, artsen, psychologen, ouders/vrienden/dierbaren van slachtoffers, de slachtoffers zelf, leerkrachten, politie, scholieren, studenten en andere belangstellenden.

Website: www.sektehulp.nl

Het belang van sport, bewegen en lichamelijke opvoeding

 • Visie op bewegen en het belang ervan van Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Prestatie en/of recreatie
 • Expressie in bewegen
 • Niet alleen luisteren en meedenken tijdens de workshop, maar ook doen

Doelgroep: onderwijs, scholieren, bedrijven, beroepsbeoefenaren in de sport e.a.

Website: www.counselingpraktijk.nl

Stressmanagement: Stress onder controle!

 • Visie op het hanteren van stress van Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Hartcoherentie oefeningen
 • Stresspreventie
 • Wat is stress eigenlijk
 • Stressmanagement
 • Conflicthantering

Doelgroep: hulpverleners, scholen, bedrijven en andere belangstellenden

Website: www.counselingpraktijk.nl

Counseling en Exitcounseling

 • Counseling: de mogelijkheden van counseling
 • Wat is counseling
 • Exitcounseling: Hoe doe je dat
 • Wat is exitcounseling

Doelgroep: hulpverleners, scholen, bedrijven en andere belangstellenden

Websites: www.counselingpraktijk.nl en www.sektehulp.nl

Door u aangedragen onderwerp.

Tarief nader overeen te komen.

Meer mogelijkheden in de Counseling en Consultancy Praktijk van Sjoukje Drenth-Bruintjes:

 • EMDR volgende de methode van scholing tot EMDR therapeut via nascholing/bijscholing van opleidingsinstituut BIvT.
 • Stress-management: o.a. ook m.b.v. aanpak via hartcoherentie oefeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uiterst geavanceerde meetapparatuur, moderne cardio fitness e.d.
 • Vrije dans-expressie: Individueel of in Groepsverband(kleine groepen)
 • Ontspanning/sport/beweging

Tarieven: euro 90,- per uur

Advies-werkzaamheden:

Hiervoor geldt een adviestarief per uur welke vooraf met u besproken zal worden.

Sjoukje Drenth Bruintjes is in haar praktijk werkzaam als:

 • Exitcounselor: expert destructieve sektes, het ondermijnen van de impact van destructieve controletechnieken ( hersenspoeltechnieken), spreker over destructieve controletechnieken alsmede destructieve sektes en loverboys, het doceren van preventielessen op scholen en verzorgen van lezingen, workshops en trainingen op dit bijzondere terrein
 • counselor/ coach, therapeute, spreker betreffende verschillende hulpvragen zoals bijvoorbeeld: stress, relatie-en rouw problematiek, bedrijfscounseling en schoolcounseling, eenzaamheid en andere thema’s voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen
 • Personal mental coach en teamcoach in de sport
 • lerares lichamelijke opvoeding
 • doscente vrije dansexpressie en jazz-dance
 • Sportconsultant: sportcoach
 • spreker betreffende sport en gezondheid

Beroepsvereniging en studieassociatie:

ICSA (International Cultic Studies Association)

KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding)

Ziektekosten verzekeringen, lezingen en meer informatie:

Vergoedingen zijn afhankelijk van o.a. ziektekostenverzekeraar, uw verzekerde pakket en welke therapie/begeleiding bij uw problematiek past. Voor meer informatie over wel/geen vergoeding kunt u uw ziektekostenverzekeraar naar informatie vragen. Ook kunt u gebruik maken van het PGB ( = Persoons Gebonden Budget). Voor meer info over het aanvragen van het PGB, link via: Persoon Gebonden Budget. In de gevallen waarin niet wordt vergoedt, zult u zelf de kosten moeten voldoen. In sommige gevallen kan een coulance-aanvraag bij de ziektekostenverzekeraar uitkomst bieden.

Sjoukje houdt lezingen, workshops e.d. aangaande alle deskundigheidsdisciplines van haar praktijk. Daarvoor geldt een tarief in overleg.

Voor meer informatie kunt u terecht op: CV Sjoukje Drenth Bruintjes. Bellen kan dagelijks op werkdagen tussen 11.00 en 18.00 uur, op vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur:

06-55168867. Mocht u Sjoukje niet aan de lijn krijgen, dan kunt u een voicemail inspreken.  E-mailen kan ook: [email protected]

Natuurlijk kunt u veel informatie vinden op de websites van Sjoukje Drenth Bruintjes:

www.counselingpraktijk.nl www.sektehulp.nl www.slachtofferloverboys.nl