Anker

Anker

vormt een verzameling gedichten, die allemaal te maken hebben met de strijd van een mens voor de vrijheid om te zijn wie ze is

voor de vrijheid van een ander mens

tegen de onderdrukking van vrijheid door machtsmisbruik, onethische manipulatie, destructieve controletechnieken, hersenspoelen

tegen andere vormen van geweld waarmee een mens monddood kan worden gemaakt

in naam van de “Rechten van de mens”

Liefdevolle gedichten heb ik vooral in “ Een knuffel voor jou” geschreven. De gedichten op deze site zijn ook geschreven uit een liefdevol vriendschapsgevoel voor een kameraadje in de knel, maar ze beschrijven de bizarheid en onvoorstelbaarheid van de situatie waarin mijn kameraadje vastzit. De bedoeling daarvan is natuurlijk om allerlei mensen duidelijk maken wat er in werkelijkheid achter een schone facade gaande is. Dat is belangrijk (al gebleken) voor het verkrijgen van steun voor mijn kameraadje in de knel.

Wellicht ten overvloede wil de lezers erop attent maken dat de gedichten worden beschermd door copyrights. Dat betekent dat u voor het kopieren/gebruiken van een van de gedichten vooraf toestemming dient te vragen en dat u alleen mag kopieren/gebruiken indien die toestemming aan u is verleend. Voor info kunt u contact opnemen met ’t schrijvertje/Sjoukje Drenth Bruintjes: 06-55168867.

“you may say I’m a dreamer

but I’m not the only one”

Oproep aan een lief mens in de knel:

KOM NOU MAAR

DAT KUN JIJ DOEN

IK KAN NIET NAAR JE TOE

IK KAN NIET VAN JE WEGGAAN

omdat ik weet waarin jij denkt vast te zitten

omdat ik weet hoe het fenomeen waarin jij denkt vast te zitten werkt

omdat ik waarden als respect, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, een eigen wil en het zelfbeschikkingsrecht de moeite waard vind om voor op te staan tegen de onderdrukking ervan

omdat jij mijn kameraadje bent en ik jouw kameraadje ben

Ik weet niet beter dan dat jij wilt dat ik mijn vriendschap voor jou in deze idiote situatie invul, zoals ik dat nu doe. Naar eer en geweten handel ik in het volste respect voor jouw eigen wil. Zonder tegenbericht van jouw eigen zelf in een sfeer waarin respect en gelijkwaardigheid gehanteerde waarden zijn, blijf ik staan waar ik nu sta: Achter jou.

Ik vind deze positie wel moeilijk. Niet direkt iets zichtbaars doen waarmee het onrecht wat jou in onze ogen wordt aangedaan onmiddelijk kan worden gestopt…. en stilletjes afwachten of ik na de momenten waarop jij “in de knel” zit, weer iets van jou kan herkennen, laten me weleens op mijn benen schudden. Doodmoe word ik ervan….

Ik zou graag een andere weg bewandelen. Dat kan niet, omdat zaken zoals zelfrespect, eigenwaarde, waardigheid, vrije wil en zelfbeschikkingsrecht, buiten jouw bereik worden gehouden door onethische psychosystemen van de groep waarin jij denkt vast te zitten.

Jouw eigen identiteit wordt door de macht ontkend.

De enige manier om jou te laten ontsnappen aan de afgrond die dergelijke groepen aan het einde van hun bestaan kenmerkt, is de weg van geduld en waardering voor de mens die jij in werkelijkheid bent, mensje achter de maan. Daarin hoort mijn respect voor jouw eigen identiteit en jouw eigen vrije wil. Daarin hoort ook het nadrukkelijk mezelf blijven tegenover de onjuiste karikatuur die de macht over mijn persoonlijkheid heeft neergezet.

Jij bent in je keuzevrijheid beperkt door je angst voor de macht en een onjuiste voorstelling van de positie van de macht. Dat is zoals ik het zie.Van mij krijg je juist alle vrijheid om te kiezen en mijn beeld van macht waarin macht slechts bestaat voor slachtoffers die ervoor buigen….Ik ben dus in jouw buurt, respecteer jouw eigen wil… maar laat wel merken waarmee je me  verdriet doet, eis respect voor mijn eigen identiteit en weiger nadrukkelijk zelf te buigen voor de/hetgene waaronder jij wel gebukt gaat.

Wat ik o.a. daarmee wil bereiken is dat jij je zelfrespect,eigenwaarde,waardigheid,zelfbeschikkingsrecht……en dus je eigen wil weer raadpleegt in het maken van je eigen….en dus vrije…..keuzes.

’t schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes

“according to my perception”