River of Glory

River of Glory of River of Fullness

In mijn praktijk melden zich al enkele jaren mensen met klachten over een religieuze beweging die zich ” River of Glory” noemt. Of beter: noemde. River of Glory is veranderd in River of Fulness.

Contactbreuken

De meeste klachten die mij ter ore komen zijn klachten over allerlei vormen van contactbreuken:

  • Contactbreuken met ouders, broers en zussen die niet meegaan met deze beweging
  • Contactveranderingen: van contact met diepgang naar een meer oppervlakkig contact, wanneer een van beide ervoor kiest om kritische geluiden te laten horen over de River of Glory
  • Moeizame contacten waarin de buitenstaande familie en vrienden zich gekwetst voelen: Buitenstaanders die een dierbare in deze beweging hebben klagen over veranderde persoonlijkheid en veranderd normen en waarden patroon van de dierbare in de groep: De buitenstaanders vinden dat dierbaren in de groep dingen doen, zeggen en laten, die ze normaliter nooit zouden doen, zeggen en laten.
  • Uit de verhalen van cliënten over dierbaren in de groep lijkt er vanuit de groep ook sprake te zijn van secundairy psychological threads/ secundaire psychologische dreiging. Daarvan is sprake wanneer leden van de groep bang worden gemaakt voor het verlaten van de groep: buiten de groep wacht ze allerlei onheil. Alleen binnen de groep zijn ze veilig.

Verdriet

Er is veel verdriet bij de mensen die een dierbare in de groep hebben. Vooral omdat zij zich gekwetst voelen door vervelende bejegeningen door de dierbaren die in de River of Glory vertoeven en omdat ze niet of nauwelijks contact hebben met de dierbaren in deze groep.

Destructieve controletechnieken

Deze klachten van de mensen die zich in mijn praktijk hebben gemeld, lijken als 2 druppels water op klachten van mensen die slachtoffer zijn van destructieve controletechnieken ( hersenspoeltechnieken) .

Of er sprake is van een destructieve sekte, is een vraag waarvan de beantwoording past bij wetenschappers die nader onderzoek zouden kunnen doen.

Exitcounselor

Mijn taak is het om hulp te verlenen aan mensen die dat willen en zich daarvoor in mijn praktijk melden. Daarnaast vind ik dat ik als hulpverlener, zeker als exitcounselor, de maatschappelijke verantwoordelijkheid heb om kwesties die zorgvragen oproepen, te benoemen.

Deze zorgvragen zijn gebaseerd op de verhalen van de cliënten in mijn praktijk, de klachten die ze hebben en mijn kennis als exitcounselor. De route die ik als exitcounselor bewandel begint met pogingen om het contact te herstellen m.b.v. mijn kennis van het communiceren met mogelijke slachtoffers van destructieve controletechnieken.

In januari 2015 ben ik geinterviewd naar aanleiding van berichten over River of Glory in de media. Voor een weergave van dat interview verwijs ik graag naar: Radio Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes

River of Glory, tegenwoordig River of Fullness genoemd, heeft mij in een telefonisch contact in de zomer van 2013 overigens laten weten dat de River volgens hen geen sekte is.

 

According to my perception,

Sjoukje Drenth Bruintjes

Meer informatie

Voor meer informatie over destructieve controletechnieken en aanverwante zaken, zie de informatieve website van Sjoukje Drenth Bruintjes: www.sektehulp.nl

Voor de praktijkwebsite van Sjoukje Drenth Bruintjes: www.counselingpraktijk.nl

Radio interview met Sjoukje Drenth Bruintjes naar aanleiding van berichten over River of Glory, later River of Fulness genoemd, in de media in januari 2015: Radio Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes