Telegraaf: Sekte-alarm

Sjoukje Drenth Bruintjes in de Telegraaf over sekte en hersenspoeltechnieken mrt. 2013Telegraaf artikel: Sekte Alarm

In dit artikel van journalist Charles Jansen een blik van de Telegraaf op de stand van zaken rondom sekten in Nederland. De journalist zoemt nader in op perikelen rondom 2 bewegingen, de activiteiten van overheidswege en de op slachtoffers van hersenspoelen/ sekten/ loverboys gerichte hulpverlening middels exitcounseling van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes.

De 2 bewegingen die genoemd worden zijn:

  • Maharishi Mahes Yogi beweging met Transcendente Meditatie in Vlodrop ( Limburg). Onvrede over achterstallig onderhoud van monumentaal klooster ergert hier bestuurders en politici.
  • Efraim Genootschap. De beide jongens die uit Isrel gevlucht zijn voor Heinrich van Geene´s Efraim Genootschap krijgen hier aandacht voor hun situatie

Het artikel noemt het onderzoek naar sekten van Buro Beke en het meldpunt sektes van meld misdaad anoniem, ingesteld op verzoek van de overheid . Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes, al jarenlang hulpverlener aan slachtoffers van hersenspoelen: b.v. slachtoffers van sektes en loverboys, wordt geinterviewd over deze hersenpoeltechnieken en haar blik op de situatie in Nederland. Sjoukje Drenth heeft inmiddels Buro Beke op hun verzoek geinformeerd over de werking van destructieve controletechnieken ( hersenspoelen) e.d. Ook heeft zij de front office van het meldpunt sekten van meld misdaad anoniem getraind op het voeren van een eerste gesprek met mogelijke slachtoffers van hersenspoelen, sekten en hun oude bezorgde sociale omgeving. Voor daadwerkelijke hulp verwijst de Stichting M ook door naar exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes.

U kunt er meer over lezen door te linken via de afbeelding boven dit artikel. Een deel van het artikel met daarin het interview met Sjoukje Drenth Bruintjes, leest u hierboven en u kunt ook linken via: Sekte Alarm Telegraaf. Meer over Transcendente Meditatie en de Maharishi Mahesh Yogi: TM. U kunt ook meer lezen over het Efraim Genootschap

Voor gespecialiseerde hulp d.m.v. exitcounseling i.v.m. slachtoffers van hersenspoelen, sekten en loverboys, kunt u terecht in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes: www.counselingpraktijk.nl en www.exitcounselingpraktijk.nl Wilt u meer weten over de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken: www.sektehulp.nl en www.slachtofferloverboys.nl