Het verhaal van de leiding

Leiding van de NB aan het woord

Over mijn contacten met de leiding van de NB:

De heer van de Linden heeft al in het begin van het bekend worden van mijn onderzoek naar het functioneren van de NB, contact met mij opgenomen. Ik heb al snel allerlei informatie ontvangen, o.a. in de vorm van boeken, waarvoor ik de heer van der Linden erkentelijk ben. De contacten die per telefoon hebben plaatsgevonden kenden een vriendelijke toon. Ik heb het materiaal bestudeerd. Voor een goed onderzoek zijn natuurlijk ook andere geluiden dan die van de leiding van de NB van belang.

De andere geluiden komen vooral van mensen die zich slachtoffer voelen van de NB. Met Andre Venema heb ik een face to face-gesprek gehad, naast de vele telefonische contacten. Met de meeste mensen bestaat er een mailcontact. Ook NB-leden hebben hun geluid laten horen. Zie voor enkele voorbeelden: Slachtoffers aan het woord.

Het materiaal van de heer van der Linden heb ik bestudeerd. Dit materiaal schilderde o.a. de ontstaansgeschiedenis van de NB. Daarnaast was er een boek met de bevindingen van Lowel Striker na zijn onderzoek naar het functioneren van de NB. Globaal gaf het materiaal van de heer van der Linden een positief beeld van de NB.

Mijn pogingen om de leiding van de NB te bewegen tot een gesprek met de mensen die vertellen slachtoffer te zijn van het beleid van de NB, op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid, zijn tot nu toe nog zonder resultaat. In plaats daarvan uit men zich, bij monde van de heer van der Linden, nog zeer “onvriendelijk, verwijtend en zonder toenaderingspoging” tot slachtoffers en over de slachtoffers die hun mond open hebben gedaan over hun beleving van het beleid van de NB.

De slachtoffers daarentegen staan open voor een dergelijk gesprek, al zoeken een aantal ook rust en willen ze niets meer te maken hebben met de, in hun ogen, “muur vol onbegrip en intolerantie”…zoals zij de leding van de NB hebben ervaren.

Zolang de leiding van de NB niet tot de conclusie komt dat een gesprek met, erkenning van de slachtoffers en het stoppen met het op bedenkelijke wijze buitensluiten van mensen die er net even anders over denken dan de leiding van de NB, van belang is voor de medemenselijkheid van het gezicht van de Noorse Broeders ….zolang zal het dilemma wel voortduren. Dat is zoals ik het bekijk, na al mijn ervaringen met en contacten over de NB. Ik blijf erop hopen dat de leiding van de NB op een goede dag een deel van haar aandacht op positieve wijze zal schenken aan het geluid van de mensen die zich slachtoffer voelen van hun beleid.

Activiteiten van de NB? en andere kritische geluiden in de media over de NB:

  • Noorse Broeders lonken naar Best Western-hotel Diana Bosch stadskanaal – De Christelijke Gemeente Nederland (CGN) heeft belangstelling voor de exploitatie van het Best Western-hotel in Stadskanaal. Afgelopen vrijdag heeft de geloofsgemeenschap, beter bekend als de Noorse Broeders, een eerste (kennismakings)gesprek gevoerd. CGN-woordvoerder Bert Kobes laat weten dat er binnenkort een tweede ontmoeting plaatsvindt. De zegsman benadrukt dat het gaat om prille ideeën. “Het is nog maar zeer de vraag of we de exploitatie inderdaad op ons gaan nemen. Maar we willen de mogelijkheden onderzoeken en daarom gaan we met partijen om de tafel.” Voor het runnen van het Kanaalster viersterrenhotel wordt een exploitant gezocht.Hoteleigenaar Kadans Vastgoed heeft daarover met bierbrouwer Interbrew afspraken gemaakt. In de nabije toekomst verandert er veel in het Best Western. Naast het huidige Plein-Café komt een Belgisch Café en op de plek van het restaurant moet een theatercafé verrijzen waarvan het naastgelegen Geert Teis kan profiteren.Het hotel wordt nu geëxploiteerd door ondernemer Dirk Koning uit Stadskanaal. Maar de afspraken die hij heeft gemaakt met Kadans lopen af op 1 januari. De kans bestaat dat CGN het stokje daarna overneemt. De geloofsgemeenschap is al eigenaar van het sport- en vakantiepark Het Pagedal.Debedoeling is dat het complex op termijn gaat fungeren als nieuw landelijke conferentiecentrum. De komende jaren worden miljoenen euro’s geïnvesteerd. Zo wordt onder meer een hypermodern auditorium gebouwd met liefst 2500zitplaatsen.Als de zaal eenmaal in gebruik genomen is, zullen er zowel landelijke als internationale samenkomsten plaatsvinden. Kobes: “We hebben er in het verleden al rekening mee gehouden dat we gebruik zouden moeten maken van de hotelfaciliteiten in Stadskanaal. Als er zoveel mensen komen, kunnen we die nooit allemaal kwijt op ons park.”  (bron: Dagblad van het Noorden)
  • Aanklacht tegen Noorse Broeders wegens mishandeling
  • Openbaar ministerie kan geen bewijs vinden voor mishandeling bij noorse broeders.  In dit artikel wordt gesuggereerd dat er geen bewijslast was voor de aanklacht wegens mishandeling. De aanklacht wegenslichamelijke-en geestelijke mishandeling werd geseponeerd vanwege het feit dat de verjaringstermijn was verstreken, zo luidt het verhaal van enkele critici. Indien dat de reden voor seponeren is geweest, dan vind ik dat een bedenkelijk einde aan de inspanningen van een dapper mens om geleden onrecht aan te kaarten. De aanklacht waarin de stelling dat de “Noorse broeders” een criminele organisatie zou zijn, werd niet bewezen geacht en derhalve geseponeerd.
  • Informatie uit kritische hoek: “Gehoorzaamheid bij Noorse Broeders belangrijker dan geloof”
  • NETWERK in september 2009 over de CGN/Noorse Broeders
  • NETWERK wint kort geding dat de Noorse Broeders tegen NETWERK hadden aangespannen wegens hun uitzending in september 2009
  • FNV wint rechtszaak tegen christelijk uitzendbureau DWN Het uitzendbureau DWN Service, werkmaatschappij van de Noorse broeders, heeft een rechtszaak tegen FNV Bondgenoten en NCRV verloren
  • NETWERK in januari 2010 over CGN/Noorse Broeders
  • Ellen Heijmerikx vertelt bij Pauw en Wittman over haar jeugd in de Noorse Broeders beweging/CGN