Reacties van omwonenden Noorse Broeders Stadskanaal

Reacties van omwonenden van de Noorse Broeders in Stadskanaal, toen deze beweging zich hier ging vestigen.

Een korte introductie

Enkele jaren geleden kwamen er bij mij vragen via de mail binnen over de Noorse Broeders. Enkele mails en persberichten wil ik hier kwijt, omdat deze m.i. een beeld geven van wat er speelde in Stadskanaal en wat er in steeds meer omwonenden van de Noorse Broeders in Stadskanaal, om leek te gaan. Vooraf wil ik medistantieren van eventueel grof/gewelddadig taalgebruik van derden en de eventuele verkeerde interpretaties van mail hier en daar.

Belangrijk vind ik wel de open en eerlijke verontwaardiging van zowel jeugd als volwassenen over de, zoals het op velen lijkt over te komen, zich van Stadskanaal isolerende Noorse Broeders. De Noorse Broeders staan zich voor op een sociale verhouding met de gemeenschap waarin zij hun congrescentra stichten. Uit de werkelijke handelswijze van de NB in Stadskanaal en de reacties van burgers in de omgeving van deze groep, lijkt echter het tegendeel te blijken, vind ik. Alhoewel ik niet alle taalgebruik van de mailers deel en ook niet alle voorstellen tot een oplossing door sommigen ervan onderschrijf, deel ik wel hun zorg over de klaarblijkelijke impact van de werkwijze van de Noorse Broeders in Stadskanaal.

Naast het verzet tegen en onrust over de NB in Stadskanaal per mail, kunt u hier ook enkele mediaberichten vinden die de onrust weerspiegelen. Voor meer informatie over de Noorse Broeders/CGN (=Christelijke Gemeente Nederland) kunt u het menu hiernaast raadplegen.

Voor hulp en informatie:

Counseling en Consultancy Praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Tel: 06-55168867 E-mail: mailto:[email protected]

Internet: exitcounseling.nl  counselingpraktijk.nl  sektehulp.nl  slachtofferloverboys.nl

Een greep uit de Mail:

Actie van omwonenden tegen Noorse Broeders Stadskanaal

Beste schrijvertje (Sjoukje Drenth Bruintjes)

Pas sinds kort heb ik echt mijn bedenkingen tegen de goede bedoelingen van de sekte de Noorse Broeders. Het feit dat ze in Stadskanaal het Pagecentrum wilden kopen schokte me niet zo, want ik dacht dat doet de gemeente nooit. Maar kort geleden hoorde ik dat in de zomer het zwembad (en ook de sporthal?) 8 weken voor het publiek uit Stadskanaal en omgeving gesloten zal zijn, want dan wil de sekte zelf daarvan gebruikmaken. De recreatieplas ligt vlak bij het zwembad en ineens besefte ik dat inwoners binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer kunnen maken van het recreatie gebied het Pagedal, laat staan van het Pagecentrum.

Inmiddels zijn er onderhandelingen gestart tussen de gemeente de Noorse broeders en het dierenasiel. Het dierenasiel moet in de toekomst verhuizen. Volgens de wethouder staan de neuzen één richting op. Het dierenasiel ligt vlak naast de camping van de Noorse broeders en die mensen mogen geen hinder ondervinden van het geblaf. Ik sprak donderdag 29 jan 04 een medewerkster van het dierenasiel en ik kreeg niet de indruk dat het asiel blij is met de plannen. Maar ik moet nog kontact moet leggen met de manager van het asiel. Het asiel zou 5% van de verhuiskosten dragen de gemeente doet de rest. Laat ik nou het gevoel hebben dat niet de gemeente maar de Noorse broeders het scenario in de hand heeft. Daarvan ben ik geschrokken. Dat is het begin van het oprukken van de Noorse Invasie. Zal deze groep door de slappe houding van de gemeente zich als een inktvlek gaan uitbreiden? Ik huiver ervan.

Inmiddels is een jongerengroep een actie gestart met het verspreiden van A-viertjes door Stadskanaal enMusselkanaal, met de volgende inhoud:

 

INWONERS VAN DE GEMEENTE STADSKANAALHOEDT U VOOR DE NOORSE BROEDERS

Hoe haalt iemand het in zijn botte hersens om het pagecentrum te verkopen! Is in de volgende stap ons recreatie gebied, het pagedal (wat vooral in de zomer de ideale ontspanningplaats IS) aan de beurt!?!?!?!?

Wij worden door de gemeente verraden!!!

De Noorse broeders willen nu ons dierenasiel weg hebben en daarna??

Dit is het begin van het EINDE!!!

INWONERS VAN STADSKANAAL EN VOORAL DE JONGEREN LAAT DIT NIET GEBEUREN!!!!!! WANT DIT LOOPT UIT DE HAND!!! VOOR JE HET WEET ZIJN WE VERKOCHT!

Demonstreert TEGEN DIT PLAN VAN DE GEMEENTE!

BINNENKORT HOOR JE WAAR EN WANNEER!

ACTIEGROEP: DE ANALISTEN

Wat vind je ervan? Misschien te voorbarig? Heb je suggesties?

Ik heb zo’n rot voorgevoel. Om ze te helpen voor en tegenstanders hun zegje te laten doen heb ik de actiegroep in de gelegenheid gesteld eenemailadres te koppelen aan het pamflet die door mij is aangemaakt op webmail onder mijn gebruikersnaam bij planet.nl

Dag S

Vanmiddag ben ik aan bewoners van de flat ‘de renne’ gaan vragen hoe het is afgelopen met hun actie tegen denoorse broeders omdat deze ze niet meer in het bos wil hebben welke grenst aan hun flat. Dat is al weer een gesloten boek. Ze hadden 700 handtekeningen opgehaald maar de gemeente kon niets voor ze doen. Verder wilde de contactpersoon niet op de zaak ingaan en zeker niet met name worden genoemd. Wat ik raar vind want je staat voor een zaak of niet. Binnenkort worden de bruggetjes naar het Pagebos weggehaald en is de ontoegankelijkheid een feit. Morgen maak ik van de huidige situaties wat foto’s

Vanavond is er een vergadering van gemeentebelangen waar ook e.e.a. met betrekking tot de Noorse Broeders wordt besproken. Iemand daar maakt zich vooral boos over het feit dat de gemeente een rookgordijn heeft opgetrokken.

Inmiddels gaan jouw brieven over en weer naar geïnteresseerden. Ach en misschien gloort er nog licht, ik weet het niet. Nog steeds snap ik niet dat die ellende aan mijn aandacht is ontsnapt. Momenteel voel ik me erg teleurgesteld omdat het een afgesloten traject lijkt.

Ik houd oren en ogen open en jou op de hoogte.

Vriendelijke groet,

e

 

Paard van Troje

Het genadeloze demasqué

De geschiedenis van het paard van Troje is de vroedschap van Stadskanaal hoogstwaarschijnlijk onbekend, want anders was zij wel terughoudender geweest in het zakendoen met de antiliberale sekte CGN (Christelijke Gemeente Nederland). Deze zeer fanatieke groep, meer bekend als Noorse Broeders, kocht vorig jaar het prachtige Pagedal en verloste en passant Stadskanaal van het, sinds zijn opening in 1994, tonnen verlieslijdende Pagecentrum. Wat de prijs ook is geweest, de gemeente Stadskanaal heeft zich bij de onderhandelingen door de schijnheilige Noorse Broeders op een kinderlijke manier volledig laten inpakken en verkocht haar eerstgeboorterecht voor een schotel linzesoep.

Verkwanseld

Kort gezegd: de gemeente Stadskanaal heeft het fraaiste deel van haar dorp verkwanseld. Geert Teis draait zich om in zijn graf nu zijn ‘Grönnens Laid’ in zijn eigen Stadskanaal volledig wordt overstemd door een triomfale Noorse trollendans. Want, hoewel de gemeente daarvoor is gewaarschuwd, legden de Noorse Broeders kort na de overeenkomt hun huichelachtig masker af en toonden hun monstruositeit en degradeerden het gemeentebestuur tot kwezels.

Olievlek

De olievlek van de Noorse Broeders breidt zich steeds verder uit en wanneer het gemeentebestuur geen adequate maatregelen neemt zullen de apocriefe en hypocriete evangelisten nog meer ravage in ons fraaie Westerwoldse gebied aanrichten. Want het Pagedal dreigt een vesting te worden. Binnenkort zal een groot deel van de  wandelpaden niet meer vrij toegankelijk zijn omdat de bruggetjes worden weggehaald, waardoor honderden bewoners uit de omgeving naar elders moeten uitwijken voor hun dagelijkse wandeling met de hond; voor duizenden inwoners van onze gemeente die in de zomer recreëerden aan de Pageplas moeten die faciliteit voortaan in de zomermaanden ontberen omdat de Noorse Broeders dat luisterrijke deel van het dal heeft geclaimd voor eigen leden. In ieder geval willen ze acht weken van het seizoen voor zichzelf.

Dierenasiel

De recentste, maar zeker niet dé laatste, truc van deze Noorse mythomanen is de eis aan de gemeente om het dierenasiel te verplaatsen. De sekte overweegt een camping uitsluitend voor zijn leden te bouwen. Deze verrijst op een steenworpafstand van het dierenasiel ‘Ter Marse’. De leiders zijn nu bevreesd dat blaffende honden teveel overlast aan hun leden bezorgen. Een gotspe natuurlijk, want het asiel ‘Ter Marse is al jaren aan de Maarsbroek gevestigd. In plaats dat de vroedschap, in casu via wethouder Bessembinders, tegen de Noorse Broeders zegt: ‘Zijn jullie nu helemaal van de pot getrokken,’ heeft  hij hun eis omarmt en beweert nu met het asiel overeenstemming te hebben bereikt over een eventuele verhuizing waarbij de gemeente 95 procent van de bouw- cq inrichtingskosten betaalt. Voor een noodlijdend asiel lijkt mij vijf procent van de totale onkosten nog teveel!

Duikclub

Ook de toekomst van Latimeria, de grootste duikclub van noord Nederland, is onzeker. Haar onlangs voor eigen kosten verbouwde clubhuis wordt hoogstwaarschijnlijk ook opgeofferd aan de expansiedriften van de Noorse Broeders. Deze club zag de huur verhoogd van 450 euro naar 1500 euro. Zo moet je wel weg. Is deze verhoging soms ingefluisterd door de NB?

Fjords

Onvermeld blijft welke overlast de leden van de broederschap bezorgen aan de bewoners van de route naar het Pagedal wanneer zij overal uit den lande in hun Fjords massaal naar hun bedevaartsoord rijden?

De Noorse Broeders zullen het niet bij een twee of drie eisen laten. Volgende stappen zijn mogelijk het sluiten van: de dierenweide, het bijenpark (te luidruchtig gezoem), de ruiterpaden (te hard gestamp van paardenvoeten), de manege en paardenstallen (overweldigend gehinnik), de broedplaatsen voor oeverzwaluwen (teveel getjilp) en kruidentuin, die vast gaat stinken.

Totale gehoorzaamheid

Hoewel ik niet nader wil ingaan op de structuur van deze als gevaarlijk omschreven sekte, daarover is in de landelijke media al genoeg geschreven en gezegd, zie ik wel een parallel met de ‘Peoples Temple’, de Amerikaanse sekte waarvan de 900 leden in november 1978 op gezag van hun leider dominee Jim Jones een collectieve rituele zelfmoord pleegden. Jones eiste van zijn volgelingen totale gehoorzaamheid en onderworpenheid. Ze moesten een cocktail van limonade en cyaankali opdrinken; wie weigerde werd met een geweer op de borst gedwongen de dodelijke drank in te nemen. Jones’ laatste woorden tot zijn discipelen waren: Broeders en zusters de tijd is gekomen om elkaar ergens anders terug te zien.

Ik wil absoluut niet suggereren dat een massale levensbeëindiging ooit  bij de Noorse Broeders zal plaatshebben. Maar de kop in het dagblad Trouw: Een broeinest van leed, ellende en chantage’ laat verder niets aan de verbeelding over. Deze krant kopte ook nog eens: Stokslagen en groene zeep gewoon bij Noorse broeders. Gedane zaken nemen geen keer, maar uit de structuur van deze sekte, kunnen wel lessen voor de toekomst worden getrokken. Stadskanaal zij dus gewaarschuwd. Niet alleen door mij maar ook door duizenden inwoners die onze fraaie gemeente willen behoeden voor een Noorse invasie

Zorg over het zwembad
Beste schrijvertje,

Pas sinds kort heb ik echt mijn bedenkingen tegen de goede bedoelingen van de sekte de Noorse Broeders. Het feit dat ze in Stadskanaal het Pagecentrum wilden kopen schokte me niet zo, want ik dacht dat doet de gemeente nooit. Maar kort geleden hoorde ik dat in de zomer het zwembad (en ook de sporthal?) 8 weken voor het publiek uit Stadskanaal en omgeving gesloten zal zijn, want dan wil de sekte zelf daarvan gebruikmaken. De recreatieplas ligt vlak bij het zwembad en ineens besefte ik dat inwoners binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer kunnen maken van het recreatie gebied het Pagedal, laat staan van het Pagecentrum.

Mediaberichten:

Het clubhuis
Nog altijd onzekerheid over het clubhuis van Latimeria

StadskanaalVrijdag 19 september 2003 – Eerder dit jaar lazen we in de krant dat de Christelijke Gemeente Nederland (CGN) per 1 juli het Sport- en Vakantiepark Het Pagedal zou overnemen vanEuroase Parcs. De overname van de exploitatie van het centrumgebouw door Sportfondsen Nederland heeft 1 maart 2003 plaats gevonden. CGN, ook wel bekend als, ‘Noorse broeders’ heeft het plan om het park tot haar landelijke conferentiecentrum te maken.

De plannen van de CGN hebben gevolgen voor de club. Latimeria zou haar clubhuis moeten verlaten. Maar tot nu toe heeft de voorzitter van Latimeria verder niets definitiefs hierover gehoord. Niet van de gemeente en niet in de pers. Wethouder van der Kolk heeft toegezegd een alternatief voor het clubhuis te zoeken. Maar op dit moment is nog niets bekend.

Het zwembad

19 juni 2003,
 
‘Broeders’ kunnen alleenrecht zwembad vergeten’
 
Diana Bosch
 
stadskanaal – Het 25-meterbad in het Pagecentrum in Stadskanaal blijft te allen tijde open voor het publiek. De gemeente Stadskanaal houdt keihard vast aan de voorwaarden van de huidige erfpachtconstructie. Daarmee kan de Christelijke Gemeente Nederland (CGN), ofwel de Noorse Broeders, het alleenrecht over het zwembad vergeten.De geloofsgemeenschap, die het sport- en vakantiepark overneemt vanEuroase Parcs, wilde het complex gedurende twee tot drie weken in de zomer voor zich alleen hebben. Maar burgemeester en wethouders zien dat niet zitten, ook al leert de ervaring dat het zwembad tijdens de zomermaanden minder druk wordt bezocht.”Over de sporthal en het subtropische zwembad hebben we niets te zeggen”, meldde wethouder Jan Bessembinders gisteren. ”Maar wat betreft het 25-meterbad, daarvoor is de erfpachtconstructie van toepassing. Wij zeggen ‘nee’ tegen exclusief gebruik door de CGN.” Overigens kan het voorkomen dat uit veiligheidsoverwegingen mensen de toegang wordt geweigerd. ”Het moet wel verantwoord blijven.”SportplazaHet college stelt de gemeenteraad voor in zijn vergadering van 30 juni akkoord te gaan met de omvangrijke plannen die de CGN heeft met het Pagedal. Als de raad instemt, kan het complex worden uitgebreid van tien naar zeventien hectare. De geloofsgemeenschap mag dan ook in samenwerking met Sportfondsen Nederland de Sportplaza-formuleontwikkelen, een hypermoderne congreszaal bouwen voor 2500 personen, een camping inrichten en de vakantiebungalows en parkeerplaatsen uitbreiden.Voor het dierenasiel en recreatieboerderij De Gaarde gaat de gemeente in overleg met de betrokkenen op zoek naar andere locaties. Om verkeersoverlast in de Borgenbuurt en Vogelwijk te voorkomen, zullen de Noorse Broeders via de Onstwedderweg, Atlantislaan en Manegelaan naar het Pagecentrum rijden.Als de raad het collegevoorstel accepteert, zal er direct na de zomer een procedure worden opgestart voor de wijziging van het bestemmingsplan. Omwonenden kunnen tijdens het dan volgende inspraaktraject eventueel bezwaar indienen tegen de plannen.Geen verrassingDat het gemeentebestuur van Stadskanaal niet akkoord gaat met het alleenrecht van het zwembad is voor de CGN geen verassing. ”In eerste instantie hebben we gevraagd of we het bad in afstemming met Sportfondsen konden reserveren. Wij kennen de bepalingen in de erfpachtconstructie. Ik ervaar de stelling van het college niet als wijziging van de door ons voorgelegd plannen”, zegt CGN-woordvoerder Bert Kobes. ????????????????????????????????????????????????????????????

Massaal NEE tegen afsnoepen Pagedal door Noorse Broeders

 
04 december 2003,
 
Massaal ‘nee’ tegen afsnoepen Pagedal
 
Diana Bosch
 
stadskanaal – Bewoners van de wijk Maarsveld komen massaal in het geweer tegen het verdwijnen van fiets- en wandelpaden in het Pagedal. Ze hebben een actiecomité opgericht om te voorkomen dat de gemeente achter hun rug om akkoord gaat met plannen van de Christelijke Gemeente Nederland (CGN), ofwel de Noorse Broeders. Inmiddels zijn zevenhonderd handtekeningen verzameld.De omwonenden maken zich grote zorgen over het behoud van het recreatiegebied. Ze staan pal achter de seniorenraad. Die trok vorige maand aan de bel toen het bestuur lucht kreeg van een ontwerp dat in opdracht van de CGN is gemaakt. In het plan staat dat bestaande wandel- en fietspaden aan de openbaarheid worden onttrokken.Tientallen bewoners van Maarsveld kwamen naar aanleiding van de kritiek van de seniorenraad bij elkaar in de Renneflat. Daar werd besloten een actiegroep te vormen. Een afvaardiging overhandigde de ingezamelde handtekeningen woensdag aan wethouder Jan Bessembinders. Woordvoerder Von Chrismar benadrukte dat de bewoners niet tegen de komst van geloofsgemeenschap is.Wat de buurt steekt is dat de gemeente de op handen zijnde veranderingen nooit naar buiten heeft gebracht. ”Dat terwijl de raad een half jaar geleden al akkoord is gegaan.”Von Chrismar riep het college als woordvoerder van de bewoners op om het natuurgebied in tact te laten. ”Als de Noorse Broeders hun plannen kunnen uitvoeren en het aantal bungalows gaan uitbreiden, zal er weinig overblijven van het rijke bomenbestand. Ook de vogelstand wordt geschaad. Er zitten veel zangvogels, spechten, fazanten en reigers.”Bessembinders liet de actievoerders weten dat er in geen geval bewust informatie is achtergehouden. ”Het ontwerp dat in opdracht van de CGN is gemaakt, hebben we ontvangen en voorlopig naast ons neergelegd. We willen eerst overeenstemming over de verkoop. Daarna pas praten we verder over de wandel- en fietspaden.”

Activiteiten van de NB? en andere kritische geluiden in de media over de NB
Noorse Broeders lonken naar Best Western-hotel Diana Bosch stadskanaal – De Christelijke Gemeente Nederland (CGN) heeft belangstelling voor de exploitatie van het Best Western-hotel in Stadskanaal. Afgelopen vrijdag heeft de geloofsgemeenschap, beter bekend als de Noorse Broeders, een eerste (kennismakings)gesprek gevoerd. CGN-woordvoerder Bert Kobes laat weten dat er binnenkort een tweede ontmoeting plaatsvindt. De zegsman benadrukt dat het gaat om prille ideeën. “Het is nog maar zeer de vraag of we de exploitatie inderdaad op ons gaan nemen. Maar we willen de mogelijkheden onderzoeken en daarom gaan we met partijen om de tafel.” Voor het runnen van het Kanaalster viersterrenhotel wordt een exploitant gezocht.Hoteleigenaar Kadans Vastgoed heeft daarover met bierbrouwer Interbrew afspraken gemaakt. In de nabije toekomst verandert er veel in het Best Western. Naast het huidige Plein-Café komt een Belgisch Café en op de plek van het restaurant moet een theatercafé verrijzen waarvan het naastgelegen Geert Teis kan profiteren.Het hotel wordt nu geëxploiteerd door ondernemer Dirk Koning uit Stadskanaal. Maar de afspraken die hij heeft gemaakt met Kadans lopen af op 1 januari. De kans bestaat dat CGN het stokje daarna overneemt. De geloofsgemeenschap is al eigenaar van het sport- en vakantiepark Het Pagedal.Debedoeling is dat het complex op termijn gaat fungeren als nieuw landelijke conferentiecentrum. De komende jaren worden miljoenen euro’s geïnvesteerd. Zo wordt onder meer een hypermodern auditorium gebouwd met liefst 2500zitplaatsen.Als de zaal eenmaal in gebruik genomen is, zullen er zowel landelijke als internationale samenkomsten plaatsvinden. Kobes: “We hebben er in het verleden al rekening mee gehouden dat we gebruik zouden moeten maken van de hotelfaciliteiten in Stadskanaal. Als er zoveel mensen komen, kunnen we die nooit allemaal kwijt op ons park.” (bron: Dagblad van het Noorden)

 Media aandacht problematiek Noorse Broeders

 

Ik neem geen verantwoording voor de inhoud van de reacties van de omwonenden van de Noorse Broeders in Stadskanaal en de inhoud van de mediaberichten.
De door mij geschreven woorden, zinnen en brieven zijn geschreven :

According to my perception

‘t schrijvertje/ Sjoukje Drenth-Bruintjes.