Exitcouseling bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Inleiding

Soms is er sprake van geweld binnen gezinnen. Hoe erg dat geweld binnen die vier muren is, zien we niet altijd zo direct. Vooral niet, omdat erover gezwegen wordt. Het komt voor dat er sprake is van “geweld als dwangmiddel” om huisgenoten te laten doen wat ze normaliter als zichzelf nooit zouden doen/ willen doen. Naast lichamelijk geweld, zijn er dus ook vormen van psychische- en emotionele mishandeling in gezinssituaties bekend. Slachtoffers van geweld worden soms in double-bind posities gedrukt. Manipulatietechnieken in de meest negatieve zin van het woord. Kinderen zijn vaak de grootste slachtoffers van stress en geweld in een gezin, maar het komt ook voor dat ouders worden mishandeld door hun kinderen.

Omschrijvingen van betekenissen van begrippen

Er is sprake van huiselijk geweld, wanneer geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.

Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer.

Huiselijke kring is de kring die bestaat uit partners, ex-partners, gezinsleden, familie en huisvrienden.

Huisvrienden zijn mensen die een vriendschappelijke band onderhouden met de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer en die het slachtoffer in huiselijke sfeer ontmoet.

Kindermishandeling omvat alle bedreigende of gewelddadige interactie, psychisch, fysiek of seksueel van aard, die wordt opgedrongen door mensen t.o.v. wie de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie staat.

Draagkracht

De draagkracht van een gezin, wordt door allerlei factoren bepaald. Hoe de mensen binnen het gezin om gaan met problemen, bepaalt mede die draagkracht.

Negatieve druk op de draagkracht binnen een gezin:

 • verminderd inkomen door verlies van baan
 • ziekte
 • communicatieproblemen
 • slechte relatie van de ouders
 • drugs en/of drank gebruik
 • Stiefgezinnen
 • slechte huisvesting
 • armoede
 • en andere.

Soms ligt de oorzaak van zo’n nare gezinssituatie in de sfeer van het vast zitten in een sekteachtige groepsstructuur. Het kan gebeuren  dat er dan een kringloop van problemen ontstaat:

 • denkbox-gelieerde problemen ( vaste gedragspatronen door hersenspoeltechnieken),
 • veranderde financiele prioriteitenstelling
 • met kind als sluitpost van de begroting
 • waarover men het binnen zo’n gezin vervolgens niet eens is,
 • zware vermoeidheid door de aandacht die door de groep gevraagd wordt
 • naast de problemen van alle dag inclusief het werk,
 • drugs…in eerste instantie om het allemaal vol te kunnen houden, later als verslavingsactiviteit en alle problemen die men daarvan krijgt enzo.

Hoe uit huiselijk geweld zich?

 • Fysieke mishandeling
 • Seksuele mishandeling
 • Psychische -e/of emotionele mishandeling
 • Schending van rechten ( vrijheidsberoving)
 • Financiele uitbuiting
 • Belaging
 • Kinderen zijn vaak getuige van het geweld

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling:

Deze signalen kunnen zich breed manifesteren. Te denken valt aan:

 • lichamlijke signalen ( hoofdpijn, buikpijn, lichamelijk letsel, vermoeidheid e.a.)
 • psycho-somatische klachten ( angst: trillen, zweten, hyperventilatie e.a. machteloosheid: neerslachtigheid, apathie e.a.)
 • gedrag-signalen ( verhullende kleding, oogcontact gaat moeilijk, concentratiestoornissen, schrikken van onverwachte aanraking, dierenmishandeling e.a.)
 • omgevingssignalen (problemen op school, ziekteverzuim, verwaarlozing huis e.a.)

Overlevingsstrategieen

Bij survival gedrag kun je denken aan de volgende tactieken:

 • Vermijden van geweld sussen en aanpassen
 • dader-identificatie door zichzelf weg te cijferen en zich verplaatsen in de dader ( stockholmsyndroom)
 • andere beleving van de werkelijkheid door de dader in goede en slechte kant te verdelen en door selctief geheugen
 • Dissociatie ( DIS)

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een spiraal van geweld. Het houdt niet vanzelf op.

Voor hulp kunt u in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes terecht. Bel: 06-55168867 of mail: [email protected]