Loverboys

Op deze website over loverboys en slachtoffers van loverboys, kunt u kennis maken met de werkwijze en activiteiten
van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes m.b.t. loverboysproblematiek.
Ook vindt u hier de eventuele workshops/lezingen die door Sjoukje Drenth
gegeven worden m.b.t het groeiende probleem en de mogelijke oplossingen van de impact van loverboys.

Sjoukje Drenth geeft antwoord op o.a. de vragen:

  • Hoe krijgt een loverboy vat op het slachtoffer ?
  • Hoe ondermijn je de invloed van de loverboy op het slachtoffer?
  • Hoe komt het slachtoffer weer op eigen benen met toekomst in de samenleving ?
  • Wat zijn destructieve controletechnieken? ( hersenspoelen/brainwash)
  • Welke rol spelen deze psychologische trucs in de loverboys constructie ?
  • Hoe ondermijn je de impact van die destructieve controle ?
  • Hoe begeleid je de ouders en andere dierbaren van het slachtoffer ?

Volgens Sjoukje Drenth is een van de vele aspecten aan de problematiek dat het slachtoffer door enkele destructieve controletechnieken ertoe wordt gedwongen de eigen identiteit te verruilen voor de identiteit van de loverboy. Dit verlies leidt tot het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Het slachtoffer raakt in de ban van de loverboy.

Sjoukje Drenth Bruintjes:

“Allereerst is het voor een goed begrip van belang te weten dat ik met slachtoffers van loverboys werk vanuit de visie die ik erop heb als exitcounselor.
Een exitcounselor is gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) en het verzorgen van voorlichting/educatie omtrent dit fenomeen. Ik ben begonnen als exitcounselor van slachtoffers van sektarisch getinte structuren. Die invalshoek (niet hetzelfde als deprogrammeren en nooit onder dwang) werkt, met de aanpassingen die ik heb toegepast in mijn methode, ook bij slachtoffers van loverboys, zo blijkt uit mijn ervaring. (Behalve exitcounselor ben ik in mijn zelfstandige praktijk overigens ook werkzaam als counselor/coach en sportconsultant. Dit terzijde).
De mogelijke impact van destructieve controletechnieken wordt in onze samenleving nog lang niet altijd onderkend. Vaak denkt men bij hersenspoelen aan science fiction. Een exitcounselor zoals ik (er zijn slechts zeer weinig exitcounselors in Europa. Er zijn er meer in de VS, Japan en Israel. We ontmoeten elkaar op internationale congressen), weet echter maar al te goed hoe ernstig de problematiek van slachtoffers kan zijn:

  • Ontwrichting van de samenleving
  • Ontwrichting van hun familie en vrienden
  • Ontwrichting van zichzelf!

Volgens mijn inzichten is een van de vele aspecten aan de loverboys problematiek, dat het slachtoffer door de invloed van destructieve controletechnieken ertoe wordt gedwongen o.a. de eigen identiteit te verruilen voor de identiteit van de loverboy. Dit verlies leidt tot het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Het slachtoffer raakt in de ban van de loverboy.
Voor een volledig herstel is het, volgens mijn ervaring, in alle gevallen noodzakelijk dat een slachtoffer los wordt gemaakt van de impact van destructieve controletechnieken. Het slachtoffer weer contact laten maken met de eigen identiteit, is een onderdeel van het ondermijnen van de invloed van destructieve controle.

Het verhaal van Maria Mosterd in haar boek: “Echte mannen eten geen kaas”, geeft een impressie van de mogelijke problematiek van slachtoffers van loverboys.
Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze veel jeugdherinneringen kwijt was. Ze schrijft ook over het onbegrip in de samenleving.
De loverboysconstructie is een complex systeem. Mensen, waaronder ook veel goedbedoelende hulpverleners en medewerkers van de politie begrijpen vaak niet hoe het komt dat het slachtoffer terug wil naar de loverboy die haar mishandelt, mede omdat ze de impact van destructieve controletechnieken/ brainwash, niet begrijpen….en soms geloven ze niet eens dat het werkelijk bestaat”.

De impact van de ban waarin deze slachtoffers leven is hardnekkig.
De aanpak via exitcounseling zoals Sjoukje Drenth dat vanuit haar expertise daarin doet, blijkt juist op het terrein van het verbreken van die ban succesvol te zijn. Dat is onderdeel van de toegevoegde waarde van de methodiek/werkwijze en didactiek die Sjoukje hanteert. Een kennisterrein waarop zij door velen inmiddels als deskundige wordt erkend.
Er is voor een goed begrip van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in de loverboysconstructie echter nog een lange weg te gaan.
Sjoukje wordt veelgevraagd voor lezingen en workshops omtrent haar aanpak.

Workshop of lezing van Sjoukje volgen over destructieve controletechnieken, loverboys of sekten?

Dat kan. Bel 06-55168867 mail: [email protected]

Meer wten over loverboys, de slachtoffers en de hulp mogelijkheden van Sjoukje Drenth Bruintjes: link naar www.slachtofferloverboys.nl en klik er op de menulinkjes loverboys naast de tekst.