Sektemeldpunt.nl

Sektemeldpunt.nl

Van harte welkom op sektemeldpunt.nl van Sjoukje Drenth Bruintjes. Een afdeling van sektehulp.nl Sjoukje Drenth Bruintjes is in Nederland en ook daarbuiten al jaren bekend als exitcounselor-therapeut voor slachtoffers van destructieve controletechnieken, sektedeskundige en spreker over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Sjoukje maakt zich al meer dan 20 jaar hard voor de hulp en erkenning van slachtoffers van sektes,

Lees verder

Het lot van de buitenstaander / de outcast

Het lot van de buitenstaander / de outcast

De wanhoop Sommige mensen tuinen er dus in. Ze raken verstrikt in het web van “destructieve controletechnieken” in een sterk hierarchische structuur van een groep waarin de leiding uitmaakt “wanneer je lacht en wanneer je huilt”. Andere mensen daarentegen zijn soms minder ontvankelijk voor het “zelf-denken-beperkende” pakket aan woorden en zinnen. Wanneer zulke mensen iemand die hen dierbaar is verliezen aan zo’n verderfelijke groep, zijn ze

Lees verder

Exitcounseling, hulpverlening aan slachtoffers van destructieve sekten

Exitcounseling, hulpverlening aan slachtoffers van destructieve sekten

  Sjoukje Drenth Bruintjes biedt als een van de weinige exitcounselors in Europa specifieke hulp: exitcounseling voor slachtoffers van destructieve sekten. Inleiding Een stukje geschiedenis over het ontstaan van exitcounseling als methode van hulp. Exitcounsling als specialistische methode van hulpverlening voor slachtoffers van destructieve controletechnieken in een destructieve sekte, komt oorspornkelijk uit de Verenigde Staten. Het gaat met deze methode

Lees verder