Awareness Trainingen: CSA, Essence Trainingen, Landmark

Een kritische blik op Awareness Trainingen

Er bestaat een groeiende belangstelling voor de zogenaamde awareness trainingen. Bewegingen als CSA, Essence Trainingen en Landmark Education/ Landmark Forum ( vroeger EST), profiteren hiervan. De groeiende belangstelling gaat hand in hand met groeiende kritiek op awareness trainingen.

Binnenkort zal ik op deze pagina meer informatie geven over LGAT: Large Group Awareness Trainingen. De video impressie van mijn speech op de ICSA ( International Cultic Studies Association) in Brussel in 2007, vertelt over Miracle of Love en de mogelijke LGAT binnen deze beweging. Voor nu het volgende:

In een van de  Intermediair uitgaves (te linken via meerdere linken hieronder) een artikel over de groeiende kritiek op de awareness-trainingen van o.a. CSA, Essence en Landmark. Ik vind het een goed artikel. Wanneer mensen aan sektarisch getinte groepsstructuren denken, hebben ze veelal de een of andere groep met religieuze kenmerken voor ogen. Mensen vliegen er gemakkelijk in, maar komen er moeilijk weer uit. Er bestaan echter ook groepsstructuren die mijns inziens geen religieus, maar een therapeutisch of educatief sausje gebruiken als aantrekkingsmiddel….en ook daar vandaan komen soms mensen met klachten die als 2 druppels water lijken op de klachten van mensen die in religieus getinte sektarische structuren onder invloed van destructieve controletechnieken hebben geleefd.

De schrijver van het intermediair-artikel verwerkt naast andere en de zijne, ook mijn opvatting als exitcounseler. Maar hij doet dat in het kort  en vermeldt slechts een klein aspect van mijn zienswijze op de zogenaamde awareness-trainingen. Vandaar dat ik hetvolgende graag toevoeg: Met mijn opvatting over deze trainingen, behoor ik tot de critici ervan. Deels stoelt mijn opvatting op mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve gedragscontroletechnieken op iemands identiteit, sociale omgeving en samenleving. Deels op de ervaringen van clienten, die zich met klachten over deze bewegingen in mijn praktijk melden. Ik zie deze trainingen van Essence als een soort LGAT’s ( Large Group Awareness Trainingen), waarin mijns inziens onethisch wordt beïnvloed m.b.v. onder andere  “spelen met temperatuur, ruimte, voeding en vocht”,  sensorische deprivatie e.d. Miracle of Love maakt volgens mij ook gebruik van deze methoden tijdens hun zgn. Intensives. Voor meer info daarover verwijs ik jullie graag naar mijn lezing over MOL op de internationale conferentie van de International Cultic Studies Association in Brussel (juni 2007).