Seksuele Intimidatie

Seksuele Intimidatie

Het “Weinsteineffect”

Het is zo oud als Metusalem: seksuele intimidatie van vrouwen. Toch kwam het bijna nooit serieus op tafel. Er werd door velen lacherig over gedaan, bijna niemand zei er iets van en de dader kwam er meestal mee weg. Een ernstige onrechtvaardigheid jegens vrouwen en meisjes in onze samenleving.

Maar de stilzwijgende meerderheid komt in beweging. #MeToo is inmiddels een begrip. Filmproducer Weinstein overspeelt zich. Zijn seksuele intimidatie van vrouwen komt door  een dappere actrice die door hem is lastig gevallen, toch op straat te liggen. En als er een schaap over de dam is, volgen er meer: “Het Weinsteineffect”. De ene na de andere actrice doet een boekje open over seksuele intimidatie door Weinstein. “Dit gaat niet meer over seks, dit gaat over macht”, werd een veelgehoorde uitspraak. Dit gaat over macht en control! Dat is ook hoe ik het bekijk.

Er zijn ook mannen, die het seksueel intimiderende gedrag van een mannelijke collega jegens vrouwen sterk afkeuren. Het “Weinstein-effect” lijkt ook hier zijn werk te doen: steeds meer mannen durven er openlijk iets over en ook iets van te zeggen.

Na de filmindustrie volgden meer verhalen uit allerlei werk – en studie – omgevingen. De geest lijkt uit de fles.

De golf van kritiek op #MeToo

Een succesjaar van #MeToo volgt. Het zorgt niet alleen voor empowerment van slachtoffers van seksuele intimidatie op de werkvloer of andere organisatie. De beweging zorgt ook voor een steviger positie van slachtoffers van seksueel misbruik in andere situaties zoals slachtoffers van loverboys en slachtoffers van incest bijvoorbeeld. Maar dan komt de tegenbeweging op gang. Een golf van kritiek stormt af op de #MeToo. Les daarover meer op: #Metoo onder vuur   Daartegenover staat de nieuwe beweging de opkomt voor slachtoffers van seksuele intimidatie op de werkvloer: Time’s Up!

Seksuele intimidatie leidt tot slachtoffers

Seksuele intimidatie leidt tot slachtoffers van seksueel geweld! Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen getraumatiseerd raken. Ze kunnen klachten krijgen die duiden op stress en depressie:

 • herbelevingen
 • concentratie problemen
 • slecht slapen
 • boosheid
 • schuldgevoelens
 • schaamtegevoelens
 • depressie
 • seksuele problemen

Hulpverlening aan slachtoffer van seksuele intimidatie

De hulpverlening aan de slachtoffers valt uiteen in een aantal disciplines:

 • Medische hulp
 • Psychische hulp
 • Juridische hulp
 • hulp van de politie

Soms verdwijnen de klachten n.a.v. seksuele intimidatie. Zo snel mogelijk weer deelnemen aan de samenleving, steun van familie en vrienden, kunnen soms voldoende zijn. Maar is dat niet voldoende, dan is het verstandig hulp te zoeken.

De hulp in mijn praktijk: Creative Counseling Sjoukje Drenth Bruintjes

Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling

In mijn praktijk begeleid ik slachtoffers van seksueel geweld als counselor en, indien nodig, als exitcounselor. Dat doe ik al vele jaren. Sinds 2005 om precies te zijn.

Als counselor

Slachtoffers zijn vaak voor een deel geholpen met het praten over hetgeen hun is overkomen. Als counselor luister ik naar hun verhaal, hun emoties. Ik breng, samen met mijn client, orde aan in de chaos die in hun hoofd is ontstaan. Dat doe ik met alle kennis en vaardigheden die ik als counselor bezit.

Als exitcounselor

Daarnaast gebruik ik mijn kennis en vaardigheden als exitcounselor, wanneer dat noodzakelijk is. Dat is het geval, wanneer het slachtoffer niet los kan komen van de invloed van de manipulator. Degene die seksueel gewelddadig is, intimiderend is, is vaak ook manipulerend. In geval van loverboys is dat zeker het geval. Daartoe heb ik de methode van exitcounseling die ik toepas bij slachtoffers van destructieve sektes, bijgeschaafd tot een passende methode voor de slachtoffers van loverboys. Maar ook slachtoffers van andere situaties met seksueel geweld en manipulatie als ingrediënten, kunnen geholpen zijn bij mijn aanpak ervan: Een manipulator pas destructieve controletechnieken toe om zijn slachtoffer in zijn ban vast te houden. Met mijn kennis en vaardigheden als exitcounselor, ondermijn de mogelijke effecten van destructieve controletechnieken.

Voor de nodige medische en juridische hulp, verwijs ik altijd naar resp. de huisarts, een jurist en de politie. Indien de psychische problematiek buiten mijn competenties als counselor en exitcounselor valt, verwijs ik door naar de huisarts, die dan naar psycholoog of psychiater verwijst. Dit kan tegenwoordig ook het CSG ( Centrum Seksueel Geweld) zijn. In de loop van de jaren is vaak gebleken dat ik als exitcounselor, ook in geval van doorverwijzing naar, een belangrijke toegevoegde waarde blijf houden. Vaak blijf ik als exitcounselor de client deels begeleiden. Exitcounseling omvat namenlijk gespecialiseerde kennis van een terrein in de psychologie van de mens. Psychologen en psychiaters vinden het vaak niet “their cup of tea”. Ik geef ook wel trainingen en workshops aan deze en andere beroepsgroepen betreffende mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken (brainwashing, mindcontrol, hersenspoeltechnieken), alsmede de methode van hulp die ik hanteer.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak in mijn praktijk, verwijs ik graag naar mijn websites: sektehulp.nl  slachtofferloverboys.nl en counselingpraktijk.nl. Natuurlijk kunt u mij ook bellen: 0655168867 of mailen: [email protected]

Sjoukje Drenth Bruintjes.