Exitcounseling bij schadelijke manipulatie

Een goudvis in een kommetje dat van buiten zwart is geverfd, zal nooit weten hoe de wereld er buiten de viskom uitziet, tenzij iemand het visje eruit tilt om het de rest van de wereld te laten zien. Mensen kunnen ook in zo’n gesloten “denkbox” zitten. Dat zijn mensen van wie “eigen vrije wil” en “zelfbeschikkingsrecht”, afgenomen zijn.

Je denkt aan de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog misschien.

Inderdaad. In die van de wereld afgesloten kampen zaten mensen opgesloten o.g.v. hun  geloof, politieke overtuiging of afkomst e.d. Hun eigen vrije wil en zelfbeschikkingsrecht werden door fysiek en psychisch geweld zwaar onderdrukt. De concentratiekampen van de nazi’s vormen een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Helaas beleven ook nu nog steeds mensen een dergelijke nachtmerrie ergens op de wereld. Helaas.

Daarbij gaat het niet altijd om mensen die opgesloten zijn in kampen. Er bestaan mensen, die vastzitten in een zieke groepsstructuur, waarin denken en doen gestuurd wordt door de leider(s) van zo’n groep. De leider(s)bepaalt(en) wat ze van iemand moeten vinden en wat/hoe ze met anderen mogen communiceren. Mensen met een andere opvatting worden in een dergelijke groep niet geduld en tot “buitenstaander” gebombardeerd: “De outcast waarmee geen contact onderhouden mag worden door leden van de groep”. Gebeurt dat wel, dan wordt ’t dissonante groepslid streng gestraft. Ongelooflijk,bizar….maar heus….het bestaat. En daarover gaat mijn homepage.

Iedereen kent de effectieve werking van fysiek geweld als dwangmiddel om mensen dingen te laten doen die ze nooit uit zichzelf zouden doen.

Psychisch geweld is in onze gedachten over dwang en onderdrukking minder nadrukkelijk aanwezig. En toch kan de werking ervan even effectief zijn als fysiek geweld. Eigenlijk kan het veel vernietigender zijn dan fysiek geweld.

“Dwingende beinvloeding/destructieve controletechnieken”(=een systematisch toenemend gebruik van psychologische krachten), kan namelijk behalve iemands gedrag, ook iemands attitude veranderen. Het kan mensen gewillig dingen laten doen, waar ze vroeger van walgden. Dingen waarvoor vroeger marteling, lichamelijke pijn of drugs noodzakelijk zouden zijn geweest. Dwingende beinvloeding/hersenspoelen knaagt aan iemands identiteit. Dat gebeurt m.b.v destructieve controletechnieken/hersenspoelen.

Ter illustratie en ter overdenking wil ik jullie wijzen op:

Als “dwingende beinvloeding”/”Brainwashing”, de invloed van angst, intenties, suggesties, gedachten, percepties en/of sektarische toestanden/sektes jou om wat voor reden dan ook boeien, ga dan naar het volgende hoofdstuk: Wat zijn destructieve controletechnieken of lees verder op mijn websites: sektehulp.nl, counselingpraktijk.nl en slachtofferloverboys.nl

Ik ben exitcounselor. Als exitcounselor verleen ik doelgerichte hulp d.m.v. exitcounseling aan slachtoffers van hersenspoelen, zoals bijvoorbeeld slachtoffers van sektes en van loverboys dat ook zijn. Ook begeleid ik de sociale omgeving, die vaak het contact met degene die onder invloed van hersenspoelen staat, verloren heeft. Een van de routes die ik bewandel, is het herstellen van het contact m.b.v. exitcounselingvaardigheden.

Je kunt me bellen op 06-55168867 of mailen: [email protected]