Breatharians zweren eten af

Kleine destructieve sektes

De grote destructieve sektes zijn bij vrijwel iedereen bekend. Dat is ook de wens van zo’n gesloten manipulatief systeem. Ze willen steeds weer nieuwe recruten. Voor dat doel zetten sommige sektes hun zinnen op het binnen halen van een beroemdheid. Van de kleinere sektes, soms alleen een handjevol vrienden of familie, hoor je meestal niet zoveel. Toch zijn ze er. Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes ontvangt regelmatig slachtoffers van grotere gesloten systemen, maar ook van de kleinere komen er mensen die zich slachtoffer voelen van destructieve controletechnieken in haar Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes. Ze hebben last van dezelfde verschijnselen als de mensen die zich slachtoffer voelen van de grotere destructieve sektes. Verschijnselen/ signalen, die als 2 druppels water lijken op destructieve controletechnieken/hersenspoeltechnieken  van een destructieve sekte. Sjoukje Drenth Bruintjes begeleidt ze, net als de slachtoffers van de grotere destructieve sektes, met exitcounseling naar beter vaarwater. Dat begint met haar bekende website sektehulp.nl en gaat bij velen verder met exitcounseling in haar praktijk.

In het nieuws zijn ze zelden, de kleinere destructieve sektes en de slachtoffers van kleine sektarisch getinte structuren. Maar deze keer lijkt het volgens de Telegraaf wel raak. Een kleine groep mensen, die als thema heeft “het loslaten van eten”, heeft de belangstelling van de media gewekt: Breatharians.

Loaden language/ taalmanipulatie

Sjoukje Drenth Bruintjes: “Loslaten is een aanwezig begrip in onze samenleving. Meestal is daar niks mis mee. Er kleeft zelfs een positieve associatie aan. In destructieve sektes wordt vaak gebruik gemaakt van taal, om mensen op het verkeerde been te zetten. Ze koppelen andere betekenissen aan een begrip, creeeren een nieuwe taal of ze maken ten onrechte gebruik van een positieve associatie van een begrip om de nare betekenis die dat begrip binnen zo’n destructieve sekte heeft, te verdoezelen. Nu naar de situatie die in de pers wordt beschreven: . Iemand van een groep is overleden. In de groep waarover de pers schrijft, de zgn. Breatharians, zie ik dat het begrip loslaten in genoemde groep een belangrijk thema is. Nu kun je met loslaten veel goede dingen doen, maar loslaten van eten hoort daar niet bij, denk ik. Overigens is niet bekend of de persoon gestorven is door te weinig te eten. Daar wordt onderzoek naar gedaan”.

Breatharians

Breatharians ( ademhalisten) zijn van mening dat eten en drinken niet nodig is om te leven. Zij zeggen te leven van het zgn. prana: levenskracht. Deze beweging heeft volgers over de hele wereld en lijkt te zijn begonnen bij een Australische mevrouw. Volgens het artikel in de Telegraaf zouden er 4 Breatharians zijn overleden. Ook de overleden mevrouw waarmee dit nu in de media komt, was een Breatharian.

Interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes n.a.v. Breatharians

Hieronder een deel uit het artikel over Breatharians in de Telegraaf met hun weergave van het interview met exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes:

Voor meer zie het volledige artikel in de Telegraaf: Angst regeert in sekte.