Digitale loverboys

Digitale loverboys

Evolutie

De wereld draait door. Zo staat ook de wereld van de loverboys niet stil. De evolutie van het leven op aarde, laat het enorme aanpassingsvermogen zien van alles wat leeft.

Internet heeft enkele jaren geleden zijn intrede gedaan. En wij mensen hebben onze communicatie aangepast aan de mogelijkheden van internet. Ook de loverboy of mensenhandelaar heeft zich aangepast.

Voor hen betekent het internet een nieuwe route naar hun potentiele slachtoffers. maar evenals iedereen, laten ze de communicatiekanalen die er al waren niet los. Internet is een extra route. Het is een aanvulling op de andere methodes van het ronselen van slachtoffers.

Van digitale grooming naar feitelijke inlijving en exploitatie

De essentie van de benadering van een potentieel slachtoffer is ook op het internet dezelfde gebleven: Digitale grooming gaat vooraf aan de feitelijke inlijving en exploitatie.

De loverboy op het internet is de digitale versie van de loverboy op straat.

De stappen die bij de digitale loverboys te onderkennen zijn, zijn de volgende:

1. De loverboys melden zich met een anoniem profiel aan bij verschillende social media sites: hyves, facebook, MSN, Partyflock e.d.

2 Hawking: Het selecteren van potentiele slachtoffers door als een havik boven de verschillende profielen te cirkelen. Zo kan de loverboy een beeld krijgen van iemand. Hij ziet geslacht, leeftijd, woonplaats, hobby´s en opleiding.

3. Het benaderen van het slachtoffer door digital grooming:

  • social engineering: complimentjes maken over foto/hobby etc.
  • inpalmen: steeds verder gaan in het gesprek met het slachtoffer is via internet makkelijker dan op straat: het slachtoffer is op eigen terrein en zal zich sneller en meer bloot geven dan op straat.

4. Het inlijven: zorgen voor de exploitatie van het slachtoffer, waarbij chantage van het slachtoffer middels compromitterende film of chat gesprekken niet wordt geschuwd.

Voordelen van het werken via internet boven de straat

Uit wetenschappelijk onderzoek van Viola Zanetti is gebleken dat loverboys de route via het internet het makkelijkst vinden. De voordelen van het internet boven de straat zijn voor hen:

  • veel potentiele ronselplekken
  • veel jongeren op social media
  • nauwelijks handhaving en controle van ouders en politie/justitie
  • anonimiteit
  • laagdrempelig
  • weinig kosten

Samenvattende conclusie

De methode van de loverboys lijkt in essentie niet veranderd: een periode van digitale grooming gaat vooraf aan de exploitatie. Zoals de loverboy op straat al te werk ging, zo gaat hij ook op het internet te werk. Er zijn wel steeds meer gevallen bekend, waarin de grooming periode lijkt te worden overgeslagen. Het slachtoffer wordt in die gevallen direct erbeinvloed door ze  m.b.v. drugs en geweld zoveel angst in te boezemen dat ze veel sneller dan middels de grooming periode “achter de ramen” zitten voor de loverboys.

Exitcounseling: een unieke methode van hulp van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Overeind blijven echter m.i. ook dan de gevolgen van de loverboysconstructie: Doordat het slachtoffer zich moet conformeren aan de wensen en verwachtingen van de loverboy, verruilt ze geleidelijk haar eigen identiteit, haar eigen normen en waarden..voor die van de manipulator. Ook wordt ze stelselmatig geisoleerd van haar oude sociale omgeving. De belangrijkste klacht waarmee ouders van een slachtoffer in mijn praktijk komen is altijd:” onze dochter is zo veranderd. Ze spreekt zelfs zoals de loverboy. We kunnen haar niet bereiken en als we met haar spreken hebben we direct ruzie. Een ruzie die we eigenlijk niet begrijpen”.

Mijn methode van hulp aan de slachtoffers van loverboys, is gebaseerd op de methode van hulp aan slachtoffers van sektarisch getinte structuren…op de hulp aan slachtoffers van hersenspoelen. Ik heb die methode van exitcounseling op bepaalde punten aangepast aan de problematiek van slachtoffers van loverboys. Dat het in de loverboysconstructie echter om hersenspoelen ( het gebruik van enkele destructieve controletechnieken) door de loverboy gaat, staat voor mij als een paal boven water.

Dat mijn methode van exitcounseling werkt, vind ik daarom ook niet verwonderlijk.

Voor hulp d.m.v. exitcounseling voor slachtoffers van loverboys, kunt u bellen: 06-5516886706-55168867 of mailen: [email protected]

Workshop of lezing van Sjoukje Drenth Bruintjes volgen over destructieve controletechnieken? Dat kan. Bel 06-5516886706-55168867 of link voor meer info naar de lezing/ workshop/ training van uw keuze:

Workshops/lezingen/trainingen van Sjoukje Drenth Bruintjes:

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op DE site over loverboys, slachtoffers van loverboys en de speciale hulp voor de slachtoffers die Sjoukje Drenth bruintjes te beiden heeft met haar methode van exitcounseling voor slachtoffer van loverboys:

www.slachtofferloverboys.nl