Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Inleiding

Vragen en antwoorden uit de geschiedenis, uit een tijd ver voor de start van mijn huidige Counseling en Consultancy Praktijk.

Ik was nog niet actief als exitcounseler en counselor.

Ik was wel lerares lichamelijke opvoeding, dansdocente, personal trainer, sportcoach en sportconsultant met een zelfstandig sportadviesbureau.

Daarnaast was ik echter ook iemand die zich verdiept had in de werking en impact van destructieve gedragscontroletechnieken, na een aanvaring met een sektarisch getinte structuur en het verlies van een paar vrienden daaraan.

Ik wilde meer weten van de bizarre truc die een paar van mijn vrienden een bizarre groepsstructuur had ingetrokken. Natuurlijk wilde ik dat gaan begrijpen. Op een dag werd me door een van die vrienden verteld dat ik van de groepsstructuur gekwetst moest worden.

Alhoewel dat toch erg ongeloofwaardig op me overkwam, bleek al gauw dat dit onwaarschijnlijke toch de werkelijkheid zou worden. Het bleef niet bij negatief geroddel binnen die structuur. Er ontstonden heuse dreigementen, intimidaties op straat en nare anonieme beschuldigingen(toen nog niet via het internet , want er was nog geen mail of internet in die tijd).

Die situatie liep meer en meer uit de hand.

Tot dan had ik er met niemand over gesproken. Zwijgen en pogingen doen de situatie in normaler vaarwater te krijgen met vriendelijkheid en communicatiepogingen waren de middelen die ik tevergeefs ongeveer 3 jaar lang heb gebruikt. Tot mijn grote spijt moest ik toch anders op het gebeuren gaan reageren: Het zwijgen heb ik destijds verruild voor het spreken. Zwijgen kan goud zijn, maar voor slachtoffers van intimidatie en geweld leidt dat mijns inziens veelal niet tot het oplossen van dat probleem. Spreken en laten zien wat er gebeurde bleken de wondermiddelen. Althans voor het dimmen van de intimiderende bejegeningen.

U begrijpt natuurlijk wel, dat sektarisch getinte machtsstructuren en andere personen die destructieve gedragscontroletechnieken gebruiken mij zelfs mijn enige middel  af wilden en willen nemen. O, ik mag nog wel spreken…zolang ik dan maar niet gehoord wordt..serieus genomen wordt…

 

Tussen de periode waarin ik die aanvaring had en het moment waarop ik met mijn praktijk ben gestart, ligt ongeveer 10 jaar studeren,  ervaring opdoen, communiceren met/boeken lezen van allerlei mensen die op de een of andere manier betrokken waren bij de problematiek van dwingende beinvloedingstechnieken: Specialisten exitcounseling zoals o.a. de pedagoog Michael Langone Phd., de arts dr. Jana Lalich Phd . Ook heb ik boeken/artikelen gelezen van Steven Hassan en Rick Ross, professor Anderson en professor Kind. Natuurlijk las ik ook werken van andere wetenschappers. Wetenschappers die het bestaan of de impact van destructieve gedragscontrole, sektes e.d. in twijfel trekken.

Op basis van al hetgeen ik erover gelezen, gesproken, gezien en ervaren had, was en ben ik het eens met de wetenschappers en exitcounselers die waarschuwen voor de impact van sektarisch getinte structuren, voor de impact van destructieve gedragscontroletechnieken. Ik ben het niet alleen met ze eens. Ik ben nu, vele jaren later, zelf exitcounseler en verzorg lezingen en workshops op dit terrein. Hulpverlenen en voorlichten over dit fenomeen zijn onderdeel van mijn functioneren als exitcounseler. Om misverstanden te voorkomen: Het is belangrijk te weten dat een exitcounseler nooit tegen de zin van een mens gaat exitcounselen. Hierin onderscheiden exitcounselers zich principieel van de deprogrammeurs van vroeger in de Verenigde Staten. Exitcounselers zoals ik zijn principieel tegen het deprogrammeren onder dwang. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het mogelijke succes van het exitcounselen. Men heeft kunnen aantonen dat deprogrammeren onder dwang 9 van de 10 keer niet beklijfd. Exitcounselen kan een lang proces zijn, maar geeft de slachtoffers van destructieve gedragscontrole vanaf dag 1 in het begeleidingstraject het zelfbeschikkingsrecht terug. Dat vind ik mooi aan dit vak als onderdeel van mijn praktijk.

Ik hoop met deze inleiding de lezers van dienst te zijn en voldoende kader te hebben gegeven voor deze pagina om misverstanden te voorkomen.

Voor meer informatie over mij, mijn opleiding en ervaring, verwijs ik graag naar mijn

CV Sjoukje Drenth-Bruintjes

Meer informatie over de praktijk kunt u vinden op: www.counselingpraktijk.nl

Wilt u meer weten over destructieve gedragscontrole: www.sektehulp.nl

Lees ook gerust eens op: Backlash

 

Persoonlijke noot vooraf.

Ik laat dit deel van deze vragen en reacties staan, omdat ze wel een beeld geven van de vragen die er zoal leven.
Velen lezen mijn websites. Veel lezers hebben te kennen gegeven via de mail of per telefoon, dat juist mijn persoonlijke verhaal voor hen zo troostend en behulpzaam is. De erkenning van hun problematiek is voor deze mensen juist helend.
Ik heb ervoor gekozen om daarom ook mijn persoonlijke ervaring uit 1997 middels dichterlijke verhalen, brieven e.d. te laten staan. Ik weet dat ik me daarmee kwetsbaar opstel.
Sjoukje.

 

Beste anonieme mailer en lezer,

Op deze pagina wil ik mijn reactie ventileren op de veelgestelde vragen en opmerkingen. De mensen die ook voor mij anoniem zijn gebleven, hoop ik zo te kunnen bereiken. Voor andere geinteresseerde lezers van mijn pages,zijn de vragen die gesteld worden en de antwoorden erop vast boeiend genoeg.

Er reageren veel mensen positief op mijn initiatief om “onethische manipulaties” openlijk aan te kaarten. Dat heeft mij goed gedaan. Ik hoop dat de wetenschap dat dit probleem belangstelling heeft van veel mensen,slachtoffers en outcasts in/buiten sekte-achtige toestanden een hart onder de riem steekt.

Sommigen “spreken” hun hoop dat ik tegengas zal blijven bieden aan die negatieve beinvloedingspraktijken, uit. Wat me daarin wat beangstigd is het idee dat het verwachtingspatroon t.a.v. mijn acties misschien wel wat hoog is. Ik doe mijn uiterste best, maar kan in sommige van zulke situaties slechts mondjesmaat handelen. Zelf krijg ik dan weleens het gevoel dat het allemaal niet opschiet en dat frustreert dan weleens. Bedenk dat hulpverlenende vrienden veel meer kunnen, wanneer hun dierbaren die in zulke toestanden verwikkeld zitten, de uitgestoken hand vast zouden durven grijpen. Heel vaak is de angst voor het vastgrijpen van de helpende hand, gebaseerd op iets wat niet echt waar is. Het is slechts een ingeprent angstoproepend maar niet  werkelijk beeld. Soms is de angst wel reeel. Onderzoek de mogelijkheden die er toch wel zijn…..en grijp die dan ook aan!

Hulpverlenende outcasts wil ik zeggen: “Hou vol. Niets van de kwetsuren en beledigingen die door je dierbare zijn geventileerd richting jouw persoon, zijn echt! Het lijkt wel op echt….maar dat is slechts hoe het lijkt!

Denk erom, het komt voor dat degene voor wie je er bent zodanig onder druk is gezet dat een ontmoeting met jou slechts angst oproept. Drugs, psychologisch- en fysiek geweld worden soms in combinatie met elkaar gebruikt om een groepslid “blind”te laten zijn voor degene die echte hulp en steun kan bieden!

Een ontmoeting met dergelijke ingredienten is voor de goedbedoelende outcasts heel erg zwaar, weet ik uit eigen ervaring.

Let wel: Het is jou niet verwijtbaar, wanneer je ermee stopt.

Het verdient echter aanbeveling om de wanhoop de rug toe te keren door er hoop voor in de plaats te zetten. Probeer, steeds wanneer je zo stuk gaat, te bedenken hoe “dwingende beinvloeding”werkt….lees er weer eens over ..en probeer de werkwijze van destructieve groepen in je denken/voelen en gedrag te internaliseren. Je zult zien dat het dan wel weer even gaat.

Lees erover op mijn website SekteHulp.nl

Tot zover een eerste algemene reactie.

Kop op……..en vooral: “Kop d’r veur”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dreigementen of naar dreigementen ruikende intimidaties zullen onmiddelijk gemeld worden bij de politie en/of andere passende instanties!

(zero tolerance)

 

Hieronder enkele vragen en reacties:

2

Beste anonieme mailer,

Het is bijna de standaardreactie van structuren die iets willen verbergen. Ik begrijp dat het shockeert om voor nuts versleten te worden. Zie het als een compliment. Zodra iemand te dicht bij de waarheid komt van de handel en wandel van “ondergrondse bezigheden”, zeggen ze dat je gek bent. Zonodig zelfs met hulp van de status van een beroep waarmee bereikt kan worden dat je je zo ernstig bedreigd voelt, dat je vooral je mond houdt.

Ik weet wat dat voor je betekent. Het is erg naar. Je verhaal is door de extremiteit van wat je vertelt niet voor iedereen zomaar geloofwaardig. Je loopt eerst voortdurend tegen muren aan. Je wordt door het stempel wat je krijgt opgedrukt in eerste instantie niet serieus genomen. Geef niet op. Blijf uitleggen en vertellen. Zet die 10 passen waar anderen slechts 2 passen hoeven doen om serieus te worden genomen. Je zult zien dat eerlijk het langst duurt…..al moet je er soms wel een beetje lang op wachten, weet ik. Blijf staan.

 

 

3

Beste iemand,

Het is van belang om mensen in een sekteachtig opererende groep, steeds duidelijk te maken dat je je deur open houdt voor ze. Kritiek uiten op gedrag waarvan je denkt dat zo’n mensje dat nare gedrag nooit uit zichzelf zou vertonen, kan het beste in de vorm van

  • “spiegelen”,
  • vragen stellen, voor zover mogelijk, naar de bedoeling van dat gedrag….vooral natuurlijk wanneer je het gedrag niet vindt passen bij hoe je je dierbare kent.
  • Heb je geen contactmogelijkheden meer, laat dan de impact van alle gemenigheden enzo toch voelen/zien. Als je echt wilt, vind je communicatiemogelijkheden uit waarvan je je nooit zo bewust bent geweest van het bestaan/mogelijkheden ervan.
  • Blijf vooral nadrukkelijk als jezelf rondstappen en blijf doen waar je goed in bent! Uiteindelijk zal dat het verschil maken. Immers, dat is zoals je dierbare je kent. Natuurlijk, jouw identiteit is door de machtsstructuur middels allerlei manipulatieve trucs onder wel honderd lagen modder bedekt. Echter, helemaal weg krijgen ze je niet, wanneer je mens in de knel jou in het hart heeft zitten. Heus……..hoe raar en naar ze ook doen, ze weten ergens nog steeds wie je bent. Schrale troost…ik weet het.

Begrijp dat spiegelen, er zijn en alles wat je doet, het beste werkt als je dat doet in de vorm van  het zaaien van gedachtenzaad

“Zelf nadenken”, wordt binnen zo’n nare groepsstructuur voortdurend ondermijnd. Met gedachtenzaad zaaien, ondermijn je de blokkades op “open minded”-denken. Die blokkades bestaan uit allerlei verschillende technieken.

Maar wat er ook met de mensen in zo’n groep gedaan wordt om ze te stoppen met het vormen van een eigen mening, er blijven altijd kieren over waar het gedachtenzaad doorheen kan waaien. De groepsstructuur zal zich rot moeten gaan rennen om de kieren te dichten.

Het is ook mogelijk dat toevlucht wordt gezocht tot gebruikmaking van “hypnose en drugs” om degene die je met succes bereikt, min of meer “blind en doof” voor jou te laten zijn. Het zal naar zijn om je dierbare zo mee te maken. Heel erg beroerd.

Begrijp dat die zich in een soort van trance-achtige toestand bevindt en geen stuur heeft over het uiterlijk zichtbare gedrag. Klinkt ongeloofwaardig en bizar. Ik weet het. Toch kan zoiets wel!

Blijf je realiseren hoe het allemaal werkt. Geef niet op.

Natuurlijk mag je je boos voelen. Neem een pauze.

Je mag best boos zijn, maar biedt steeds weer een open deur voor de mens die je dierbaar is. Vergeet in al je pogingen om vooral de deur niet uit woede dicht te gooien nooit, dat je wel respect mag/moet eisen voor jou. Dat is redelijk. Dat is normaal. Dat is ook goed voor de vorming van wegen in de “narrow minded”-toestand van degene die jou zo respectloos bejegent.

4

Hoi,Ik heb begrepen dat er “beesten” bestaan, waarvan de mannetjes vleugeltjes bezitten en de vrouwtjes het zonder vleugels moeten stellen. De vrouwtjes mogen alleen maar eitjes leggen.Mensen hebben allemaal de mogelijkheid gekregen om in vrijheid rond te vliegen. Mensen hebben zelfs wetten en regels bedacht, om afstammelingen van die rare “beesten”,te dwarsbomen in hun verlangen om vrouwelijke mensen de vleugels vast te binden. Het toepassen van die wetten betekent dat “vleugels vastbinden” een strafbaar feit is in onze cultuur. Probleem is vaak de onzichtbaarheid van zulke misstanden door de zwijgzaamheid van de slachtoffers.Dit is zoals ik het bekijk. Kleding zegt niets over “hoe vrij mensen zijn”. Hun bewegingsvrijheid,contactvrijheid/communicatievrijheid zegt des te meer..vind ik.dag hoor’t schrijvertje

sommige insecten verpoppen zich tot gevleugelde exemplaren van het leven

5

Nee, ik wees en wijs geen gesprekken af. Ik heb in het verleden juist veel om een gesprek verzocht. Zonder resultaat helaas. Meestal hoorde ik niets op  zo’n verzoek. Een enkele keer leverde zo’n verzoek allerlei opmerkingen beneden alle peil richting mijn persoon op. Het initiatief ertoe, neem ik niet meer natuurlijk. Maar ondanks die ontelbare negatieve ervaringen, zal ik een gesprek ook nu niet afwijzen. Ik heb echter geen behoefte aan het aanhoren van allerlei respectloze vormen van bejegenen. Een gesprek heeft slechts zin als dat gebaseerd is o.b.v. wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

(Wanneer mijn kameraadje hier uiteindelijk toch ooit misschien staat, is zo’n gesprek niet meer nodig…….uitgaande van onze perceptie ervan dus, he….tussen de maan en ons is dan met een wederzijdse blik van erkenning en herkenning allang genoeg gezegd. Dan wordt het tijd om “een doorstart te maken”, zoals de beste vliegers dat noemen. …eenmaal de handen vrij en zichzelf…dan is onze maan een kei…)

Oja, de mensen die onder dwingende beinvloedingstechnieken en angst gebukt gaan, zullen niets openlijk over hun nare werkelijkheid durven zeggen. Heel vaak spelen ze het toneel van “hier is alles normaal” helemaal mee. Angst is hun raadgever, dwingende beinvloeding hun muur. Zie pagina over “Dwingende beinvloeding”

 

according to my perception

 

6

Link gerust eens naar “ANKERTJE”, mijn nieuwe afdeling met gedichtjes.

7

Vragen over sektes worden veel gesteld door de mensen die deze website lezen. Men wil vaak weten wanneer er sprake is van een sekte. Soms is een duidelijk gedefinieerd ja/nee niet mogelijk. Soms wel.

Ik geef op die gestelde vraag wel antwoord, maar dat antwoord is natuurlijk mijn mening daarover. Ik ben van mening dat in situaties waarin sprake is van het gebruik van onethische beinvloedingstechnieken als middel om mensen binnen de grenzen van de groepsstructuur te houden, de vrijheid, het respect en de gelijkwaardigheid ernstig geweld aan wordt gedaan. Wanneer men mensen binnen de groep ook nogeens straft voor het onderhouden van enigerlei vorm van contact met andersdenkenden, dan vind ik dat het begrip “sekte”er zeker op van toepassing is. Mensen horen vrij te zijn om te kunnen kiezen. Als aan die vrijheid getornd wordt, is dat een groot kwaad voor alle mensen en onze maatschappij. Dat is wat ik vind.

 

Comments are closed.